idEjendomsnummerMatrikelnummerGadeNummerEjendommens navnBygherreByggetEjereBemærkningerEventuelt
2 10ba Allegade 1 Tarmmester Krogh 1931 1931 Chr./Inger Krogh * 1954 Hans Holt Madsen Maren Holt Madsen *1991 Thorhildur Sigurddottir * 1999 Palle Lauridsen Da ejendommen i 1991 blev overtaget af Torhildur Sugurdardottir fra Sandgerdi, Island, var det beregnet som sommerbolig. Siden 1992 er huset blevet renoveret. I perioder har de boet på Island og huset er blevet paset af Lilly og Mads Peterr Christensen.Hu
10 109 10bo Allegade 10 Mikael Christensen. 1931 1950 Peder Kr. Jensen (fiskehandler * 1959 Lennart Madsen Ombygget i 1961 og 1974. (revideret)
11 110 10cp Allegade 11 Maler H. Weis 1959 1944 H. Christoffersen til J. Dahlmann, vognmand * 1960 Jens Andersen * 1985 Selma Andersen (enke efter J.A.) * Jens Andersen købte byggegrunden i 1954.(revideret). K.312.
12 111 Allegade 12 ? ? Ester/Aksel Nielsen
13 112 10cq Allegade 13 ? ? 1944 H. Christoffersen til Chr Fogstrup, tømmerhandler * ,1956 Otto Pedersen * 1988 Edith Pedersen *
14 113 Ansager By nr 39 Allegade 14 Linna Marcussen 1962 (uden oms) 1962 Abeline Marcussen 1961 Skifte ml Charley Gødsvang og Linna Markussen, pris 17000. Prisen opr. 45000, alt iberegnet. (revideret)
15 114 11bf Allegade 15 slagtermester Kr.Larsen 1932 1932 Kr.Larsen * 1936 Fr.Nielsen * 1944 Jens Beck Møller * 1985 Erling Jørgensen *
3 102 10av Allegade 2 Kristian Hansen (Eghøjgård) ? 1944 Maren Jensen * 1965 Søren M.Larsen (gdr.) * 1972 Aksel Sørensen/Karen Sørensen * Gert Nielsen * H.Christoffersen & M.Staulund * Anna Leth * 26/9-1996 Erna Pedersen * 1998 Pia/Tom Christensen 26/9-1996 var vurderingen 320.000 kr.
4 103 10bm Allegade 3 Chr. Pedersen ("Kre Hus") 1931 1931 Karl Kristiansen(landpost)-skøder til Chr.Jensen * 1936 Kristian Jensen til Holger Marcussen/Ingeborg M. *
5 104 10bq Allegade 4 Lars Larsen (Johnsen) 1930 1933 Lars Larsen * 1988 Emil Nielsen * Laurids E. Nielsen * Eva Frost Jensen * 2006 Linda Juhl Christoffersen og Jørgen Ingemann Knudsen se SDA bolig
6 105 10bs Allegade 5 ? ? 1931 Mathilde Pedersen * 1936 Holger Pedersen * 1988 Hanne Hjerrild/Per Nielsen * Niels E. Kristiansen * 2009 Jørgen Lauridsen
7 106 10bp Allegade 6 Niels Madsen ? 1932 Niels Madsen * Metha Madsen * 1991 Børge Thomsen * (revideret)
8 107 10bt Allegade 7 ? ? 1931 Johannes Pedersen * 1945 Niels P. Larsen * 1965 Niels Lagesen Nielsen * 1968 Kristian P.Thomsen (landmand) * 1988 Henry Christensen * 1990 H.Winther * Birte Pedersen * 1997 Tony L. Lauridsen *
9 10bf Allegade 8 ? ? Tage Christensen * Michael Jensen bygget som fællesvaskeri
825 0 10 cn Allegade 9 Anne Marie Andersen *2002 Kima plast Aps. Allegade nr 9 står ikke i tlf.bogen. Ingen adgang fra Allegade. Indkørsel fra Nygade.
16 416 1c Ansagervej 30 Mølby Kro 13/10-1869 Jens Bertelsen * 13/8-1873 J.B.Hviid * 23/5-1906 Niels Nielsen * 9/7-1937 Laurids Bertil Nielsen * 11/8-1949 Johs. Bihl Nielsen * 18/7-1959 Jens Øhlenslæger * 8/3-1962 Jens Nielsen * 15/6-1964 Charles Mørk * B.228. Niels Nielsen, ejer af Mølby Kro fra 1906 dør. Kroen mister kgl. bevilling og derved ret til spiritusbeskænkning. Det havde været det eneste sted i kommunen med ret til det.
17 115 13aæ Bakkegårdsvej 1 ca. 1920 ? 1935 Johan Pedersen("Hus") * 1950 Kristian Ulsø Lauridsen * Karen Madsen * 1978 Torben Hjorth * Birger Schou B.199.
18 116 13af Bakkegårdsvej 2 Poul Thomsen 1907 1907 Poul Thomsen (Post) * 1915 Ane Kristine Johanne Christensen f. Thomsen * 1957 kristen Kristensen( Arving ) 1957 * Marie Christensen * (revideret) B.203
19 106 10a-10h-11f Bakkegårdsvej 3 "Bakkegården" 1819 Niels Kristensen Rahbæk * 1836 Hans Bertelsen * 1870 Niels Hansen Rahbæk * 1879 Kresten Pedersen * 1884 Jes Jensen(møllebygger) * 1905 Bertel Mølby * B 106. Ejendommen nedlagt 1960.
20 117 13ae Bakkegårdsvej 4 "Lægeboligen" - "Åstedet" Johs. Mygind. 1904 1905 "Johs. Mygind (læge) * 1944 Ebbe Næssted (læge) * 1946 Per Steffensen (læge) * 1981 Gerda Gødsvang * 1988 børnehaven "Åstedet" * 2009 I/S Garnerhaven 5 B.287.K.173.(B.82) Åstedet nedlægger sin skovbørnehave med 14 børn i forbindelse med byggeri af ny børnehave på Grødevej. Foto af billede af lægehuset malet af Ove Nørager i K173. 10/04 -
21 119 13bk Doktorvej 1 snedker J.C.Jensen 1916 1916 J.C.Jensen * Arne Otto Dahl * Ole Dahl * 1999 Ribe Amts Boligselskab * B.82.Ølgod byråd besluttede 12/7-1995 at indrette huset med 4 lejligheder. Reglerne om byfornyelse overholdt. En husleje på 540 kr. pr. kvdrm. er godkendt.
22 120 13bø Doktorvej 2 "Hjørnecafeen" Birthe og Chr. Rønberg 1934 Chr. Mølgård * Georg Bach * Børge Laursen * Margit & Johs. Skov * Jytte G. Magnussen * Bjarne & Nina Christensen/Karl E. Paulsen(konstabel) * B.82. bygget som mødelokale for KFUM 10/04 -
23 121 13ay Doktorvej 3 Kristian Peder Jensen (murer) 1909 1908 Kristian Peder Jensen (murer) *1916 Jens Peder Jensen * B.14, B.198.(revideret) Hvis isoleringspladerne pilles af indersiden af af muren i stuen, er der på væggen tegnet malerier af huse, dyr, træer, der nok i sin tid var vægpynt.
24 Egedalen 1 Hans Christensen 1998 1998 Hans Christensen K.331
27 Egedalen 11 John Vedstesen 1998
835 Egedalen 13 Ølgod kommune* 2006 Connie Birk Jensen og Ole Astrup Sørensen
28 Egedalen 17 Byggefirmaet AKO-Overgaard Byg 1998 1998 Benita Brix-Thomsen & Allan Jensen
827 Egedalen 19 Ølgod kommune * 2006 Hanne og Tage Lauridsen
25 Egedalen 3 Kennet Nielsen 1998 1998 Anita/Kennet Nielsen
29 Egedalen 33 Arne Kristensen 1997 Lene/Arne Kristensen
836 3æø Egedalen 39 Bente Bak og Karsten Madsen 2007 2007 Bente Bak og Karsten Madsen Boede på Nørre Alle 5A mens huset blev bygget. Oktober 2012 opført 24m2 værksted Arkitekt Helene Plet
26 Egedalen 9 Harry Smidt Kristensen 1998 Harry Smidt Kristensen
30 122 17d Eghøjvej 3 1904 Hans Bojsen Kristensen * 1909 Jens Jensen * 1912 Vilhelmine Karoline Hansen * 1917 Carl Stefen Olesen * 1920 Jens Lytsen Olesen * 1936 Jacob Bojsen Schmid * t B.171.
31 123 19f Eghøjvej 4 "Nørrevang" Kr. Hansen Eghøjgård 19? 19? Johannes Hansen * 1952 Anker Madsen (landmand) * 1971 Johan Ditlev Bülow(premiereløjtnant) * 1988 S.E.Jensen (specialarbejder) * Richard Jensen B.12. Kr. H.E. byggede ejendommen til sønnen Johs. Hansen.B.177.
32 124 12:00 AM Eghøjvej 5 "Fuglsang" 1592 H.Pedersen (fæster) Kongensgård *1712 Jens Laursen og Johanne Jensdatter *
33 125 18a Eghøjvej 7 "Lindelyst" 1923 1849 Skøde fra Kristn Jørgensen (Hauge) til sønnen Jørgen Kristensen * 1879 Kristen Jørgensen * 1904 Anton Marius Pedersen (dagvognkusk) * 1923 Niels Kammesgård * 1948 Alfred Kammesgård *2006 Niels Ivan Kammesgaard B.10.gården brændte 1944-blev opbygget samme år. Landbr. s. 529.
34 126 19a Eghøjvej 9 "Eghøjgård" 1896 1803 blev gården udflyttet fra Ansager 1842 Gården skødes fra Peder Jørgensen til sønnen Knud Laurids Pedersen. 1876 Kristen Knudsen. 1894 Kristen Hansen. 1936 Hans Hansen. 1969 Jens Eghøj Hansen arkivnr.38(39). B.304,345."Landbrugsejendomme" s. 530.
39 128 1aø Fiskerivej 10 Ansager Mølle Dambrug I/S ved Henry Bertelsen
35 127 1dt Fiskerivej 1a-b, 3a-b Ansager Boligforening 1987 Ansager Boligforening 11/01
37 Fiskerivej 2a-b-c, 4a Ansager Boligforening 1989 Ansager Boliigforening
36 127 1du Fiskerivej 2a-b, 4a-b Ansager Boligforening 1984 Ansager Boligforening
38 127 1dr Fiskerivej 8a-c Ansager Boligforening 1984 Ansager Boligforening
41 129 9ag Fuglebakken 1 Johan Kr. Jensen 1931 1926Jens Peter. Jensen * 1937 K.M.A.Christiansen (landpost) * 1968 Kr. Hostrup Jacobseb og Edvard Jacobsen * 1969 Hans Hansen (landmand) * 1992 Nelly Hansen * 1992 Linda Kull * 1994 Allan Frederiks Toft. B.97.
48 137 13eu Fuglebakken 11 Hans Pedersen 1963 1963 Hans P.Pedersen (maskinmester) * 1991 Ole Andreasen (inspektør på Lillesøskolen) * (revideret)
49 138 13ft Fuglebakken 13 Ole Dahl 1965-66. Ole Dahl (salgschauffør) (revideret)
40 130 9by Fuglebakken 2A Niels Egon Andersen (murermester) 1960 1960 Niels Egon Andersen * 1967 Ejnar Nielsen (statskontrollør) (revideret)
42 131 9ay Fuglebakken 3 Kristian Larsen (landmand) 1980 Nina Hansen * 1944 Søren Kr. Knudsen * 1981 Kristian M Larsen * 1988 Petra Larsen* 1988 Gunhild Jensen & Kurt Pedersen * nuværende ejendom bygget 1982. Det lille hus, der lå på grunden, ligger der endnu i 1993 - men hvornår det er opført vides ikke.(revideret)
43 132 9bu Fuglebakken 4 P.O.Poulsen l967 Ove P. Uldbæk * 1967 P.O.Poulsen (mejeribestyrer) * 2006 Meta og Erik Jørgensen (revideret)
44 133 9c Fuglebakken 5 Anton Jensen (murer) 1957 1957 Anton Jensen (murer) * 1959 Ansager Kommune * 1967 Georg Dreesen (lærer) tjenestebolig for lærere indtil Dreesen købte den i 1967.(revideret) Grunden blev udstykket fra 9 a i 1858
45 134 13fa Fuglebakken 6 Svend Bruun 1969 1969 Svend Bruun (pølsemager) *
46 135 9by Fuglebakken 7 Elon Petersen 1963 Harald P. Uldbæk * 1963 Elon Petersen (snedker) * Anne Marie Pedersen *1997 (revideret)
47 136 9bz Fuglebakken 9 Anders Ågård Hansen 1970 1970 Anders Ågård Hansen (landpost) * 1973 Kaj Åge Jensen (lærer) * 1975 Jens Poulsen Uldbæk (pølse- mager) * (revideret)
50 139 8a Ålling Fårholtvej 1 1980 Eigil Sørensen (skibsfører) gift med A.Lapaki * Daniel Rabeau B-arkiv
57 145 2e Fårholtvej 11 "Uldknudegård" 1871 1850 Jeppe Jørgensen (sognefoged) * 1895-1904 Jens P. Jensen * 1927 Hans Jørgen Nissen * 1956 Laurids L. Nissen * Kr. A. Nissen * 1966 Svend A. Dalgas B-ark. "Landbrugsejendomme"s. 535.
58 146 4m Fårholtvej 13 "Vesterled" 1929 1927 Niels Rask Nielsen * 1969 Bendt Nielsen B-ark. "Landbrugsejendomme" s. 535.
51 140 3d Fårholtvej 2 1980 Eigil Sørensen (skibsfører) gift med A.Lapaki * Kaj Markussen B-ark. Peder Kristensen udvider m. 3e,2p Kvie, 6u Ålling
52 141 3p Ålling Fårholtvej 3 1945 Jacob Nielsen * 1950 Sigurd Nielsen * 1987 U.Rasmussen & K.Kristensen B-ark. K.355. 1991 kyllingefarm. K410.
53 142 9b Fårholtvej 4 "Kærhavegård" 1942/43 1904 Jens Hansen * 1927 Johannes Pedersen * 1945 Hans Pedersen * 1955 Herling Rasmussen * 1962 Gunnar Engberg Pedersen * Niels Justesen * 2006 Cornelis Sterk * 2006 Hanne Justesen og Jens Grene Justesen B-ark. "Landbrugsejendomme" s. 534. Stuehuset og tørvehuset nedbrændte maj 1942, Se Ansager 1940-49, s. 24
54 143 6av Ålling Fårholtvej 5 1989 Karl Møbjerg * Herta Møberg B-ark.
55 144 6q Ålling Fårholtvej 7 "Broagergård" Rasmus og Kjerstine Rasmussen * 1932 Richard Rasmussen * 1961 Harry Hansen (borgmester) B-ark. B.48, 49, 904, 905, 906. Billednummer: 1254, 1255.
56 145 6am Ålling Fårholtvej 9 "Birkegård" 1930 1945 Richard Rasmussen * 1950 Bernhard Rasmussen * 1961 Anders Chr. Vind Nielsen * Hugo van Rooijen* Skovlund-Øse Andeskasse * 2006 Marie Sørensen og Lars Højrup Jensen B-ark. "Landbrugsejendomme". s. 535.
59 168 13ci Gartnerhaven 1 Ansager Andelsslagteri ? 1986 P.Pedersen (chauffør) *
60 169 20aø Gartnerhaven 2 Hans Peter Marius Petersen, maskinm. på A. Andelsslagteri 1951 1951 H.P.M.Petersen & Anna P. * 1964 A/R. Pedersen (overdyrlæge) & Rigmor Riisager P.(sygehjælper) * (revideret)
61 170 13ck Gartnerhaven 3 Erling Jensen 1948 1948 Erling Jensen (dyrlæge) * (revideret)
62 171 10ca Gartnerhaven 4 N. Jacobsen ? N.Jacobsen(lærer) * Eva Knudsen af N.J.) * 1976 Erling Jensen m. fl. * 1985 Edith Nielsen (kommuneassistent) * 1990 E.Houborg * D. Okholm * * Peder Hansen blev bygget til skoleinspektørens svigerforældre. N.Jacob- sen var pensioneret lærer og far til Eva Knudsen, gift med A.E.Knudsen.
63 172 13cæ Gartnerhaven 5 Ansager Dyrehospital Erling Jensen & Søren Emil Bach (dyrlæger) 1959 Erling Jensen, V.Grue Sørensen, Birthe Mortensen, Henrik Lundegård Se yderligere oplysninger i K.313. (revideret) 09/01 -11/01 - 30/03 - 08/04 - 01/06 -02/06 -03/07 -12/07 - 02/08 -
64 173 10dk Gartnerhaven 6 justitsministeriet 1958 1970 Kristen Knudsen (lærer) * Erik Steffensen * Lars Pelle * 2009 Gitte Degn Hansen og Chris Morten Jakobsen K.347.tjenestebolig for landbetjenten. politistationen nedlægges 1.sept.1969.Therkildsens enke fik tilbud om at købe huset, men valgte i stedet at bygge E 174, hvor hun havde mulighed for at leje et værelse ud. (revideret)
65 174 13de Gartnerhaven 8 Marie Therkildsen("Tulle") 1971 1971 Marie Therkildsen * 1976 Hans E. Staal * B/J Christensen (købmand) * F/J Kloster * Jørgen Lilleholt Marie Therkildsen byggede, da hun blev enke efter landbetjenten, der boede i E.173.
67 175 13fh Græsvangen 1 H. Vejlgård Nielsen 1965 08.01.1966 Henry Vejlgård Nielsen (postbud) * 22.11.1974 Harly G Hansen (murermester) * 06.03.1985 Leo Christensen (kioskejer) og Astrid Christensen * 07.10.1987 Leif Jørgensen (L.J.REKLAME) * 20.03.1991 Kai Bruslund (varmemester) Huset ombygget 1991 af Kai Bruslund. (revideret)
66 178 13et Græsvangen 2,4,6,8,1 Ansager Boligforening 1963 Ansager Boligforening * nr.2 1970 Svend Grenå(arbejdsmand) * 1985 Magnus Østergård (møller) * 1988 Henry Mølby (landmand) * nr.4 Gunnar Hinge (slagter) *
69 179 13fm Græsvangen 22 Villy Nissen (mekaniker) ? Villy I.Nissen *
70 180 13fk Græsvangen 24 Christian Nielsen 1966 Chr.Nielsen * Tage Nielsen (specialarbejder) * Ruth Nielsen * 2003 Leif Hansen Tage søn af Chr N.- Ruth N. enke efter Tage N. Tage Nielsen ejede grunden, Chr. Nielsen byggede. (Revideret.)
68 177 13dg Græsvangen 3 Ansager Kommune 1960 1960 Ansager Kommune * 1963 Kristian P.Sørensen (kæmner) * Ansager Kommune byggede huset til kæmneren, der købte det af kommunen til overtagelse 1. april 1963. (revideret)
71 152 14ap Grødevej 1 direktør H.Wael 1930 1927 H.Wael * 1932 - 1985 Hans Alfred Pedersen (mejerist, fyrbøder) * 1988 N.Kristiansen (landmand) * 1992 J. Vedstesen/Bjarne Bundesen Holst * Helle Rasmussen * Siri Høberg Nielsen og Dennis Stylvig Pedersen 24/01 -
76 156 17ø Grødevej 10 "Rosenlund" 1900 1910 Michael Lauersen * 1912 Niels Kr. Swartz * 1930 Niels Madsen (våbenhandler) * 1984 Astrid Madsen * Bjarne Rosenlund Madsen Mappe 14
77 157 17 i Grødevej 12 "Toftegård" 1895 Peder Mikkelsen * 1904 Anders Mikkelsen (22/1-1871 - 16/6-1934) * 1907 Niels Henriksen(mejerist) * 1909 Søren Larsen(købte ejendommen af mejeriejer N.C.Sørensen * 1987 Børge Larsen købtes 1908 fra "Nørholm". B 369. B. 1389.
78 158 1k,26c,27b,31d Grødevej 14 Udviklingscentret Fladder 1926 1916 Anton Christensen("urmager") * 1918 sønnen Kresten Jensen Christensen * Hans Peder Borg * 1926 Peder J.Pedersen(Tranberg) * Grethe Hansen. Udviklingscentret Hansen og Hundebøl. B.403
79 159 14a Grødevej 19 "Solvang" H.P.Nissen 1904 1/4-1914 Chr. Jørgensen * Johs. Jørgensen * Ølgod Kommune * 1985 Niels Erik Kristiansen *1993 Sytze van de Zijl * 1997 Harry Slob * B.302. "Landbrugsejendomme" s. 540. Niels E. Kristiansen solgte i 1993 til en hollænder, iflg. rygterne til 4,4 millioner.
80 160 Grødevej 20 Anna F.K.Jensen.
81 161 15u,15e Grødevej 21 L. Nyland Lauridsen 1900 1911 L.Nyland Lauridsen * 1922 Lauge Laugesen * 1924 Ejnar Hansen * 1985 Jørgen V.Pedersen (telefonmontør)
82 162 15 s Grødevej 25 1910 1910 Mette & Martinus Jensen * 1920 Thomas Madsen * 1936 Åge Madsen * 2001 Carola Brix-Thomsen og John R. Nielsen
83 163 16 ai Grødevej 27 " Vestervang" 1946 1910 Theodor Christensen * Anker Jensen * 1950 Holger Aahave Jensen * 1982 Kristian Tovsig (maskinmester, svigersøn til H.Aa.J.) B.77. H.Aa.J. købte mere jord til
84 164 16 al Grødevej 29 "Fuglsang" 1932 1908 Bertram Marius Nielsen * 1909 Kristen Peder Kristensen * 1911 Karen Kristensen f.Iversen * 1929 Iver Larsen Iversen (Hus) * 1936 Peder Pedersen(Peder Præst) 1946 Clemmen Nielsen(land- mand) Herdis Stockbæk * 2009 Mette Hald og Lars Fabricius Poulsen
72 153 14ao Grødevej 3 "Ådal" 1934 1912 Nicolaj Larsen
85 165 18 b Grødevej 31 "Mosedal" øko-center 1930 * ( 1904) Laurids Nielsen (Tastrup) * ( 1914 ) Søren Sørensen (broder til Martin Sørensen, Toftegårdsvej) * ( 1916) Marius Th. Poulsen * ( 1923) Kr.Peder Kristensen (murer) * 1927 K.Thorsen (løjtnant) * 1934 Niels Mikkelsen * Johs. Pedersen (3/10-1944) B 125 - 1931 nedbrndte stuehus og stald.. K.357. Kaj Nielsen har lejet jorden,som han driver som øko-center med økologisk landbrug. K. 358
86 166 19b Grødevej 33 "Gydegård" 1959 1901 Gyde Mortensen(kom fra Løjt Kirkeby) * 1904 Morten Mortensen* 1923 Mads H.Madsen * 1949 Sigurd Morten Madsen (søn af Tage Madsen) * 1963 Tage Jensen "Landbrugsejendomme" s. 541.
87 167 26g Grødevej 35 1890 1862 Christen Christensen * 1920 Niels Kr. Nielsen * 1930 Thomas Nielsen * 1950 Jacob Kr.Madsen * 1987 Villy Winter(murer)
73 154 14ca Grødevej 5 Kristian Jørgensen 1956 Kristian Jørgensen (gårdejer på "Solvang") * Johannes Jørgensen * Hans Ingemann Knudsen (slagtersvend)
74 14 co Grødevej 7? Børnehaven "De fire årstider", "Naturligvis" 1997 K. 379. 03/01 - 05/01- 05/01- 05/01- 08/01- 15/01 - 19/01 - 01/02 - 27/05 -08/02 - 09/02 - 09/03 - 11/03 -01/04 -01/04 -05/04 - 06/04 -04/05 - 06/05 - 07/05 - o8/05 - 20/07 - 30/09 - 11/07 - 03/08 - 09/09 -
75 155 15 r Grødevej 8 Jacob Tusborg Jacobsen 1901 Jacob Tusborg Jacobsen * 1930 Marie Tørnæs * 1988 Martin Hansen (kontrolassistent B. 805
88 147 17l Grønmosevej 1 "Skovlyst" 1909 1890 Mads H.Madsen * 1926 Jens Kruse * 1937 Johs. Pedersen (Hejse) * 1976 Kr.Nørgård * 1985 Arne Kjeldsen * 1992 Arne Kjeldsen
89 148 18b Grønmosevej 2 "Hegnsgård" 1937 Jørgen Christensen * B 100 - 1943 brændte gården, opbygget igen. 1937 nedbrændte den gamle 3-fløjede stråtækte gård.
90 149 18c Grønmosevej 4 "Virkelyst" 1864 Hans Peder Christensen * 1904 Hermann Lauridsen * 1917 Kristen Knudsen Markussen * 1961 Børge Markussen tinglyst 18/8-1915
91 151 17m,15æ,16l Grønmosevej 5 1906 Kristen Kjær Jensen (landmand) * Peder Thomsen * 1950 Andreas Knudsen * 1985 Jørgen Mallisch (gartner) * 1989 K.Winter & K.Kristensen * Kaj Kristensen
92 150 Grønmosevej 6 1989 Henry Hansen & Hanne Hansen (landmand) * 1990 J Tranberg
93 184 13cz H.C. Eskildsenvej 4 Martin Ahlers Nielsen 1961 Carl Magnus Koch Eskildsen * 1960 Martin A. Nielsen * (revideret)
94 183 13cv H.C.Eskildsenvej 1 Anna Lise Rønberg * 1987 Simon Ernst Hestehave
95 183 13cy H.C.Eskildsenvej 2 Anders Andersen 1959 1987 Anders Andersen * 1995 Hanne Hj./Per Nielsen Murer: Laurids Lauridsen, Lauborg. (revideret)
96 185 13lc H.C.Eskildsenvej 5 "Hegnsgård" 1910 Morten Hansen(landmand) * 1859 Eskild Chr. Larsen (gårdejer) * 1862 Hans Koch gårdejer) *1901 Jørgen Andreas Madsen * 1904 Hans Chr. Eskildsen (gårdejer) * 1911 Johanne J. Eskildsen * 1944 Karl Eskildsen (gårdejer) * 1970 Niels Kamp Jensen (gårdejer) * 1 "Landbrugsejendomme" s. 552.
97 186 13da H.C.Eskildsenvej 6 Villy R. Frederiksen 1961 1960 Villy R. Frederiksen * 1988 enken Gjertrud Katrine Frederiksen *1988 Gunnar Kjær Nielsen (driftsassistent) * Tilbygning i 1978. (revideret)
98 181 13ba Havevej 1 Salon "Mette" 1961 Villy R. Frederiksen * John Andersen * 1988 Gunnar Nielsen (driftsassistent) * Poul Helle Jensen 24. Maj 1977 tilladelse til tilbygning til beboelse for John Andersen. Se i bygningsændringer.
99 182 13bh Havevej 2 ? ? 1956 Jenny M. Pedersen * 1971 Ejner H. Pedersen (tarmsvend) * 1977 Freddy Staal * Mikael Lauridsen * 1989 Osvald A.Nielsen (arbejdsmand) * 1991 A.Jørgensen & J.Nielsen * Dyrehospitalet
826 Havevej 3 Jytte Vejlgaard * 2007 Lars Peter Axelsen aps.
100 187 14i Hestkærbrovej 1 "Enghøj" 1852 Hans Kr. Hansen *1853 H.P.Hansen *1873 Jens Kr.Jensen *1875 Jens Holt Madsen *1881 Jens Andersen Thomsen *1892 Lambert Christensen *1919 Chr. Lambertsen *1924 P.P.Vestergård *1936 Karl Magnus Koch Eskildsen *1943 Peder Haahr Larsen *1952 Arne Larsen B-ark. "Landbrugsejendomme" s. 554.
108 195 21a Hestkærbrovej 10 Jens Olesen * 1849 Niels Ped Jensen *1899 Chresten Vejlgaard Vedstesen * B-ark.
109 196 11p Hestkærbrovej 12 1896 Laurids Mikkelsen Friis Nielsen * 1956 Nis Friis * 1988 M. Hundebøll (lærer) bor i aftægtshuset, ikke på gården. B-ark.
110 197 8g, 19t, 21u, 11k Hestkærbrovej 14 1904 Kristen Vejlgaard Vedstesen * Hans Holt * 1934 Sofus Vejlgaard * 1935 Ejnar M. Lauridsen * 1975 Poul Erik Vedstesen * 1985 N.Nielsen * 1990 Niels Vind * 1992 N/H Nielsen * B-ark.
111 198 11n, 11r Hestkærbrovej 16 1926 1927-1945 Peder Thomsen Pedersen * 1976 Kristian B. Sørensen * 1976 Victor Jørgensen (chauffør) B-ark. Kristian B. Sørensen køber og sælger videre samme dag, nemlig d. 15/9-1976.
112 199 20a Hestkærbrovej 18 Bækhøj" enken Ane Kierstine Lauridsdatter * 1826 Chr. Christensen(kirkesanger) fra Chr. Hansen * 1883 Niels P.Espensen * 1905 Chr. Jørgensen * 1918 Chr. J.'s enke Bodil Kristine f. Pedersen * 1918 Henrik Madsen * 1921 Mads Janus Madsen * 1927 Kr. Tonnesen * B-ark.(revideret)
113 200 19a Hestkærbrovej 19 Laura Nielsen * Søren Jensen * 1845 Jens Chr. Thomsen * 1860 skifte til enken, som gifter sig med Jens Chr. Nielsen * 1867 Auktionsretten til Tobias Jepsen * 1881 Auktionsretten til Johan Jørgensen * 1882 Mads Nielsen * 1886Mads Andersen *
101 188 17a Hestkærbrovej 2 Jens Nielsen, Nørholm * 1806 Søren Jensen, Nørholm * 1828 Thomas Jensen Uhd, Nørholm * 1862 Frans Christensen (sognefoged, født i Ansager Kro) * 1894 Jens Chr. Andersen *1910 Karl Nielsen (sognefoged 1898-1901, mejeribestyrer på Ansager Mejeri) *1935 Ch B-ark.
114 201 8r Hestkærbrovej 20 Søren Vedstesen * 1925 Iver Vedstesen * 1943 Svend Aage Jensen * 1947 Sofus Vejlgaard * 1948 Marinus Pedersen(mejerist) * 1968 Ansager Kommune * 1970 Kristine Sørine Vedstesen * 1992 O. Rofler * Erik Neergaard Jesen B-ark.
115 202 7a Hestkærbrovej 22 "Østergård" 1900 Chr. Pedersen(19/12-1830-24/1-1880) * Peder Prdersen (3/3-1861-24/12-1942) * Jens Chr. Pedersen 6/6-1868-24/1-1924) * 1910 Chr. Jessen Hennelund * 1918 Søren Vedstesen * 1927 Knud Laurids Knudsen (sognefoged) * 1951 Hans Knudsen
116 203 11b Hestkærbrovej 24 Friisesminde" Laurids Friis Nielsen 1898. Nyt stehus 1978. 1904 Laurids M.Friis Nielsen * 1928 Nis Friis * 1956 Hans Peder Vind * 1964 Preben Nissen * 1983 D.L.R. * 1984 Jens Erik Grâs * B-ark. (revideret) "Landbrugsejendomme" s. 555.
117 204 7l Hestkærbrovej 26 A.V.S.Jensen * 1935 Sofus Vejlgaard * 1944 Jens Sørensen * 1974 Irene og Gerner Hinsch (fritidspædagog) B-ark.
118 205 7k Hestkærbrovej 28 1925 Hans Peder Rasmussen * 1932 Niels Kristensen Pedersen * 1956 N. Stensen Pedersen * 1969 Poul Mikkelsen * 1998 Jørgen Andersen B-ark.
102 189 7a Hestkærbrovej 3 "Knudsminde" 1930 1854 Knud Pedersen Østergård * 1892 Peder Knudsen Østergård * 1931 Aksel Søndergård * 1962 Harald Søndergård * Karsten Søndergård B-ark. B 50. "Landbrugsejendomme" s. 554. Billednummer: 1257.
119 206 21b Hestkærbrovej 30 "Bækkedal" 1885 Christen Andersen Christensen * 1904 Kristen A. Kristensen * 1936 Peder Kristensen * 1950 Alfred Larsen ("Røde") * 1965 Niels Laursen * 1985 Hanne Lauridsen * B-ark. B 109
120 207 19a Hestkærbrovej 32 1920 Jens Kr. Vedstesen (landmand) * 1955 Niels Markus Vedstesen (landmand) * 1988 Finn Nielsen (specialarbejder) B-ark.
121 208 6k Hestkærbrovej 34 1924 Smidt Nielsen * 1956 Laurids Pedersen * 1967 Holger Knudsen * 1988 Otto Uhd (mejerist) B-ark.
122 209 8a Hestkærbrovej 36 "Hedelykke" Dynes Nielsen havde jorden. Udstykket af matr. 8. * 1855 Hans Nielsen * 1861 Anders Ludvigsen * 1866 Christian Pedersen * 1893 skifte til enken * 1896 Peder Pedersen * B-ark.
123 210 8i Hestkærbrovej 38 "Solvang" 1904 Hans Nielsen * 1856 Mads Christensen * 1867 Niels Madsen * 1890 skifte til enke Kirsten Christensen * 1909 Niels Madsen * 1920 Rasmus Marius Kjeldsen * Mads Lilleholt Kristensen * Henry Mølby * Kristian Sørensen1950 * 1956 Arne Grundahl Nielsen * 1958 K "Landbrugsejendomme" s. 555.
103 190 15a Hestkærbrovej 4 "Midtgård" 1715 Ebbe Rasmussen... Hans Trølund den Yngre * 1879 Lauge Christensen Midtgård køber gården fri af Nørholm * Niels Laugesen * 1884 Thomas Nielsen * 1920 Jens Iversen Nielsen * 1944 Chr. Jensen * 1933 Hans Håhr Larsen * 1952 Niels Overgård * B-ark. " "Landbrugsejendomme" s. 554.
124 211 19q Hestkærbrovej 40 "Højgård" 1906 Mads "Piver" Kristensen (kaldet " æ Piver" byggede stald og stuehus i samme længe * 1912 Jørgen Elbæk * 1924 Proprietær Mads P.Poulsen byggede stuehus i 1924, -gik fallit, byggede senere "Hedebo" på Mølgårdsvej 24, bestyrer for B-ark.
125 212 12o,8q,18g Hestkærbrovej 42 1911 Jens Holt Madsen * 1950 Hans Holt Madsen * 1954 Thorkild Holt Madsen* 1993 Dirk Sørensen * 1997 C. Sterk B-ark. B 212, 113. "Landbrugsejendomme" s. 556. Tagetagen udbrændte, da der opstod ild i staldbygningen d.6-7-1994.
126 213 18a,b Hestkærbrovej 44 1911 Hans Chr. Hansen * 1852 Hans Peder Hansen * 1873 Jens Chr. Jensen * 1875 Jens Holt Madsen (matr.18a) * 1880 Auktionsretten til Jens Holt Madsen og Rask Thomsen * B-ark. B 112, 212. "Landbrugsejendomme" s. 556.
127 214 24a Hestkærbrovej 46 Jens Pedersen * 1854 Hans Peder Hansen * 1873 Jens Christian Jensen * B-ark. B 116
128 215 9h Hestkærbrovej 48 1924 Knud Gilhøj Sørensen * 1950 Møller Nielsen * 1974 Tommy Sørensen * Aksel Nielsen * 1975 Finn O. Henriksen (mejeribestyrer) * 1985 Bent Andersen B-ark. B 131
104 192 7d Hestkærbrovej 5 1892 Johannes Elbæk * 1930 Hans P. Rasmussen * 1930 Th. Vad * 1990 Thomas Rasmussen & E. Lauridsen * 1991 Preben Hansen B-ark. A 66. aflyst pantebrev 1930/31( Hans P.Rasmussen)
105 191 14a Hestkærbrovej 6 1787 1787 Søren Sørensen * B-ark.
106 193 12l Hestkærbrovej 7 1920 Johannes Elbæk * 1927 Kresten Peder Elbæk * 1985 Hans Elbæk * Henrik Ejby Jensen B-ark.
107 194 19b Hestkærbrovej 8 "Faurholt" 1976 Ole Andersen * Søren Madsen * 1847 Jørgen Henriksen * 1878 Henrik Jørgensen * B-ark. B 132. "Landbrugsejendomme" s. 555.
129 216 8k Hestkærvej 23 Niels Johnsen * Johannes Vedstesen * Gunnar Hansen * 1989 Birthe Lauridsen * 1991 Poul Lauridsen B-ark.
130 217 19v Hestkærvej 50 1927 Marius Elbæk * 1936 Arne M. Lauridsen * 1945 Frode Pellesen * 1985 Edvard Bertelsen * 1989 Leif Brøgger B-ark. Billede 366
131 218 12f Hestkærvej 52 "Rønbergsminde" 1927 1904 Kristen Rønberg Pedersen * 1906 Karl August Kristensen * Søren Kristensen * 1945 Harald Linde * 1975 Hans Jørgen Linde B-ark. B 128 (foto 1920-40) journalnr.123, A-nr. 29. "Landbrugsejendomme" s. 557.
132 219 12g Holtegårdsvej 1 1920 Johs. Emil Poulsen * 1922 Jens Knudsen (husmand) * 1932 Knud Knudsen (husmand) * 1985 Emil Knudsen (husmand) * 1989 Ingolf Knudsen & Karen Kristensen (kontorass.) B-ark. B 51 af Knud Knudsen
133 220 12s Holtegårdsvej 3 Kærbæk Dambrug 1988 Frank K. Madsen & Annemarie Bove.(dambrug)
134 221 12a Holtegårdsvej 5 "Holtgård","Storeholt" Gården har oprindeligt ligget i Kvie By, måske på skrænten overfor Lilleholt. 1798-1803 Hans Pedersen 1803 Hans Peder Hansen søn af Hans Pedersen bliver gift med Bodil Christensdatter. *Christen Johnsen. 1815 Hans Jacobsen beboer gården 1817 Jens Jensen beboer 1830 Skøder Peder Kristensen gården til Nis Hansen 1861 Skøder Nis Hansen gården til A.C.Nissen. Han var en oplyst og dygtig mand. Sognerådsformand og sognefoged 1900 solgte A.C.Nissen gården til Kr. Gydesen men beholdt et stykke jord, hvor han byggede en mindre gård. 1909 Jens Thuesen Knudsen 1914 Lars Peder Jessen 1947 Hans Haahr Larsen 1972 Niels Haahr Larsen 2002 Ulrik Hansen -2012 Anna Jørgensen B-ark. B.436. B. 1070.
135 222 12b Holtegårdsvej 7 "Ny Holtgård" 1909 1904 Mads Janus Madsen * 1906 Kristen Pedersen * 1917 Kristen Jørgensen * 1920 Søren Vedstesen * 1925 Niels Vedstesen * Bent Kaltoft * 1974 Niels Spangsberg Nielsen (gårdejer) * B-ark. Landbrugsejendomme" s. 561.
136 223 4f Højbovej 1 Christen Christensen * 1845 Laurids Lauridsen * 1882 Laurids Jensen * 1915 Søren Peders Jensen * 1927 Jørgen Bruun Mikkelsen * 1988 E.G.Arnøje ' Ib Nilsson B-ark. "B 118. -brandpolice på bygningen 1882.
137 224 18d Højbovej 2 1904 Søren Hansen * 1956 Ingvard Pedersen * 1988 Jan J. Hansen(murersvend) & Susanne Mathiesen (plejehjemsassistent) * Helge Hansen B-ark.
138 225 3c Højbovej 3 "Engdalgård" 1906 1891-1927 Søren Sørensen (gårdejer) * 1945 Aksel og Emil Sørensen * 1956 Verner Sørensen(gårdejer) * 1958 Marinus Ilsø (gårdejer) * 2005 Kurt Pedersen B 119. foto 1920-40 af C.Sundbøl, journalnr.120, A-nr.30. "Landbrugsejendomme" s. 564.
139 226 2g,3e Højbovej 4 "Højbogård" 1925 1891 Søren Sørensen * 1925 Aksel Sørensen * 1962 Ernst Sørensen (gårdejer) B-ark. B 120. "Landbrugsejendomme" s. 565.
140 227 12bc Irisvej 1 Egon Sørensen Tjæreborg/ Svend Rasmussen (murer) 1976 1976 Svend Rasmussen * 1980 Jens R.Thisted (slagteriarbejder)* 1985 Verner Andersen (gravemester) ' Chris/BJ Pedersen * Marianne Jane Pedersen * 2009 Bjørn Pedersen Huset blev påbegyndt af Egon Sørensen, Tjæreborg og bygget færdigt af murer Rasmussen, Ansager.(revideret)
147 234 12bb Irisvej 10 Marius Sørensen 1976 1976 Marinus Sørensen (mekaniker) * 1986 T.Hansen (montør) * 1991 Elin S. Jensen * 1993 Søren Sørensen * (revideret)
141 228 12ax Irisvej 2 Folmer Nim 1966 1966 Folmer Nim (chauffør) (revideret)
142 229 12bd Irisvej 3 Kaj Ove Pedersen 1977 1985 Viggo Gandrup (fiskemester) * 1992 Vedstesen N/H. * Lars Mikkelsen (revideret)
143 230 12aæ Irisvej 4 ? ? 1971 Svend Hansen (arbejdsmand) * Kirsten Hansen (enke efter S.H.) * 1978 Jon A. Hansen (lagerekspedient)
144 231 12be Irisvej 5 ? ? 1985 Tommy Sørensen(smed) * 1987 H.Jakobsen * 1989 Robert M.Larsen * 1990 Tommy Møller * Rene Uldbæk Lauridsen
145 232 12aø Irisvej 6 Alf Jensen & Jens Hansen 1977 1977 Ivan Jensen (maskinfører) (revideret)
146 233 12ba Irisvej 8 Alf Jensen & Jens Hansen, Ansager 1978 1985 Jens Peder Larsen (landmand) * 1-6-91 R. Jørgensen/ O. Horsager * (revideret)
148 Kanalvej 1 Hyttebyen ÅHAVEN Åhaven A/S 1994 Åhaven A/S rejsegilde 4/3-1994. K. 277.
151 237 15h,16g,15i Kanalvej 10 "Engvang" 1910 1904 Hans Knudsen * Enken Anne Marie Knudsen * 1939 Svend Knudsen *1971 Hans Ølgård * Hans Pedersen & Birthe Spange Pedersen * 1988 Sten Jensen & Tove Møller Beck
152 238 9v,10g Kanalvej 11 1922 * 1918 Jens Hvid Kristensen * 1948 Gunnar Christoffersen * 1990 F./ M. Larsen * 1992 V. / T. Jensen
153 239 17ae Kanalvej 12 1932 1947 Thomas Jensen * 1972 Marinus Sørensen * 1989 Skovgård Sørensen (bager)* Grethe Hansen, ( Lejer: Per Ottesen) B.103
154 240 9 n Kanalvej 13 1927 1901 Kristen Larsen * 1922 Johs. Larsen * Anton Larsen * Kr. Nielsen * Jens Kristensen * 1984 Bjarne Knudsen I 1906 står der at det er en dårlig ejendom og i:dårlig i drift. Anton Larsen ernærede sig som håndvæver, som han har lært på hospitalet , og siden udvidet til maskinvæv og afsætningengår strygende..Hans far og bedstefar havde ejendommen før ham.
155 241 11e Kanalvej 14 "Vestervang" 1916, avlsbygning 1909 1851 Thomas Peder Thomsen * 1875 Poul Thomsen ( Første landpost i Ansager sogn.) * 1904 Laurids Thomsen * 1926 Mette Thomsen * 1937 Jacob Thomsen * 1996 Johan-nes Øhlenschlæger Thomsen B 108
156 243 14b, Kanalvej 15 1862, nuværende 1902 "Rønvedlund" * brændte i 1920
157 242 10f Kanalvej 17 nuvær1923 Johan Jørgensen *1901 Mads Vodder (Vorgod) Christensen * 1936 sønnen Mads Peder Christensen * 1987 B Thygesen * 1988 Kim Feierskov (læge) B 134
158 245 12m,16al,28b Kanalvej 18 Peder Mikkelsen (tækkemand) * Hads Kr. Pedersen * 1904 Carl Pedersen * 1936 Hans Gohr Jensen * 1973 Knud Lund (Teglmester) * ændret til Toftegårdsvej 10.
149 235 8b,,10 s Kanalvej 4 "Enghaven" 1904 Johs. Elbæk (slagter) * 1909 Thue Elbæk * 1910 Jørgen Elbæk * 1912 Kristen Pedersen * 1920 Niels Peder Nielsen * 1927 Carl Olesen * 1929 Niels Madsen * B 42 B 1189 B 1190.
150 236 15f,16b,19c Kanalvej 9 "Skovgård" Peter Ingemann Knudsen 1893, 1963 -1904 Peder Jørgen Knudsen * 1914 Niels Jensen * 1916 Johan Nielsen og P. J. Nissen *1920 Carl Olesen * Hans Peder Borg * 1927 Marinus Sørensen * 1950 Bernhard Andersen * 1986 Keld Hundebøl & Grethe Hansen * 1988 Lisbeth Callesen & Jens Sørensen (montør) B.A. restaurerede stald og byggede lade i 1954 og byggede nyt stuehus i 62-63. Midt i 70'erne væltede de resterne af det gamle stuehus, og byggede maskinhus på stedet.
159 246 3s Kløvermarken 3 1988 N.Kubel (chauffør)
160 247 3s Kløvermarken 4 1987 Svenning Christensen (tarmsvend)
161 248 3p Kløvermarken 5 Peder J. Thomsen 1969 1969 Peder Thomsen (fabriksarbejder) * (revideret)
162 249 3r Kløvermarken 6 1988 Flemming Jensen (installatør)
163 250 3q Kløvermarken 7 P/K Andersen 1976 1990 P/K Andersen * 1997 Johnny Enghave (revideret) 1997 K: 728.000kr.
166 251 21a Krogagervej 1 "Kronborggård" 1915 1837 tilskøder Hans Kristensen til Jens Jensen * 1875 Laurids Jensen bygger den nuværende ejendom * 1895 Svend Kronborg (gårdmand) * 1904 Kristian Marius Kronborg (gårdmand) * 1951 Johannes Nielsen * 1953 Ejnar Albriksen (gårdmand) * B-ark. B 309. Ejendommen lå i Ansager by, hvor Kjeld skomagers hus lå. "Landbrugsejendomme" s. 571.
172 257 10a Krogagervej 10 "Fredensbo" Rask Henriksen * 1850 Thomas Rasksen * 1875 Rask Thomsen * 1882 Lars Pedersen * 1911 Laurids P.Larsen * 1912 Hans Søren Hansen * 1915 Niels Christen Pagård * B-ark.B 52. Se også K. 414.
164 258 4b Krogagervej 11 1887 Niels Sørensen Duus (husmand og smed, f.1860) * 1920 Jens Peder Jensen * 1949 Magnus Jensen * J.A.S.Jacobsen * 1977 Henning Berggren B.ark.
173 259 11s Krogagervej 12 1986 Jens K.Pedersen * 1990 Jens B. Østergård
174 260 12au Krogagervej 15 Forsøgsstation Sydvestjylland 1964 bestyrer:Pelle Kaen B.167
175 261 6d Krogagervej 19 1916 Mads O Madsen * Johannes Elbæk(reservepost) * Niels Peder Nielsen * 1940 Chr. Weis * 1950 Evald Hennelund * 1952 Eilif Lassesen * Marie H. Lassesen * 1977 K. Irene Nielsen * 1985 Kristian Nielsen B-ark. B 114 (ejendommen brændte under Johs. Elbæk)
167 252 12a Krogagervej 2
176 262 16a Krogagervej 21 "Nygård" Nørholm (Niels Nielsen) * 1842 Christen Pedersen(sognefoged) køber gården fri af Nørholm 1862 * 1873 Christen Krogsgård Andersen * 1878 Rasmus Christensen * B-ark. B 115
177 264 14e Krogagervej 23 1900 1904 Peder Jensen Kristensen * 1906 Henrik Kristensen * 1948 Svend Kristensen B-ark. B 435
178 265 9k Krogagervej 25 Peder Nikolaj Pedersen 1942 1951 Knud L.Knudsen * 1962 Hans Henrik Madsen * 1980 Niels P.Nielsen * 1982 tvangsauktion til Allan Johnsen * 1984 Betty Nielsen B-ark.
179 22a Krogagervej 27 Knud Nielsen Høhm * 1857 Hans Nielsen * 1861 Anders Ludvigsen * 1861 Gyda Pedersen * 1874 fra fogedretten til Morten Hansen * 1874 Niels Madsen * 1910 Mads Andersen * 1919 enken Ane Eskesen * 1920 Axel Herman Hansen * 1945 Anton Enemark * 1950 Hans Verne B-ark.
180 266 23a Krogagervej 29 Laurids Laugesen * 1858 Jens Christensen * 1883 Hans Jensen * 1886 Lambert Christensen * 1892 Thomas Andersen * 1909 Christen Christensen * 1930 Albert Kristian Nielsen g. m. Othilie N. død 1993 (Kuvert 286) * 1989 Christa Hollænder og Leo Nielsen * 199 B-ark. Stuehuset totalskadet midt i jan. 1999. K.425.
168 253 11ap Krogagervej 3
165 267 11a,11s Krogagervej 31-33 og 1 "Eenhøysborg" 1821 Niels Pedersen (Holsted) * 1851 Peder Nielsen * 1890 Niels Hansen Pedersen * 1926 Christian Pedersen * 1963 Jens Karl Pedersen A-ark. 1987/13, A 148.
181 268 22b Krogagervej 35 1904 Peder Kristian Nielsen * 1920 Peder J.Kristensen * 1987 Aksel Wråe (lærer) B-ark.
182 269 9a Krogagervej 37 "Lauborggård" 1910 Mads Nissen * 1847 Henrik Andreasen * 1868 Niels Christian Hansen * 1873 Peder Madsen * 1891skifte til enken, Mette Thomsen * 1891 Habs Peder Pedersen * B-ark. Landbr. s. 572.
183 270 22m Krogagervej 39 1920 Anders K.Kristensen * 1924 Thorvald Vad Gjenmose * 1945 Laurids Lauridsen (murer) * 1989 Egin Johansen (montør) * 1991 J.Abrahamsen * Kurt Hundebøl Poulsen B-ark.
169 254 5i Krogagervej 4 1904 Niels S. Duus * 1906 Eskild Torp * 1931 Niels Jacobsen * Ølgod Kommune * P.Skjold Sørensen B-ark.Niels S.Duus
184 271 10k,8s Krogagervej 41 1911 Laurids Larsen * 1920 Andreas Hansen * 1930 N.P.Pedersen * 1931 Carl Ladehoft Pedersen * 1985 Villy Hansen * 2008 Anna Jørgensen ( Hjørnegård.) B-ark.
185 272 9g Krogagervej 43 1914 1917 Peder Klausen Johnsen * 1910 P.N.Larsen * 1936 Jens Peder Larsen * 1942 Erling Rasmussen * 1950 Hans Chr. Iversen * 1981 Jens Otto Kristensen B-ark.
186 273 9i Krogagervej 45 *1935 Peder Nielsen Larsen * 1975 Svend Erik Nielsen * 1976 Jørgen Erik Hundebøl Poulsen * 1982 tvangsauktion- Kristian Kristensen & Ulla Rasmussen * B-ark.Huset blev bygget af Peder Nielsen Larsen som aftægtsbolig, han boede før på Krogagervej 43.( Nabogården)
170 255 14m Krogagervej 6 1920 Mads Schmidt Madsen * 1950 Henrik Kristensen * 1985 Benny Madsen * 1988 Bjarne Serup * 1991 C Nielsen *Peder V. Dalgas *2009 Vivi Dalgas B-ark.
171 256 10b Krogagervej 8 Mathinus Jensen * 1898 Peder Kr. Jensen * 1928 Mathilde Jensen * 1954 Kristen Elbæk * 1954 Ebbe Pedersen * 1963 Kristian Bundgård * 1969 Henning Pedersen I Salomon Frifelts bog :Gennem jydske udmarker, er der en artikel om Peder Chr. Jensen. Se også Ansagr 1940-49, s. 14
187 347 2b Kvie Søvej 1 "Targebjerg Gård" 1904 Laurids Thomsen/Metha Thomsen * 1910 Thomas Krongård * 1922 Laurids Krongård Thomsen * 1982 Mogens Krongård Thomsen A-ark. Landbr. s. 577. 05/03 -
188 348 2r Kvie Søvej 2 Kvie Sø Camping - "Søpavillonen" (Ans 1925 Niels P.Larsen * 1932 Niels Peder Hansen * 1945 Karl Noetzell * 1961 Karla Christensen * 1969 Birgit Kærgård * 1995 Mogens Jørgensen * 2004 Herreen og Henk Vermeulen. F.48 .K 334 12/02 - 01/03 - 08/04 - 08/04 - 05/05 - 08/05 -10/05 - 03/ 05 - 05/06 -07/06 -10/06 -11//06 12/06 - 01/07 - 03/07 - 06/07 - 09/07 -27/07 - 11/07- 12/07 - 01//08 -03/08 - 05/08 - 06/09 - 07/09 - 09/09 09/09 - 09/09 -10/10 -
189 349 2k Kvie Søvej 3 "Vestervang" 1910 1920 Olav Nielsen * 1945 Rask Th.Larsen * 1985 Mogens K.Thomsen * 1991 L./L. Sørensen B-ark.
190 350 2r Kvie Søvej 4A Offentlig toilet
191 351 2a Kvie Søvej 5 "Uddegård" 1934 1787 Hans Pedersen * 1801 Jeppe Bertelsen * 1822 Jørgen Jepsen * Bodil Jensdatter * artikel i Ansager Sogns Historie side 205. Landbr. s. 577.
192 352 2d Kvie Søvej 7 "Søknud" 1913 1901 Jens Hansen(datteren Ingeborg blev gift med N.P.Larsen) * 1920 Niels P. Larsen * 1935 Laurids Larsen * 1970 Niels P.Larsen Landbr. s. 578.
194 297 13am Kvievej 1 Ølgod Kommune
202 305 11ba Kvievej 10 ? ? 1942 Poul Christensen (tarmsvend) * 1945 Sofus Vejlgård * 1951 Niels Thomsen (traktorfører) * 1988 Mads Vorgod Kristensen * Gunnar V. Christensen * Nedlagt 2007
203 Kvievej 13 Cementstøberiet Anton Stål Villy Staal B. 8. "16-2-1994. Brian Nielsen starter Suvo-center.(undervognsbehandling, polering osv.) K.262.
193 307 4u,t Kvievej 13-15 Peder Skjold Sørensen B.368
204 306 5g Kvievej 14 1856 Søren Peder Larsen * 1894 Jens Pedersen (indsidder) * 1910 Kr. Kristensen * B-ark. B 127
205 308 4t Kvievej 15 Peder Skjold Sørensen
206 309 6c Kvievej 16 "Vestervang" 1918 1910 Niels P.Jensen * 1925 Kr. P. Kristensen * 1932 Kr.Kampmann * 1948 Erik Østergård * 1967 Holger Rahbæk B-ark.
207 310 4a Kvievej 17 Vestergård Niels Christensen * 1823 Peder Christensen Vestergård * 1860 Christen Bolding Pedersen * 1892 Peder Pedersen Vestergård *1916 Niels Kristian Pedersen * B-ark.
208 311 13a Kvievej 18 "Lilleholt" 1764-1799 Mads Thomsen (udflytter gården) * 1799-1813 Peder Madsen * 1833 Anders Andersen * 1854 Mikkel Andersen (søn af Anders Andersen) - gik post! * 1862 Christen Christensen * 1895 Christen Christensen (ombygger gården) * 1948 Kr. Lilleholt Christense B-ark.
209 312 6a,6f,4g,6g Kvievej 19 "Grønborggård" 1794 Bertel Jepsen * 1855 Jeppe Bertelsen * 1888 skifte til enken Elle Christine Pedersdatter * 1892 Bertel Jepsen (gift m. Marie, datter af Ole Kristensen, Lærkeholt.* 1924 Ole Karl Marius Jepsen * 1990 Ejgil Morsing (lærer) B-ark. B.344.
195 298 11ax Kvievej 2 1933 Aksel Pedersen (fedtsmelter) * 1979 Verner D. Hansen * 1979 Jesper O. Madsen (skovtekniker) * 1988 Th. Thomsen
210 313 5r Kvievej 20 1950 Kristian H.Larsen * Arne T.Bach * Torben Holm * Karen Nielsen * Torben Holm B-ark.
211 314 5a Kvievej 21 "Søgård" 1890 Peder Knudsen * 1847 Søren Hansen * 1879 Hans Peder Sørensen * 1926 Jens Chr. Sørensen * 1944 Kristian Larsen * 1964 Kaj Kjær B-ark. "B 102. I 1890 flytter H.P.Sørensen gården ud på heden. Landbr. s. 579.
212 315 14c Kvievej 22 1925 Hans Kr.Leth * 1932 Ole Leth * 1975 Kristian Leth B-ark. B 129
213 316 25b Kvievej 23 1920 Emil Lilleholt * 1956 Jørgen Lilleholt * 1988 B.N.Kristensen * 1991 Gunnar Friis B-ark.
214 317 15g Kvievej 24 1920 Lauge Nielsen * 1927 Kr.N.Sørensen(landmand) * 1930 Niels Johnsen * Johanne Nielsen * 1988 Harry Nielsen B-ark.
215 318 14n Kvievej 25 1920 Hans O.Jensen * 1925 Chr.Nielsen * Niels Nielsen * 1989 Martin Pedersen * Hans Mortensen B-ark. B 133
216 319 15b Kvievej 27 1881 Lauge Nielsen * 19566 Jørgen P.Pedersen (Thorø) * 1987 Brian H.Andersen * 1988 T. Christensen * Henning Jensen B-ark. udstykket 1881fra 15 til Lauge Nielsen
196 299 10dc Kvievej 3 Ølgod Kommune
217 320 16u Kvievej 33 Anders Jensen * 1998 Erik Winter
218 321 16y Kvievej 34 Niels Ove Kristensen * Hans Jensen * Henning Jensen
219 322 16d Kvievej 35 "Pugdalgård" 1900 1865 Chr. Pedersen * 1866 Chr. Pugdal Nielsen * 1906 Kristen Pedersen Jensen * 1909 Lars Peder Jessen * 1916 Villads Kristensen * 1927 Harald Pedersen * 1965 Gerda & Elvind Olsen * 1988 Jens Christian Håhr Udstykket fra 16c i Kvie i 1865. "Landbr. s. 579. 1906 8d,16d,19f,32e. 1909 er 32e skilt fra.
220 323 16x Kvievej 36 1989 Niels R. Nielsen * Ellen Søgaard Nielsen *Tanja Marie Christensen * 2004 Else Marie Skovgaard
221 324 16q Kvievej 37 1928 Harald Pedersen * 1988 Bent B.Pedersen * 1990 Egon Fjord Christensen * Ole Lauridsen
222 325 16t Kvievej 38 1956 Svend Jensen * 1985 Johs. Sørensen * 1987 Preben Jensen * 1990 Johs. Sørensen
223 326 16p Kvievej 39 "Madstedet" 1925 1984 Kurt Holt (kok)- død 1995 * Ejer fra Vejle * 1998 Chr. Holdt * Gunhild- Preben Elsig * 1998 Christian Holdt K. 400. opr. aktieselskab: Kærbæk Forsamlingshus.1998 E. 930.000kr 07/02 -
197 300 11bp Kvievej 4 Poul Olsen 1978 1985 Olsen (lærer) * 1990 S Thambipillai/R. Kandiah * 1995 Niels Erik Vedstesen
224 920 16s Kvievej 40 1987 Egon Sørensen * Ingo Emborg
225 921 16n Kvievej 41 1945 Harald Pedersen * 1956 Anna Margrethe Lauridsen * 1974 Arne J.S.Davidsen * 1985 Birgitte Storgård/Holger K.Østerberg/Jørn B.Clausen * 1987 Peder S.O.Jørgensen (skovløber) *2001 Brian Jensen
226 922 16k Kvievej 42 Kærbæk Andelsmejeri, fra 1969 "Ansage 1915 H.Sundebæk(mejeriejer) ' 1917 Matias Jensen mejeribest.(formand Jeppe Hejbøl) * 1954 Hans Beier * 1956 Kristian Kærgård * 1970 Svend Winther( Ansager Staldrens) * 2006 Birthe Marie Klokmose B-ark. Mejeriet ombygget 1960, nedlagt 1969.
227 327 16v Kvievej 43 1961
228 328 16i Kvievej 45 H.P.Nissen 1911 (uddeler Chr. Bennedsen) * 1925 Peder Jørgensen (købmand) * 1975 Kristian B.Pedersen (købmand)- afvikler forretning 1992. B-ark. 1912-1917: Kærbæk Brugsforening(formand Jeppe Hejbøl). B H.P.Nisssen byggede ejendommen og søgte bevilling til en af sine kommisser, og da han ikke kunne få den søgte og fik han bevilling til datteren Anne.
229 329 16l Kvievej 47 1944 Kr. Skov til Alfred Pedersen (ubebygget grund) * Poul Erik Jensen * Alice Rigmor Jensen mm * 2006 Martin Elbæk Jensen B-ark.
230 330 16o Kvievej 49 1920 Aksel Frank (smedemester) * 1931 Kristian Skov (smedemester) * 1944 Harald Pedersen * 1944 Alfred Pedersen(smedemester) * 1980 Johanne Pedersen
198 301 13gh Kvievej 5 1989 Poul Larsen
231 331 17l Kvievej 50 1945 Anna Andersen * 1985 Frode Vedstesen (fabriksarb.) * 1988 Flemming Bruun (smedesvend) * Jan Kristensen
232 332 Kvievej 51 1990 Egon Sørensen
233 333 17m Kvievej 52 1985 Ninna Sørensen
234 334 17n Kvievej 54 Ølgod Kommune
235 335 17c Kvievej 57 "Solhjem" 1902 1917 Jens Kr. Andersen & Anne Sofie Andersen * 1957 Børge Elbæk B-ark. Landbr. s. 579.
236 336 21c Kvievej 59 Jens Kr. Lauridsen * Laurids Lauridsen * Niels Nielsen * 1945 Arne Madsen(landmand) * 1985 Hans Å.R. Hansen * 1987 Henning L.Sørensen (konstabel) * Sigfred Klokmose
199 302 11bq Kvievej 6 Osvald H. Sørensen 1954 (som arbejderbolig) Osvald Sørensen * 1970 Metha Thomsen (slagteriarbejder) * Majbritt H. Pedersen * 1997 Poul Erik Veng Andersen * Huset er købt af Metha K.G.Thomsen 1/1-1970 som arbejderbolig for 36.5000 kr. (revideret).Solgt i 1997 for 300.000 kr.-
237 337 17k Kvievej 60 Kærbæk Skole / Balling-A konfektions Ansager Kommune 1956 1945 Ansager Kommune * 1971 Balling A. firma v. Richard Andersen (fabrikant) * Sivaling. Sockalingam Skolen nedlagt 1964.
238 338 6b Kvievej 61 1945 Søren P.Jensen (landmand) * 1985 Chr.Gunnar Jensen B-ark.
239 339 24h Kvievej 62 Kærbæk gamle Skole og lærerbolig Ansager Kommune 1901 1945 Ansager Kommune * 1990 Verny Lund Søe B-ark. Skolen ophørt 1956.
240 340 24h Kvievej 64 Ane M. Rasmussen * 1980 Benny Kristensen * Vera Nielsen* 2001 Benny Kristensen B-ark.
241 341 24? Kvievej 66 1987 Ejler N.Pedersen * 1988 L./A. Jørgensen B-ark.
242 342 19u Kvievej 68 Hans Jørgen Nissen * 1945 Chr. Hundebøl * 1985 Peder Hundebøl * 1988 Marius Ø.Sørensen & L.Nielsen B-ark. B 126. K. 371. to staldbygninger brændte i nov. 1995.
200 303 25a Kvievej 7 "Sandhøj" Jens Nielsen, Øse 1900(maskinbygning 1960 tilb Jens Nielsen * 1925 Søren Kr Petersen(landmand) * 1935 Julius Jensen(landmand) * Harald Jensen (murer) * 1974 M.& P.B.Sørensen (mekanikere, brødre) * 1976 skøde fra Marius Sørensen til Peter Bent Sørensen * B-ark. Jorden var i over 100 år henlagt til degneembedet Ansager.Bygget til erhvervsmæssig produktion m.v. vedr. skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l.
243 343 8c Kvievej 70 Hans Nielsen * 1856 Mads Christensen * 1867 Niels Madsen * 1890 skifte til enken Kirsten Christensen * 1909 Niels Madsen * 1928 Rasmus Marinus Kjeldsen * B-ark.
244 344 11e Kvievej 72 "Kjeldgård" 1948 1917 laurids Thomsen (landmand) * 1945 Søren Kjeldgård Pedersen * 1955 Harald Madsen ' John Uhd B-ark. Landbr. s. 579.
245 345 7g Kvievej 74 1945 Peder Jensen * 1988 Åge Thomsen (gårdmand) * Kenneth Buch B-ark.
246 346 7i Kvievej 76 "Hedegård" 1931 1931 Nielsine Martha Poulsen * 1943 Jens Peder Kruse * 1945 Hans Christian Jensen * 1985 Astrid Jensen * Kenneth Buch * 2006 Teddy Buch B-ark. Landbr. s. 580.
201 304 11bb Kvievej 8 1988 A/L.Pedersen * Lars Bruun Madsen
247 274 15qc Kærbækvej 15 "Hammersgård" 1981 1904 Nicolaj Larsen * 1935 * Otto Iversen * Ernst Nielsen * 1981 Flemming Svendgård Buch * Kenneth Buch * 2006 Anna J. Jørgensen B-ark. B 289. Landbr. s. 580. Det gamle stuehus fra år 1900 udbrændte totalt i 1980. K. 342.
248 275 4d Kærbækvej 17 1858 Chr. Pedersen * 1901 Eskild Pedersen Torp * 1904 Adolf Pedersen * 1909 Peder Pedersen * 1956 Karl Sørensen * 1988 F.Jørgensen (montør) * 1991 F.L.Overgård Jørgensen * 1997 E.d.Gandrup/Lars Bo Jepsen *2002 Michael og Kamilla Jørgensen B-ark.(i mappen) Udstykket 1858 fra matr nr 4. 1904: matr 4d+12e+19m (Bygningerne dårlige og forfaldne)
249 276 8e Kærbækvej 19 Dynes Nielsen * 1855 Christen Johnsen Hansen * 1887 Hans Jørgen Sørensen * 1919 A.Marius Sørensen * 1935 Frode Vejlgård Vedstesen * 1945 Aksel Elbæk * 1988 H.Rasmussen * Niels Birger Petersen * 2002 John Skovbo Møjbæk.* 2005 Rikke Øberg Smidt og Ole Nisse B-ark.
250 277 16k Kærbækvej 21 Kærbæk aAndelsmejeri (flg mejeribestyrere): Mathias Jensen * Hans Beier 1/5-1959 * Chr. Kærgård 1/5-1965 Ansager Staldrens * Birthe Marie Klokmose mejeriet nedlagt 1971-omdannet til Ansager Staldrens v.S.Winter
251 278 Kærbækvej 27 1890 til Kristine Knudsen 1904 Anders Knudsen * Hans Ove Linde 1911 bygges nyt stuehus
252 279 14b Kærbækvej 28 1900-1905 Jens Eggerr Pedersen(f.1871) * 1945 K.Grønlund Pedersen * Henrik J.Kristiansen * Kristian Egger Pedersen * 1988 Kr. Pilgård Kristensen B-ark. B 123
253 280 15f Kærbækvej 30 A.Madsen * G.Bertelsen * 1956 Laurids Thomsen * 1988 Lars Jørgensen * 1990 Erling Bertelsen (vægter * Dirk Svensson * B-ark. B 117
254 281 17g Kærbækvej 32 1927 Kresten Elbæk * 1965 Niels Kr. Larsen (vognmand) * 1990 Ib Elbæk Larsen * N.K.Larsen B-ark.
255 282 17i Kærbækvej 34 1906 Andreas Mikkelsen * Jens P.Larsen * 1990 O.Johansen ' Inga Lund B-ark.
256 283 16e Kærbækvej 36 1925 Margrethe Lauridsen * 1956 Kristen Lauridsen B-ark.
257 284 16c Kærbækvej 38 "Kærbækgård" 1840 18? Jens Knudsen * Johannes Knudsen * 1905 Johan Nielsen * 1950 Kaj P.Kjær * 1987 Bent Østergård * B-ark. Landbr. s. 581.
258 285 16h Kærbækvej 44 "Pugdal" 1903 1906 Kristen Pedersen Jensen 1925 Hans L.Nielsen * 1928 Kresten Jensen * 1935 Harald Jensen * 1947 Svend AageJensen * 2001 Marius Jepsen B-ark. Landbr. s. 581.
261 286 10ao Kølbanken 1 1917 Niels Peder Jensen * 1927 Oluf Kr.Pedersen * 1931 Ane Krestine Habekost * 1950 Johannes Larsen * Hans O. Hansen * 1976 Aksel Hansen
268 293 10n Kølbanken 10 1904 Jens Kr. Hansen(arbm.) * 1916 Jens Bank(tømrer) * 1927 Kr.L.Bank * 1931 Oluf Magnus Pedersen(arbm.) * 1938 Fogedudlægsskøde til Mourids Nielsen * 1943 Agnete Hjelm * 1946 Anna Pedersen(Leth) * 1969 Maria Vedstesen * 1969 Villy Frederiksen * 1973 In B.47.
259 294 21m Kølbanken 12a 1968 1969 fra Poul Henning Larsen til Ansager kommune ( Ølgod) * 1976 Ernst Vedstesen og Marie Lauridsen * 1984 K.Thomsen * 1988 M/B Uhrup * 2007 Jørgen Eske Lilleholt
260 295 21n Kølbanken 12b Ernst Vedstesen 1984 * 1983 Ernst Vedstesen * 1985 Poul Larsen Grunden købt af Poul Larsen 1-1-1983 (revideret)
269 296 9ax Kølbanken 14 1940 1940 Hans Chr.Eskildsen * 1944 Johanne Eskildsen * 1954 Hans Koch Eskildsen * 1954 Kristen Elbæk * 1989 Hans Olesen * 1997 Ivan Jensen (revideret)
262 287 10æ Kølbanken 2 Henrik Andersen 1913 1916 Henrik Andersen(arbejdsmand) * 1920 Mathias A.Jensen(gartner) * 1950 Laurids Larsen * 199?? Solveig Søndergaard Jensen 1974 * Ove Bennedsen .Kristensen (mekanikersvend) * 1987 Verner Daugaard Hansen * 1995 Tvangsauktion *1996 Anne-Kirsten Madsen Vi vil meget gerne have oplysning om ejerforhold, da huset har været beboet af så mange forskellige mennesker de senere år.
263 288 10o Kølbanken 3 "Højbo" Niels Pedersen 1913 1892 hus på Kølbanken, hvor "Højbo" nu ligger * 1901 Hans Peder Jespersen * 1904 K.C.F.C. Engberg(sadelmager) * 1929 Ane M.Kristensen * 1931 Mourids Nielsen * 1938 Kristian Hansen(snedker) * 1994 Tom Uldbæk Poulsen & Lene Rotvig Hansen B.21.,B.348: Tidligere ejendom nedrevet ca.1912.
264 289 10z Kølbanken 4 1908 K.Madsen(landarbejder) * 1916 Niels G.V.Nielsen(murer) * 19?? Aage N. Madsen * 1924 Christian Peder Pedersen * 1941 Niels Madsen * 1951 enkefrue Hansine Ane Madsen * 1952 Kristian Kristensen * 1992 Alfred Olesen
265 290 9au Kølbanken 5 Svend Aage Andersen 1962 * 19?? Nina Hansen * 1941 Jens Dahlmann ( Havejord.) * 1956 Svend Aage (Lange) Andersen (slagteriarbejder) *1959 Svend Aage Madsen (revideret)
266 291 10x Kølbanken 6 1907 Hans Kristian Johnsen (arbejdsmand) * 1916 Kristen Madsen (arbejdsmand) *
267 292 10p Kølbanken 8 Andres Th.Pedersen 1927 1904 Jens Jensen(arbm.) * 1927 Andres Th.Pedersen * 1953 Peder Hansen(smed) * 19?? Mette M. Pedersen * 1968 Jes Peder Hansen * 1973 Hans Gohr Jensen (landmand) * 1989 Alf Jensen(blikkenslager) Lisbeth Jensen
276 353 11n Lindegade 1 Ansager Andelsmejeri 1900- 1930 1968 Leif Østergård (vognmand) * Bjarne Brix Thomsen (grosserer) * (B.51 Pyntet mælkevogn). B 299. Mejeriet blev ombygget 1915-16 og nedlagt 1967. jan.1942 ønsker mejeriet tilbud på 200 tons tørv. Kristian M. Larsen. B. 806. Motiv taget fra den gamle Sønderbro, ca, 1900.
281 362 10 br Lindegade 10 1931 Jens M.Jensen (opsynsmand, A.Andelsslagteri) * 1967 Axel Weis-Olsen (bogtrykker) ' Gitte Madsen * 2007 Anders Hinze revideret
282 363 9z Lindegade 11 1923 H.P.Andersen * Lauge Laursen * 1923 Holger/M Pedersen * 2003 Tove Aahave Horsbøl se SDA bolig
283 364 9ø, Lindegade 13 Chr. Peter Hingelberg Petersen 1917 1917 Chr. P. Hingelberg Petersen (lærer) * 1931 Anders Jensen * 1934 Karl M.Nielsen (sognefoged) * 1940 Sofus Vejlgård * 1945 Svend Uhre (købmand) * 1950 Jens Kr. Christensen (mejerist) * 1997 B.Jørgensen* 1998 Inge Lise Dam Rasmussen 9ø og 10an er udstykket fra Anker Chr. Jensens jord.
284 365 Lindegade 15 Niels Knudsen 1918 1920 Mikael Kristensen (arbejdsmand) * 1931 Andreas og Laurette Jensen (slagter) * 1985 Knud E.Andersen(skraldemand) * 1996 Hanne Søgård Rasmussen 14/9-1996: Solgt for 363.000 kr. Vurderingen 440.000 kr.
285 366 9 ak Lindegade 17 1922 Signe Johanne Jensen * Niels L.Hansen * Mette Kristine Jørgensen * 1985Johan Jørgensen ejendommen er nedlagt
270 367 9ak Lindegade 19a 1931 Karen K.Hansen * 1920 Hans P.Jensen * 1956 Richard Madsen (smed) * 1985 Hans K.Buthmann * 1986 Johan Jørgensen * 1987 S.Kristensen
271 368 9d Lindegade 19b Lindegården Peder Jensen 1904 1904 Peder Jensen (gårdejer) * 1920 Anker Jensen (gårdejer) * ? Alfred Jensen (gårdejer)
277 354 11x Lindegade 2 murer Thomas Jensen 1914 1916 A.M.Lund (dyrlæge) * 1979 Torben Christensen(skoleleder) * 1981 Børge Juul Andersen (læge) B.2
286 369 10bb Lindegade 21 Kr. Bank 1930 1931 Kr Bank (tømrer) * 1936 Anna Lindberg (franskvasker) * Gunnar Wollesen (formand) * 1988 Harly/K. Hansen
287 370 10 bh Lindegade 23 1934 Karl J.Bøgh Poulsen * 15-1-1976 Ernst Grouleff * 11-12-76 Harry 6 Gurli Kristensen * 1980 Flemming Johannesen m.fl. (revideret)
288 371 10bj Lindegade 25 1933 1945 Niels Laugesen Hansen * 1950 Alfred Mikkelsen (konsulent) * 1985 C.Rasmussen (slagteriarbejder) * 1988 Sofie M.Christensen * 1991 G.Pedersen * 1991Hilda Nielsen 19.-1. 2002 Tilladelse til genopførelse af bagbygning efter brand. Se i ændringer af Ejendomme.
289 372 10bg Lindegade 27 1935 1945 Mary Pedersen * 1950 Alfred Buch (baneformand) * Erling E. Nielsen * 1981 Jørgen Lauridsen m.fl. * 1985 Susanne Weis & Sonja Grundahl * 1986 J.Lauridsen * 1987 Finn Henneberg Christensen Se TEKST!
290 373 9av Lindegade 29 1915 1945 Hans Hansen ("Svinehus") * 1947 L.Chr.Larsen * 1988 F/L. Hansen(fabriksarbejder) * 2002 1998 Jytte & Jan Jensen
278 355 11af Lindegade 3 Ejner Bruus Lauersen 1930 1935 Hans P.Hansen (tømrermester) * 1947 Ansager Andelsslagteri * 1965 Harald Diemer (slagteridirektør) * 1999 Eva Diemer bygherren direktør for Ansager Andelsslagteri (revideret)
279 356 11y Lindegade 4 1967 * 2003 TDC totalløsning a/s automatisk telefoncentral. Tilladelse til mønttelefon på Torvet givet i september 1964. Overgang til vekselstrøm ved at være afviklet!
272 357 10au Lindegade 5a Møller Jensen (landmand) 1923 1927 Møller Jensen (landmand) * 1932 Caroline Jensen * 1950 Hans Ove Østergård (salgschef) *1986 Emmy Østergaar * 1973 Niels E. Kristiansen ( E. Karlskov bor til leje) B.95.
273 352 10at Lindegade 5b Regnar Nielsen * Kirsten Nielsen * 2006 Gitte Østergaard 1972 Regnar Nielsen (brugsuddeler) * 1973 Kirsten Nielsen
280 359 11v Lindegade 6 "Birkely" Niels Brødsgård 1920 1920 Niels Brødsgård * 1930 Henrik Madsen * 1930 J.Chr.Sørensen(baneformand) * 1950 Rasmus Andersen (pølsemager) * 1958 Ingvard Lange Andersen (landmand) * 1985 A.Sørensen * 1989 Per Weis (maler)
274 360 10af Lindegade 7a 1912/39 1908 Vilhelm Larsen (dyrlæge) * 1916 H.Brodersen (dyrlæge) * 1918 P.I.Nissen (købmand) * E.Wollesen (chauffør) 2002* Gert Erland Hansen se SDA bolig
275 361 10dl Lindegade 7b Gert E. Hansen 1973 1984 Gert E.Hansen (direktør, Øse Andelskasse) * 2003 Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard K.370
291 374 13fn Lærkevej 1 Gunnar Friis 1967 1967 Gunnar Friis (autoforhandler) * 1991 Tage Lauridsen (elmontør) & Hanne Winther (slagteriarbejder) (revideret)
299 382 13ge Lærkevej 10 P. Madsen 1980 1980 P.Madsen (mekaniker)
300 383 13fv Lærkevej 11 Kristian og Edward Jacobsen 1968 1973 K.Klausen (mekaniker) (revideret)
301 384 13gg Lærkevej 12 W. Andersen 1980 1980 Willy Andersen (lagerarbejder)
302 385 13fx Lærkevej 13 Villy Egsgård Frandsen (snedker hos Brd.Jacobsen) 1972 1972 Villy Egsgård Frandsen * 1974 Ingolf Tind Jeppesen (lærer) * 1981 Vivian Gosch (lærer) * Gunnar Peter Jensen (landmand) * Birgith Kærgaard * (revideret)
303 386 13fy Lærkevej 15 Knud Larsen 1970 1970 Knud Ove Larsen (chauffør) (revideret)
304 387 14cz Lærkevej 16 Skovlund - Ansagerhallen Kommunen gav et tilskud, resten blev samlet ind hos borgerne i Ansager og Skovlund. Hallen blev indviet 19/4-1980.K.378. 03/01 - 02/01 - 05/01- 02/02 - 03/02 - 0/3 02 - 08/02 - 10/02 - 11/02 - 12/02 - 01/03 - 03/ 03 -11/03 - 12/03 - 12/03 - 01/04 - 03/04 - 03/04 - 4/04 - 08/04 - 09/04 - 11/04 - 01/05 - 01/05 - 05/05 - 12/05 - 03/07 - 12/07 - 02/08 03/08 -
305 Lærkevej 19 1998 Charlotte/Claus Gaarde *
292 375 13ga Lærkevej 2 H.G.Hermansen 1974 19744 Henning I.Hermansen (chauffør) Tilbygning 1980. K.260.(revideret)
293 376 13fr Lærkevej 3 Ansager Kommune 1968-69 Vang Larsen * 1971 Jenny Jensine Nielsen * Bent Gøbel Poulsen (slagteriarbejder)* 1975 Niels Erik Kristiansen * Bent Gøbel Poulsen (revideret)
294 377 13gb m. fl. Lærkevej 4 M.Larsen 1980 1980 M.Larsen (arbejdstekniker) * Niels Erik Kristiansen * 1997 Jette Videbæk Larsen & Jan Poulsen 1997: Købsprisen 731.000 E. 640.000.
295 378 13fs Lærkevej 5 J.R.Thisted 1970 1970 J.R.Thisted (slagteriarbejder) * 1987 Jørgen Svendsen (kriminalbetjent) & H.Clausen (lærer)
296 379 13ft Lærkevej 7 Vagn Thomsen 1980 1980 Vagn Thomsen (assistent)
297 380 13gd Lærkevej 8 Mary Larsen, Grindsted 1973 1973 Leo Kristensen (pølsemester) (revideret)
298 381 13fu Lærkevej 9 Anker M. Madsen 1978 1978 Anker M.Madsen (landmand) * Elna Madsen * 1998 Laila Nielsen & Leo Kristiansen 1998 E 430.000
306 Mejlsbækvej ? ejendommen eksisterer ikke mere(1993). B 380
307 389 12rf Mejlsbækvej 1 1927 Søren Kr. Kristensen * Aksel Nielsen * 1987 Leif Jensen (maskinarbejder) B-ark.
308 388 14d Mejlsbækvej 2 1907 1901 Rudolf Kr.Nielsen * 1925 Rukel Nielsen * Sigurd Nielsen * Jenny & Edvard Bertelsen * 1973 Ove Ørbæk Bertelsen * Jonny Faber B-ark. B 124. Landbr. s. 596.
309 Mejlsbækvej 44 Marie og Anders Knudsen Andersen, Kærbæk Elise Knudsens barndomshjem. B 380
310 390 13fb Mejsevej 1 Hans Madsen 1987 1987 Hans Madsen (fabriksarbejder)
311 391 13fz Mejsevej 2 Finn Jensen 1988 1988 F.Jensen (medhjælper) * Jonny Faber
312 392 13fø Mejsevej 3 Ole Nielsen 1988 1988 O.Nielsen (lærer) * Inga Matthiesen
313 393 13fæ Mejsevej 4 1980 Niels Nielsen * 1988 A.Knudsen & Kim Rasmussen (skiltemaler) * 1992 Kaen Pelle (bestyrer) *
314 394 13gf Mejsevej 8 Herluf Jensen 1988 1988 Herluf Jensen (slagtersvend)
315 395 9bs Mølbyvej 1 Harald Poulsen Uldbæk ca. 1950 Harald P. Uldbæk * 1978 Erik Hansen * 1985 Erik Hansen (bogholder) * 1988 Bent E.Christensen * 1991 Tom & Ida Thomsen (bestyrerinde på plejehjemmet) * L.Lund/Michael Bennetsen
324 404 12c Mølbyvej 10 1840 Mikkel Hansen fra Lars Nielsen * 1869 Hans Agersnap Mortensen (på 6ae,16af,17f,17i) * 1887 Peder Millelsen * 1895 Mads Andreas Mikkelsen * 1906 Niels Henrik Henriksen * 1909 N.C.Sørensen * 1909 Søren Marius Larsen * 1938 P.Pedersen Østergård * 1943 M B.174.
325 405 17e Mølbyvej 11 Ellen Jensdatter * 1847 Peder Thomsen(+matr.29a) * 1977 Christen Madsen * 1883 Hans Christen Marcussen(+matr.33) * 1912 Ole Fisker * 195? Sigurd Fisker * Edith Fisker* Lars Christian Mathiesen * Lars Holst Andersen og Dorthea Seemann
326 406 12a Mølbyvej 12 1858 Gjertrud Pedersdatter fra Niels Nielsen * 1858 vielsesattest som adkomst for Jens Kjelsen Lauridsen * 1863 Mathias Ebbesen * 1864 Jens Knudsen * 1871 Peder Jensen *
327 407 1g, Kvie by Mølbyvej 13 "Vesselbjerg" 1908 tinglyst d.19/12-1883 Thomas L.Nielsen * 1/11-1899 Bertel Jensen * 18/3-1935 Peder Jensen * 1972 Gunnar Jensen Landbr. s. 598.
328 408 Mølbyvej 15 "Okslundgård" tinglyst d. 21/1-1874 Niels Rahbæk Hansen * 16/11-1892 Chr.P.Pedersen * 19/12-1917 Niels P.Pedersne * 24/6-1925 Niels Nielsen * 5/7-1937 Jens Søndergård * Niels P.Jacobsen * 3/10-1972 Peder J. Håhr Kristensen * 1/1-1989 Peder Jensen * 1991 Høst-Madsen B 107
329 409 15p Mølbyvej 16 1890 1889 Anders Thomsen * 1904 P.Marius Pedersen (landmand og landpost) * Landbr. s. 598.
330 410 1p,Kvie by Mølbyvej 17 1901 Chr.M.Christensen * 1911 Rasmus Vilhelmsen * 1939 Dalgas Vilhelmsen * 1942 Laurids Gejl Jensen * 1950 Aksel Jørgensen (slagter) * 1955 Svend Østergård * 1960 Niels Chr.Hansen
331 411 15a Mølbyvej 18 "Bausminde" 1858 Anders Thomsen * 1859 Jørgen Andreas Andersen * 1905 Hans Rahbæk(Bertelsen) * 1938 Niels Kr. Rahbæk * B 36
332 412 1a, Kvie by Mølbyvej 19 Mølbygård 1941 1536 Chr. Jensen (døde under slaget ved Varde. Grevens Fejde) * 1536-1578 Kronen * Journalnr. 11/1993, arkivnr. 174. Landbr. s. 599. Kopi af slægtsbog. Slægten på Mølbygård i 1700-tallet.
316 396 9bl Mølbyvej 2 ? ? 1950 Jeppe R.Hansen * 1991 G./L. Christensen * Freddy Kristensen
333 414 1n Mølbyvej 20 "Skovly" 1920 Hans Kristen Markussen (landpost) * 1945 Laurids Larsen ("Lej") * 1987 Bo/G: Rahbæk B.175. Se SDA bolig
334 413 1b, Kvie by Mølbyvej 21 "Møldalgård" 1906 Bertel Mølby * 27/5-1930 Jens Mølby * 17/1-1964 Thomas Nyvang Kristensen * 3/4-1970 Frederik Anndersen
335 415 1ab Mølbyvej 22 1965 Kristian Rønberg * 1980 Gunnar Hansen B. 170.
317 397 9ah Mølbyvej 3 ? ? 1932 Kristian Jørgen Pedersen * Torben Rasksen * 1985 Poul E.Jensen * 1991 B.Kragh / K.Frandsen * Charlotte Lauritsen' 2001 Bo Rohr Christensen- Ditte Studsgaard Olesen.
318 398 9bc Mølbyvej 4 ? ? 1950 Åge Madsen (slagteriarbejder) * 1987 Hans Olesen & V.Reisenhus * Ejner M.Jensen
319 399 13a Mølbyvej 5 ca. 1836 Thomas Mikkelsen * 1838 Jens Jespersen * 1862 Niels Chr. Hansen * 1864 Hans Nielsen * 1881 Peder Pedersen (udlægsskøde fra fogedretten) * 1890 Jørgen Peder Pedersen (fra auktionsretten) * 1890 Mads Andersen * 1896 Jacob Hansen * 1914 Hans Peder Jensen * 1 ejendommen er et gammelt landbrug fra ca. 1836. B.169.
320 400 9bd Mølbyvej 6 ? Sigfred Emil Poulsen Uldbæk 1950 Sigfred Emil Poulsen Uldbæk * 1987 Theodor Poulsen Uldbæk murer Anders Thomsen (revideret)
321 401 14cg,a,m Mølbyvej 7 1846 Jens Iversen * 1868 Iver Jensen * 1871 Kristian Nielsen Vestergård (ringer i Ansager Kirke i mange år) * 1903 Niels Nielsen * 1907 Kristen M.Pedersen ("Lokmann") * 1950 Jens Gejl Uhd (gårdejer) * 1964 Jens Oehlensläger Ggårdejer) * M. Christensen (sm B 122
322 402 13m Mølbyvej 8 Jordemoderboligen, Materialgården 1867 Ane Laurine Nielsen (jordemoder) * 1871 skøde fra Laust Johnsen til Ansager Sogneråd * 1927 skøde til Ribe Amtskommune * Ane Katrine Hansen (jordemoder) * B 28
323 403 15ar Mølbyvej 9 Hans Rahbæk 1938 1950 Hans Arne Rahbæk B.104
342 431 Mølgårdsvej 18 "Mølgård" 1664 Dr.Toding (provst i Ribe) * 1801 Jeppe Hansen * 1805 Eske Hansen * 1830 Jens Nielsen * 1974 Søren Madsen * 1925 Niels Anton og Elias Madsen * 23/6-1950 Marie og Harry Jakobsen * 1962 Hardy Hundebøl * 2007 Benny Ivan Hundebøl 1935 blev der bygget stald og lade, og i 1938 blev stuehuset bygget.
336 426 Mølgårdsvej 20 1955 1960 Peder Joakim Søgård * 1987 John Aagård Landbr. s. 600.
337 427 6a Mølgårdsvej 22 1932 Ole Oeder Madsen * 1950 Haubo Lauridsen * 1985 Bøje Lauridsen (travtræner) * 1989 Niels H.Laursen(gårdejer)
338 428 13b,31b Mølgårdsvej 24 "Hedebo" Mads P.Poulsen 1924 1925 Jens Peder Pedersen * 1932 William Pedersen * 1950 Laurids Thomsen * 1975 Ole Møjbæk * 1985 Villy Søgård * Leif møller * 1996 Jan Bach Pedersen & Mette Vester Kristensen * Jan Bach Pedersen 1996: K. 859.880
339 429 11d Mølgårdsvej 26 Hedevang" *(1880 ) Søren Møller Madsen (1916) Jens Beck Møller Madsen * 1944 Søren Møller Madsen *1969 * 1984 J. Nordholm B.4.
340 430 10k,11l Mølgårdsvej 28 "Dyredal" 1932 Jens Juel Lauersen * 1937 Gunnar Gohr Jensen (landmand) * 1980 Kaj Åge Jensen (lærer) B.5. 30/01 -
341 432 10d,j Mølgårdsvej 43 Skovhus Sommer Kristiansen 1956 1956 Viggo Sommer Kristiansen * 1978 Signe & Kristen Kristensen * 1981 Ejner Frost Jensen(undermester, graver)
344 417 20av Møllegade 1 "Møllegrillen" Peder Hansen(mekaniker) * 1943 H.Weis(malermmester) * 1964 Jørgen Han-sen(slagter) * 1979 Kristian Andersen * 1981 Tvangsauktion * 1981 Svend Aage Mathiesasen * 1984 Eva Isaksen * 1992 Ansager Holding Aps * 1993 Tvangsauktion * 1994 Kurt Ulsø Lauridsen Møllegrillen under Eva Isaksen er lukket (vist nok sidst i 80'erne)
351 425 12r Møllegade 10 1904 Niels Kr. Frandsen(maler) * 1939 Th.Andersen (stationsmester) * 1939 enken Helga Bech Andersen * 1944 Kristen Hostrup Andersen & handelsmand Møller Christensen i sameje * 1945 K. H. Jacobsen alene. 1947 Herløv Weis (maler) * 1950 Edvard("Evse") Jaco B.195. B. 840
343 20ae Møllegade 1b VVS-firma Kaj Bruslund * 1986 John Nielsen
345 419 12o Møllegade 2 opr. stiftelse for lærerenker Steffen Marius'enke, Grethe, Skovlund ca. 1890 1904 St.M.Kristiansens enke * 1927 Karen Gejl(syerske) * 1935 Elisabeth Andersen * 1944 Martin Jensen * 1947 Lars Peder Jessen (landmand) * 1958 skifteattest for Mette Kristine Ørbæk Jessen * 1958 Laurids Lindberg * 1975 Leif Bladt * 1978 Warny Hansen * B.22. Grethe Marius var plejemor til Theodor Marcussen. Steffen Marius Kristiansen døde 1. juni 1891.
837 420 20o Møllegade 3 1904 Jeppe L. Blom(møller) * 1916 Ole Olesen (møller) * 1927 Eske Hennelund (møller) * 1941 Jens Madsen * 1945 Magnus Østergård (møller) * 1956 Laurids Chr. Pedersen og Imanuel Pedersen ' 1958 Ansager kommune * B.99. Slægtsbog for Christen Nielsen s. 54
347 421 12u,i Møllegade 4 mødelokale for NIOGT, senere "Ansager Theodor Lauridsen (senere centralbestyrer) 1900 fra først af galanteriforretning. (revideret)194
348 422 20m Møllegade 5 "Wella Salonen" 1904 1904 Kristen Kristensen(murer) * 1912 C.Pedersen (bager) * 1920 Hans Olesen(bager) * 1925 S.Nielsen Vedsted(bager) * 19 ?? Kaj Christensen ( bager)* 1969 Erik Holgersen (pedel) * B.66 (revideret)
349 423 20l,k Møllegade 7 Søren Kr. Pedersen(vognmand) * 1913 Jens Dahlmann (vognmand) * 1974 Poul Fogstrup(tømmerhandler) * B 81. Har været hestestald i den ene ende af huset, da vognmandsforretningen startede med hestevogn. Senere blev der bygget garage. (revideret) * Pia /H.Chr.Fogstrup. B 838
350 424 12s Møllegade 8 1926 1908 Ane Margrethe Nielsen(sypige) * 19?? N. K. Frandsen * 1926 Poul Nielsen * 1948 Margrethe Kammesgård * 1969 Johannes Kammersgaard * 1988 Alfred Kammesgård *1998 C. B. Madsen SDA bolig
352 473 10co Nygade 1 1952 1944 H. Christoffersen til Chr. Fogstrup (tømmerhandler) * 1950 S.H.Weis (malermester) * 1988 M. Christensen * Janni Samsing/K,Hansen
361 490 10cg Nygade 10 Kristian A. Sørensen 1941 1942 Kristian A. Sørensen (chauffør) * 1965 Børge Søholm Jensen * 1969 Eva & Bent Rasmussen Tilbygning i 1991. (revideret)
353 474 10cc Nygade 2 1944 Stenna Hansen til Hans Hansen * 1950 Leon Dyg Johansen * 1965 Børge Søholm Jensen * 1972 Ove Weis Dyg Johansen * Karen K. Dyg * 1978 Knud J. Hansen
354 475 10by Nygade 3 1935 Ansager Vandværk
355 476 10cd Nygade 4 1941 1943 Levenhard Madsen * 1950 Anders P.Christensen * 1965 Anna J.Kristensen * 1988 L. Christiansen * 1988 Lone Grandt (revideret)
356 924 10cb Nygade 5 Signe & Hans N.Jensen 1941 1986 Søren K.Knudsen (smed) * 1990 N. Madsen & A.Andersen * Steen Pedersen Bygget som det første hus i Nygade på en byggegrund købt af ølhandler P. Nissen. (revideret)
357 477 10cb Nygade 6 1942 Svend Stål * 195o Hans P.Hansen * 1988 Børge Nim * Fl. Nørskov * 2006 Helle Weis Mikkelsen og Henrik Mehlsen Sørensen
358 478 10ck Nygade 7 ? ? 1988 L.Bossen (smed) * 1989 Frank Hansen & Heidi Thorsen
359 479 10cf Nygade 8 ? ? 1950 Carlo Hansen (kirkebetjent) * Grethe Bruun* Jørgen Horsbøl Kristensen * 2007 Louise Dam Olsen og Jonas Kortsen Kristensen *2009 Jeanette Jensen og Robin Christensen
360 480 10cl Nygade 9 Tarmmester J.Pedersen 1959 Ivan J. Pedersen (revideret)
374 491 Nylandsvej Ansager Boligforening 1953 K. 348.-tilhører Ansager Boligforening. Opførelsen blev påbegyndt 1951. Nye køkkener til 200.000kr.
362 492 11ce Nylandsvej 1 Ansager Boligforening 1953 1985 Jacob Hansen * 1990 I./H. Nilson K 420. "Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
371 501 11ck Nylandsvej 10 Ansager Boligforening 1953 Gudmund Væsel Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
372 502 11cc Nylandsvej 11 Ansager Boligforening 1953 Betty Christensen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
373 503 11cd Nylandsvej 12 Ansager Boligforening 1953 Niels Østergård Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
363 493 11bæ Nylandsvej 2 Ansager Boligforening 1953 Mary K. Kristensen ' 1991 K./M. Skovgård Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
364 494 11cf Nylandsvej 3 Ansager Boligforening 1953 Erna J. Christensen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
365 495 11bø Nylandsvej 4 Ansager Boligforening 1953 Anna C. Christensen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
366 496 11cg Nylandsvej 5 Ansager Boligforening 1953 Carl D.C.Kikkenborg * N. Vedstesen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
367 497 11ca Nylandsvej 6 Ansager Boligforening 1953 Viva Jensen * 1990 G. Lorensen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
368 498 11ch Nylandsvej 7 Ansager Boligforening 1953 Erik Winter * 1990 C./I. Kikkenborg Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
369 499 11bc Nylandsvej 8 Ansager Boligforening 1953 Vagner Jensen * 1990 G. Madsen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
370 500 11ci Nylandsvej 9 Ansager Boligforening 1953 Marius Laursen * 1990 G./L. Christensen * 1991 G. Mathiasen Ejeren er Ansager boligforening, de personer, der står under "ejere" er beboerne.
385 472 12ab Nørre Allé 10 1934 Tømrer Chr. L. Bank til billedskærer Søren Kristensen ejendommen nedlagt
380 463 12ad Nørre Allé 2 skrædder Nicolaisen ca. 1934 1973 skøde fra Julius Nicolajsen til laurids og Birthe Pedersen * 1993 Annemarie Bove * Niels K. Overgård * 2009 Magda Overgaard * 2009 Elisabeth Overgaard B.200
381 464 12ac Nørre Allé 3 1950 H.N.Nicolajsen (skrædder) * 1991 Jens Frøkjær * ? L.Hansen * Morten Dahlmann * Jens P. Nielsen * Niels k. Overgård B.201
382 465 12ae Nørre Allé 4 Julius Nicolajsen N.J.Nicolajsen * 1976 Hans P.Pedersen * 1987 Jørgen Lykke * 1993 Ole Mathiesen * Michael Vedstesen B.202
375 466 12an Nørre Allé 5a Kaj og Marius Madsen 1950 1945 Ebbe Pedersen * 1950 Kai Madsen, Snedker* 1980 Karsten Madsen Snedkerværksted, Antikvitetshandel, Elektronik og computer værksted, 2007 udlejet til beboelse
376 467 12am Nørre Allé 5b Kaj og Petra Madsen 1962 1962 Kaj og Petra Madsen * 2006 Stig Dines Nielsen og Trine Malene Nielsen
377 468 Nørre Allé 6a ? ? 1987 Peder Madsen (mejeriarbejder) * Lise Nilsson * Kristensen/E.Vedstesen 6a og 6b var oprindelig bygget til konfektionsfabrik.
378 469 12ag Nørre Allé 6b 1963 skøde fra Julius Nicolajsen til Ejnar Knudsen * 1987 skøde fra Ernst Vedstesen og H.Smidth Kri- stensen * 1988 Peder Madsen (mejeriarbejder) * Kristensen/E.Vestesen 6a og 6b var oprindelig bygget til konfektionsfabrik.
383 470 13ee Nørre Allé 7 Typehusfirmaet Frede Tved, Brande 1964 1964 Elmer Jacobsen (revideret)
384 471 13ed Nørre Allé 9 ? ? Hans Kristensen (slagtersvend)
379 12aa Nørre Allé 1 1 1927* Anne Marie Larsen. * ca 1936 N. N. Nicolajsen. ( Han har brugt den til udlejning. Ca 1934- 1950 boede tidligere graver, Michael Laursen der.
387 433 20 u Nørregade 1 H.N.Nicolajsen bygger den nuværende ejendom 1916 Jens Jespersen(Jens Kræmmer) * P. P. Thorø, Kjeld Pedersen * 1916 H.N.Nicolajsen(skrædder) * 1945 K.Tange Kristensen (manufakturhandler) * 1950 Krista Dam Langer * E.Kokkendorff (barber) * 1970 Bente Dam Langer. Damernes Boutique fra 1989 -1993. Genbru B 29. B. 234. Her lå tidligere den gamle kræmmergård, som blev nedrevet 1912.
396 441 13 bo, Nørregade 10 Ludvig Ludvigsen (bror til Anna Ludvigsen) 1912 * 1910 Poul Uldbæk * 1927 Søstrene Bloch Kristensen * Regner Kristensen * 1944 Gunnar Nissen (elinstallatør) Fra 1927 Fedevareforretning v. søstrene Bloch Kristensen. .Cykelforretning v. Poul Uldbæk. K.306 (revideret) B. 1391. B. 1395.
397 443 12 l Nørregade 11 1925 1923 Mads Arnesen * 1927 Kr. Pedersen * 1931 A. Gravesen & Laurids Skøtt 2006 Verner Nørgård
398 444 13d, Nørregade 12 1916 1905 Bertel Mølby *1906 Jakob jakobsen, snedkermesterforretning.
399 445 12 n Nørregade 13 tømrer Jacob Jacobsen ("Tusborg") 1895 * 1904 bygget af tømrer Jacob Jacobsen Tusborg * 1907 Murer Kristen Kristensen * N. F. Kastoft * 1916 Laurids Chr. Sørensen * 1947 Skomager Laurids Lyster * 1950 Jens Christian Steffensen schmidt * 1955 Kristian Marius Hansen. (revideret) B.154
400 446 13 bd Nørregade 14 Ludvig Ludvigsen 1910 1927 Frants Jørgensens enke * 1939 fra Rober Damkjær til rentier Niels Jørgen Andersen * 1946 enken Mette Kristine Andersen *1946 Peder Pedersen * 1976 Arne Thomsen (Chauffør) matrikelkort fra 1909. arkivnr. 76. (revideret)
401 447 12 x Nørregade 15 N.Hermandsen, Stenderup - solgt til H.P.Nissen 1910 * bygget af N. Hermansen i Stenderup, solgt til H.P. Nissen. * *1904 Mikael Kristensen ' 1908 Jes Jensen, tømrerm. 1934 Carl Oscar Nielsen* 1944 Andreas Gregwersen. * 1946 rentier Kr. Kristernsen* 1957 Anna Magdalene Kristensen, enke. *1958 Antoni
402 448 13 be Nørregade 16 tømrer Chr. Bank 1908 1927 Mads Andersens enke * 1937 B.158
403 449 12 y Nørregade 17 Hans J.Thomsen 1903 1927 Kirsten Jensen * 1931 Ane Johanne Pedersen * 1932 Carlo Hansen * 1938 Vilh. & Astrid Pedersen("Grønlænder") * 1975 Tony L.Lauridsen *1978 Eigin Johansen * 1980 Niels Kr. Jessen * 1981 tvangsauktion * 1982 Kurt Bossen * 1986 Hans Peder Thortrup * 1988
404 450 13 ar Nørregade 18 1907 1908 Hans Kristen Johnsen * 1909 Peder Clausen Johnsen * 1915 Lambert Kristensen * 1931 Karen M.Kristensen * 1945 Johs. Pedersen * 1950 Niels Th. Pedersen * 1952 Jacob Kramer * 1987 L.Nielsen & K.Poulsen * 1991 Marianne Jensen/Kaj Nielsen *1998 B. Jensen
405 451 12 z Nørregade 19 Th. Andersen. Lauborg. 1900 1971 Svend Knudsen (landmand) * 1985 Bente Nielsen * 1986 K.Jensen & L.Nielsen * 1988 Leif Nielsen * 1990 M/U Damkjær * 1991 Børge Elbæk * Hans Rask Elbæk* 1936 Thomas Andersens arvinger. * 1941 Emil Tonnesen * 1984 Leif Nielsen * 1987 Bente Nielsen på ½
388 434 13 u Nørregade 2 1900 1907 skøde fra Chr.Thue Elbæk til Kvie Vareindkøbsforening * 1960 Ansager sogns Sygekasse*1970 Niels Pedersen * 1989 Kurt Lauridsen * sygekassen stiftet i jan. 1905. A.103. B 1987/29. Bolig for brugsuddeleren til 1960. Sygekassekontor til sygekassen nedlagdes 1970 (revideret) B 877. B 879. B 880.
406 452 13 aq Nørregade 20 1900 1908 Dorthea Kristine Nielsen (tjenestepige) * 1916 Teodor Christensen *1965 Enken Hansine Christensen * 1973 Poul E. Kristiansen * 1975 Carl M.Jørgensen (landmand) * 1992 Poul Erik Kristiansen * 1993 Laila Østergård Lund og Michael Bennedsen * 1996 Kar 1996: K 206.000 E 220.000.
407 453 12 ab Nørregade 21 tømrer Chr. Bank 1926 1931 Søren Kristensen (billedskærer) * 1947 Duer Carlen * 1948 Johan Nielsen * 1955 Ingeman Nielsen * 1965 Jens Chr. Jensen * 1969 Niels Kristensen Petersen 1989 Stensen Pedersen * 1991 Niels Overgård * 2009 Magda Østergaard B.196. B 878.
408 454 13 ap Nørregade 22 1908 1908 Mikael Kristensen (arbejdsmand) * 1912 Frands Nielsen Frandsen * 1915 Carl Stefan Olesen * 1916 Kristen Jensen Kristensen (murer) * 1935 Oda Nielsen f. hristensen * 1945 Charles Hansen * 1950 Åge Hansen (slagtersvend) * 1965 Villy Hansen (murer) *
409 456 13 f Nørregade 23 "Lille Nørholm" Mikael Christensen, som kom til byen 1897 1900 *( 1901) Mikael Kristensen ( Swåt Michael.) * ( 1906) Hans P. Nissen *(1909) P.Ejgård * 1945 Jacob Jacobsen * Otto Nielsen * 1960 Ole Leth * 1973 enken Elise Jensen Leth * 1973 Ervin H.Nielsen * B.197. 1904- 1907 ( ca ) boede kunstmale Lauritsen Thomsen her.
410 455 13 ao Nørregade 24 1907 1908 Hans Madsen Nielsen (arbejdsmand) * 1922 P.Kr.Hansen * 1928 Theodor Rasmussen * 1931 Jes Jacobsen (møller) * 1935 Peder Thomsen * 1964 Kristen Ulsø Lauridsen * 1981 enken Kristine Lauridsen * 1991 Jette Jensen og Kurtn Lauridsen
386 459 13dø Nørregade 25-27 Emanuel Kristensen 1965 Ansager kommune *1963 Emanuel Kristensen (Ansager Auto & Maskin- forretning * 1973 Kaj O. Pedersen , Ford. Grindsted. (Ansager Afd.) * 1976V. M. Christensen A/s * 1979 Hans Ågård * 1983 Kirsten Jette Ågård ' 1988 Midtjysk Cykel/knallertservice v. Lis & Ku B.367. Agerbæk Cykelforretning havde en overgang filial her, senere forsøgte Lis & Kaj Svendsen, men måtte også lukke forretningen. (revideret) B 889.
411 458 13 ek Nørregade 26 Erik Birk Pedersen 1964 * Ansager kommune * 1964 Birk Pedersen* (revideret)
412 460 13 ei Nørregade 28 Børge Daugård 1964 1963 Børge Daugård (D.L.A.M.) * 1964 Kaj &Grethe Madsen Record-vask v. Kaj og Grethe Madsen 1964
389 435 13 ab Nørregade 3 Ansager Bageri Martine Johnsen(murer) 1900 1900 Martine Johnsen 1919 N.H.Nicolajsen * 1919 Martine Johnsens enke ,Ellen Dorthea f. Kristensen* 1936 Bagermester Th. Andersen * 1945 Sigvard Pedersen & Dorthea Jensen * 1950 Johannes Madsen og Hans Boyde Madsen (bager) * 1965 Kaj Kristensen(bager) * 1997 T. Skovbjerg (revideret) 10/05 -
413 + 13 eh Nørregade 30 1966 Ansager Kommune * 1965 Harald Sørensen * 1966 Thomas Nielsen (trikotagehdl.) *1990 enken Hansine Klara Nielsen * 1991 Bettina Lindhardt * 1997 Pia Lindbjerg og Steen Hansen 1997 K: 644.240.000kr.
414 462 13 cø, Nørregade 32 1964 1960 fra K.M. Koch til BP olie komp.1980 Solveig Sørensen *1988 Leif Sørensen 3/4-1964 BP -station v. Thomas Sørensen. ? Q8 ved Solveig og Leif Sørensn.April 2005 blev tanken nedlagt, butikken blev lukket 2004. Nu er der kun bilvask og værksted. 10/01 -
390 436 13ab Nørregade 4 Døgnkiosken Martine Johnsen (murer) 1904 ( se TEKST )* ca.1916 Jens J.Jensen Enkefrue Karen Marie Jensen * 1943 Kirsten Marie Larsen *1954 Ejner Thomsen * 1959. Harald Jensen. * 1967 Dagmar Margrethe Laursen * 1981 Tove Beck * 1987 Linda Lauridsen se TEKST! Tatolforretning under Dina Larsen, data ukendte. (revideret) B.187 B 877. B 879. B 880.
391 437 20 æ Nørregade 5 1904 Niels O.K.M. Hansen * 1943 Ejler Kristensen * 1950 K.Nielsen(skomager) * 1965 Chr.Kjær Madsen *1971 Niels Arne Nielsen * 1978 Mogens Gösta Kasbing * 1980 Karin Petersen * 1982 Erhardt Christensen * 1991 Ernst Vedstesen og Harry Smidt Kristensen * 1996 Ej B.32,44. Søren Kr.Pedersen drev vognmandsforretning og afholdshjem. -Købmandsforretning v. Emil Håhr og W.Nelson. B44
392 438 13 y Nørregade 6 Rammehuset, Pizza House 1886 1904 Johannes Elbæk, slagter * 1906 (iflg. Folketællingslisten T. Laurids N. Valdemar,træhandler-træskomager, konen havde fransk vask. *1909 P. Jakobsen, tømrer.*1907 * 1916 Kristian Rønberg (cykelhandler) * 1941 enkefru Bertha Rønberg Pedersen * 1943 Sig B 45. (revideret). K.423 B 877. B 879. B 880.
393 439 12 p Nørregade 7 1900 1908 Kathrine Hansen (syerske) * 1916 skøde fra Marianne Pedersen til Grethe Marie Nielsen * 1952 Søren Sørensen * 1978 J.Sørensen & H.Nielsen i sameje * 1980 Kristine Elbæk Jensen * 1992 Kristine Jensen B.24.Bygget som lærerenkebolig..
394 440 13 bf Nørregade 8 Kr. Madsen (skomager) 1906 *1950 Arne Dahl, møbelhandlerforretning * 28 jan 1958 plantør Laurids Gejl * 1 nov 1972 Peder J. Pedersen (gårdejer) ("Tranberg") * 21 nov 1990 Harry Kristensen / Ernst Vedstesen i lige sameje Billede nr.403 (* 1990 Ester J.K.Lauridsen) Kirstine og Laurids Gejl købte ejendommen i 1958. Kirstine døde i maj 1968. Laurids beholdt ejendommen, men pga. sygdom tilbragte han de sidste år på De Gamles Hjem indtil han døde i januar 1972. Først herefter blev ejendommen solgt til Peder "Tranberg". (Kilde: Jørn Gejl)
395 441 12 q Nørregade 9 1960 Kr.A.Christensen * J.P.Jensen * 1915 Chr. Rønberg * 1940 Eskild Kristensen * 1950 Svend Åge Nielsen * 1958 Leif Østergård * 1968 Svend Åge Dahlmann * 1984 Poul Vedstesen * 4B 45, 308
415 504 18e Porskærvej 1 "Hejbølsminde" 1926 1906 Jeppe Hejbøl Nielsen * 1936 Karstoft Madsen * 1980 Kristian Brøndum Kristensen (minkavler) Landbr. s. 602.
421 511 19d Porskærvej 11 1904 Hans Jørgen Nissen * 1950 Alfred Levenhardt Madsen * 1988 A.P. Christensen B 121
416 505 4k Porskærvej 2 1907 Laurids Nyland Lauridsen * 1912 Bennet Olesen (smed) * 1913 Kristen Peder Kristensen * 1927 Mads Knudsen Madsen * 1956 Jens Bundgård Olesen * 1988 Jørgen V.A.Jørgensen
417 506 24d Porskærvej 3 1916 1920 Chr. Bendesen * 1950 Hans Chr. Jensen * 1980 Laurids Jensen * 1990 Sigfred Jørgensen * Anders Bang Pedersen B-ark. B.111. Gammelt billede af ejendommen.
418 507 ( 19 d) 32 a,32 b,32 c, 32 f. Porskærvej 4 1928 1927 Anders P. Kristensen* 1948 Alfred Leohardt Madsen * Samme ejer i 1956 * D LR * 1982 Kurt Vinther Eriksen Landbr. s. 603.
419 508 10d Porskærvej 5 1904 Henning Jensen(f.1861) / Ane Johnsen(f.1861) * 1927 Søren Sørensen * 1956 Niels Mortensen * 1985 Poul E.Jensen * 1988 J./A. Nielsen * Doris Nielsen
420 510 9c Porskærvej 7 "Damgård" 1928 1901 Jens Kristian Hansen * 1950 Chr. Bentsen * Aksel Saugman * 1973 Leif Damgård Jensen (chauffør) B 110. Landbr. s. 603.
423 512 1aa Præstegårdsvej 1 1954 Harald Sørensen (tømrer) * 1950 Kathrine Knudsen * 1972 Th. Bundgård (landmand) * 1986 S./G. Jensen * Peer Toft Larsen * B 848.
427 517 1a Præstegårdsvej 13 Forpagterboligen 1895 Johan Nielsen * 1906 Bertram Nielsen * 1912 Niels Kammesgård * 1920 Niels Rosenbæk * K 419. Gården brændte 1906. Avlsbygningerne brændte ca. 1965 og blev derefter flyttet ud på præstegårdsjorden.Efter 1985 lejes boligen ud. B 850. B. 1261, B. 1262.
428 518 1a Præstegårdsvej 15 Ansager Præstegård brandforsikring 1811. B 80. B 844. B 845. B 846. B 847.
424 513 1q Præstegårdsvej 3 Johs. Bloch * 1945 1950 Mads Krarup Thomsen (smedemester) * 1985 Peder T. Pedersen (husmand) * 1991 Mette Guldberg (museumsinspektør) * ca. 1996 Ølgod Kommune Ca. 1996 købte kommunen huset og lejede det ud til Ingelise Feirskov, børnehaveleder.
425 514 1m Præstegårdsvej 5 Ansager Plejehjem, Ansager Områdecenter 1924. Indviet i november 25. Bestyrere: 1925 Thea Johnsen * Sofie Nielsen f.21/5-1897 i Årestrup, død 27/7-1950. Gift med Knud Knudsen, Kvie. * 1932-36 Lene Rosenbæk Jakobsen * 1936-40 Kristine Lauridsen * Elsa Jensen f. 4/12-1921 * 1984-86 Helle Grell * 1986-89 Margith Hansen * 1989 Alderdomshjemmet blev bygget med plads til 18 gamle og bestyrerinden enkefru Tea Johnsen. B 318. K.179.( Ansager lokalhistoriske arkiv i bestyrerboligen fra 22/4-1993. K.175) B 841. B 842. B 843. B 851.06/05 09/01-11/ 01 - 01/03 - 08/03 - 05/08 - 09/09 -
422 515 1ba Præstegårdsvej 7a - e a. K. Sørensen * b. M.Jensen * c. K.Kristensen * d. M.Tonnesen * e. A. Rønberg(1992!) *
426 516 Præstegårdsvej 9 Lægehuset 1974 Indviet 1. maj 1974. K.407. B 849. 01/03 -
429 519 1bø Præstevangen 1 Kristian Madsen Larsen 1974-75 1977 Kaj K. Pedersen (slagteriarbejder) (revideret)
436 529 1bg Præstevangen 10 Johannes Dam Jensen 1975 1975 Johannes D. Jensen (arbejdsmand) * Agnes E. Jensen * 2006 Kurt Ulsø Lauridsen overtaget af Johs. Dam Jensen i 1973. (revideret)
437 530 1cd Præstevangen 11 Kaj Jørgensen 1985 1985 Kaj Jørgensen (slagteriarbejder)
438 531 1bh Præstevangen 12 Henry Nielsen 1974 1974 Mette og Henry V. Nielsen (postbud)
439 532 1ce Præstevangen 13 Nina & Otto Nielsen 1976 1976 Nina & Otto Nielsen * 1/10-78 Harald Eriksen * maj 82 Marie Eriksen * * Kim Mathiesen (revideret)
440 533 1bi Præstevangen 14 Jens P. Jensen 1985 1985 Jens P. Jensen (specialarbejder)
441 534 1cf Præstevangen 15 Hans P. Olsen 1985 1985 Hans P. Olsen (slagteriarbejder) * 1987 Tage Christensen (gårdejer) * Agnethe Christensen
442 535 1bk Præstevangen 16 John Andersen 1976 1977 Egon Skov Jensen * 1978 Leif N. Søgård (postbud)
443 536 1cl Præstevangen 17 Otto Nielsen 1985 1985 Otto Nielsen (specialarbejder)
444 537 1bl Præstevangen 18 Erik & Birte Vejen Jensen 1975 1975 Erik & Birte Vejen Jensen (maskinmester, lærer) (revideret)
445 538 1cp Præstevangen 19 Kaj Skovhøj 1985 1985 Kaj F. Skovhøj (lastoptager) * 1988 Erik Andreasen * Ole S. Møjbæk (smed)
446 539 1bm Præstevangen 20 1974 1974 Magnus M. Pedersen (landmand) * 1989 Laurids Jensen (revideret)
447 540 1cg Præstevangen 21 Benny Kokkendorff 1984 1984 Benny Kokkendorff (murersvend) * 1987 Walther S.Nielsen * Finn Jensen
448 541 1bn Præstevangen 22 C. Tranberg 1985 1985 Cecilie Tranberg * Kim Sørensen
449 542 1cr Præstevangen 23 Kurt Lauridsen 1976 1985 Kurt U. Lauridsen (slagteriarbejder) * 1990 Kaj Dam Rasmussen * Fogedretten i Varde * 2006 Andy Jensen
450 543 1bo Præstevangen 24 Kaj Åge Jensen 1975 1975 Kaj Åge Jensen (lærer) * 1981 Ingolf M.T.Jeppesen (lærer) Murer: Niels Egon Andersen, tømrer: Kr. Rønberg, el: Chr. Gylling Jensen, VVS Kai Bruslund, kloak: Laurids Toft Larsen. Tilbygning 1978.
451 544 1cs Præstevangen 25 Heino Busk Rasmussen 1977 1977 Heino B. Rasmussen (typograf) & Anna Margrethe Henriksen (typograf) * AMH Fotosats/montage v. Heino Rasmussen. (revideret)
452 545 1bb Præstevangen 26 Kristian Rønberg 1975 1985 Valdemar D. Jensen (overlærer) * 1986 Edith D. Jensen (lærer) (revideret)
453 546 1bq Præstevangen 28 Benny Lund 1985 1985 Benny E. Lund (viceinspektør)
430 520 1ca Præstevangen 3 Gudrun Schmidt 1988 1988 Gudrun Schmidt
454 547 1br Præstevangen 30 Kristian Jensen 1985 1985 Kristian Gylling Jensen (installatør)
455 548 1bs Præstevangen 32 Kresten E. Hansen 1976 1976 Kresten E.Hansen (mejerist, afdelingsleder) (revideret)
456 549 1bt Præstevangen 34 Svend Markussen 1975 1975 Svend B.Marcussen (fabriksarbejder) * 1985 Erik H. Thomsen (pedel) * 1997 Yvonne & Kai-Uwe Borchard * (revideret). 1997 var købsprisen 783.646.
457 550 1bu Præstevangen 36 Kurt Petersen 1985 1985 Kurt Petersen (smedesvend) * 1990 Ulla Pedersen ' Kenneth Jensen
458 551 1bv Præstevangen 38 Jørgen Hansen 1975 1975 Jørgen Hansen (slagtemester) / Åse Wiborg Hansen (yogalærer) (revideret)
459 552 1bx Præstevangen 40 A. Korsgård 1985 1985 A. Korsgård (kontorass.)
460 553 1by Præstevangen 42 Albert Nielsen 1984 1984 Albert K. Nielsen (landmand) * John Jørgensen gift med Thilde Nielsen, død i Ansager d.12/4-1993.
461 554 1bz Præstevangen 44 Niels Egon Andersen 1978 1978 Bjarne B. Christensen (bankmand) * 1980 Gerda Vedstesen (fabriksarb.) * Kurt Jessen (revideret)
462 555 1bæ Præstevangen 46 Jørgen P. Nielsen / Bodil Nielsen * 2002 Jørgen Peter Nielsen 1976 1975 Jørgen P. Nielsen / Bodil Nielsen * Grunden blev købt i 1975, huset bygget i efteråret 1976 og indflytning skete i februar 1977. (revideret)
431 521 1cb Præstevangen 5 Karl J. Petersen 1977 1977 Karl J. Petersen (slagtermester) (revideret)
432 522 1be Præstevangen 6 Kristine Olesen & Peder Olesen 1978 1978 Kristine L. Olesen * 1986 Bernhard Andersen (landmand) Anna Andersen * 2004 Sonja Nielsen og Søren Thøstesen (revideret)
433 526 1al Præstevangen 7 Hans P. Olesen 1987 1987 Hans P. Olesen (slagteriarbejder) * Ole Nielsen * Inge Ladekjær Nielsen * 2009 Ole Nielsen
434 527 1bf Præstevangen 8 Jes Schultz 1985 1985 Jes P. Hansen Schultz (smedesvend) * 1987 Krista Linde (gårdejer)
435 528 1cc Præstevangen 9 Chr. M. Larsen 1976 1979 Per E. Larsen * Susanne Tilgaard Larsen * 2007 Pernille Skallebæk Grønborg og Ronni Smidt Kristensen (revideret)
464 562 3h Rugvænget 1 Søren Christiansen 1979 1979 Søren Christiansen (gartner)
467 567 Rugvænget 13 Gyrup 1982 1984 Grethe & Leif Østergård (vognmand) * 2009 Lars Rønberg Østergaard Ansager Taxi. (revideret)
468 568 1eg Rugvænget 16 Gunnar Kristensen 1979 1981 Bjarne Eskerod (vognmand) * 1998 Karin Eskerod (revideret)
465 563 3n Rugvænget 2 Jens Møller Hansen 1977 1977 Jens Møller Hansen (bygningskonstruktør) (revideret). K.257.
469 569 1a Rugvænget 22 menighedsrådet 1967 menighedsrådet. * Kjell Wilhelmsen (revideret)
466 564 1ar Rugvænget 4 ? ? 1950 Jørgen Krøjgård & Co. * 1984 Bjarne Brix Thomsen * Ansager Møbler 1950 systuelager, 1984 værktøjsmaskiner, isenkram.
463 566 1av Rugvænget 5-7 Ansager Møbler A/S Botillis og Søren Kristian Sørensen 1923 Ansager Møbler A/S - aktionærerne. Frank Sørensen blev underdirektør i faderens firma ca. 1989-90, senere direktør. (revideret) I 1995 arbejdede 69 på fabrikken. K 150 04/01- 05/05 -
470 556 11d Rødsandvej 1 "Karensminde" 1905 1907 Niels Hansen Pedersen * 1916 Niels Kr. Kristiansen * Anders Kr. Toft Christiansen * 1977 Betty Simonsen/Henning Jensen * 1978 Jens Ole Jensen * hans kone Karin Jensen * 1984 Freund Nielsen * 1986 Søren Hedegård Jensen B-ark. 1984 tvangsauktion til Freund Nielsen. Landbr. s. 604.
471 557 24b Rødsandvej 2 "Kildevæld" _ 1891 Else Marie Christiansen* 1891 Jens Lambert Olesen * 1900 - Niels Nielsen * 1905 - Mathias Mikkelsen * 1918 - Kristian Kristensen *1922 - Jens Jensen * 1936 Carl Marinus Jørgensen * 1975 - Ove Nørager-Nielsen B-ark. B.365
472 558 12:00 AM Rødsandvej 3 1920 1904 Karl August Kristensen * 1909 Niels Laursen Hansen * 1920 Knud Laurids Knudsen * Søren Engelbrecht Nissen * 1957 Harald Eriksen * 1978 Britta Pedersen * 1984 Freund Nielsen * 1998 Tommy Jørgensen * 2000 Benny Jørgensen B-ark. Ejendommen brændte 1911. Efter branden boede familien hos familien i Møllendal.1984 tvangsauktion til Freund Nielsen. Landbr. s. 604.
473 561 9e Rødsandvej 5 1915 1906 Niels Kr. Hermansen * 1918 Jeppe Uhd * 1920 Kristen L.Jensen * Hans Koch * 1978 Gunnar W.Christensen * 1980 Hansi Koch * 1982 Anna Jonna Jørgensen B-ark. 1980: tvangsauktion til Hansi Koch * 1982 tvangsauktion til Anna Jonna Jørgensen Landbr. s. 604. 2002 blev stald og ladebygning væltet og en ny løsdriftstald med malkekarussel bygget. 2004 blev stuehuset væltet og et nyt og større stuehus bygget.
474 559 9l Rødsandvej 7 "Mosevang" Jens Gejl, murermester Korsgård, Krogager 1940 Kristen Lauridsen Jensen * 1940 Jens Gejl Jensen * 1986 Knud Anders Kristensen foor 4/5, Jens Otto Kristensen for 1/5 B-ark. "Landbr. s. 605. Kopi af et maleri af gården 1940.
475 560 10f Rødsandvej 9 "Østervang" Marius Jepsen 1990 N.Jensen / Rita Vissing
478 570 7g Skolegade 1 Simon Christensen og Medejer *1913 Felix Barenkob Jensen (glarmester) * 1962 Metha Barenkob , uddeler Thorvald R. Barenkob, købmand Arne Barenkob, tømmer-mester Felix Barenkob 1.-3. 2001 tilladelse til nedricvning af tilbygning. Se i bygningsændringer.
487 578 11z Skolegade 10 tømrer Bank 1916 Thomas Jensen (murer) * Førstelærer J.V.Jensen * 1936 Kristian Bank, tømrer * 1938 enken Juliane Marie, f. Poulsen * 1966 Johannes Bank * 1968 Anna Bank Olesen, Svend Aage Bank, Johannes Christensen Bank, Martine Bank Jensen * 1970 Bjarne Pedersen
488 579 20ay Skolegade 11 Marius Kronborg (landmand) 1949 Skøde fra Poul Videbæk til Kr. Marius Kronborg. * 1956 Laura Kirstine Kronborg * 1962 Kamma Kronborg og fru Anna Thomsen 1962 bagermester Hans Bryde Madsen * 1965 enkefrue Margrethe Madsen * 1980 Peter Bisgård VilladsenBager Madsen * Margrethe Madsen * 19 Datteren Laura boede ovenpå ved Marius Kronborg.
489 580 11bs Skolegade 12 1947 1945 Niels K. Lauridsen * 1945 Arne G. Thomsen * 1950 1987 Arne Thomsen (specialarbejder) ' Bente Meldgård
490 580 20an Skolegade 13 1931 Hans N.Jensen * 1950 Alfred Pedersen (smed) * Chr. E. Christensen * 1980 Arne T. Bach m.fl. * 1987 Leo B.Christensen (salgschef) * 1988 K.Dam & K.Lauridsen * 1995 Rene Uldbæk * 1996 Lene Kristensen 1996: Købesummen 334.000. E 200.000
491 581 20 am Skolegade 15 1913 1918 Bodil K.Jørgensen * 1924 Andreas Kristian Jørgensen * 1931 Hans Jensen * 1980 Anna M. Knudsen * 1992 Heidi Hall Jørgensen * 1997 Flemming Guldbrandtsen renoveret 1998
492 582 20ah Skolegade 17 Else Kristensen * Minna ? (Enghave) * 1931 Kristen Pedersen * 1933 Fru Maren Rasmine Pedersen *1950 Johannes Bruun *1958 enken Nargrethe Bruun * 1959 Kristian Elbæk * 1961 Rasmus Marinus Kjeldsen * Enken Ane Eline Kjeldsen * 1974 Else Methea Kristine Kri
493 583 20ag Skolegade 19 Niels Laurids Hansen * 1920 H. P. Hansen * 1950 Ansager kommune *1972 Ellen Marie Dragsbæk * 1975 Leo Christensen og Inger Marie Nissen * 1980 Kurt Kristiansen * Anita Nissen * 1987 G. Kristensen og K, Kristiansen ( Tømrersvend.) vinterskole til året 1920.
479 571 20p Skolegade 2 "Hjørnebo" 1908/84 1927 Jeppe Blom * 1933 Anne & C.M.Jensen (vaskeriejer) * 1969 Grete Jensen * 1980 Verner Nielsen ( Betinget) 1981 Endeligt.' 1985 Tvangsauktion * 1986 Svend Markussen og Solveig Marcussen.* 2008 Lars Nielsen B.425 B 887. SDA bolig
476 584 10dm Skolegade 21a Inger Margrethe Madsen, Chris Mikkelsen , Peder Rask Mikkelsen * 1976 Inga Poula Hundebøl Poulsen * 1977 Jørgen Andersen * 1979 tvangsauktion Jens Andersen og søn, * 1984 Anita Vedstesen* 1987 Niels Skovbjerg (salgskonsulent), Anita Vedstesen (kommuneas
477 585 10aæ Skolegade 21b Ane Christensen * 1925 Frk Kristine Nielsen * 1973 Peder Rask Mikkelsen (køre-lærer) på 1/3 af 10 aæ, * 1975 Inger M. Madsen, Cris B. Mikkelsen på 2/3 * 1976 Peder Rask Mikkelsen på 2/3, * 1988 Niels Ivan Kammesgård på det hele.* 1990 T. Pedersen (revideret)
494 586 10bi Skolegade 23 Ansager Kommune 1931 N. C. Larsen * 1932 Læreinde Frk Johanne Krogh * 1952 Ansager kommune * 1965 Fhv. cafeejer georg Bach * 1985 enken Ana Kristine Bach * 1985 Niels Overgård. * 2009 Magda Overgaard Bygget til tjenestebolig for lærere.
495 587 10bk Skolegade 25 1945 Anna Margrethe Jacobsen * 1950 Anton Enemark *1975 fra Ølgod kommune til Knud-aage Lauesen, værkfører * 1990 Niels Overgård * 2009 Magda Overgaard
496 588 10bæ Skolegade 27 Marius Jepsen (sparekassedirektør) 1940 arveudlægningsskøde fra Bertel Jepsen til sparekassedirektør Marius Jepsen * 1980 Marius Jepsens arvinger. * 1980 Brdr Jacobsen * 1981 Peder Jacobsen
497 589 10bø Skolegade 29 Ejnar Knudsen 1930 1936 Niels Chr. Lauridsen til Ejnar Knudsen, biavler * 1945 Andreas Andersen * 1952 Carla Thorsgård * lærer Jensens enke * 1959 Ansager Kommune * 1978 Arnold P. Norby (tandlæge) * 1987 klinik for fysioterapi ved Lene & Poul Andersen i stuen. Tandlægeklinik v. Arnold Norby fra 1960 - 1974, og klinik for fysioterapi v. fru Norby fra 1977. (revideret)
480 572 13ø Skolegade 3 1916 Niels Jørgen Fransen(landpost) * 1927 N.K.J.Bjerre(baneformand) * 1934 M.P.Markussen * 1962 N.O.Kristensen * 1976 Anton chr. Bøgh * 1976 Hans Aage Damgård Hansen * 1976 Niels Peter Nielsen * 1982 Tvangsauktion * 1983 Erhardt Christi-ansen *1991 Ernst 1988 udlejet til flygtningehjælpen.
498 590 10cr Skolegade 31 Ebbe Pedersen Ejnar Knudsen * 1987 Ole Møjbæk (smedesvend) * Katja Uth/M. Hansen
481 573 20a Skolegade 4 1928 1927 Simon Kristensens enke * 1918 Søren Chr. Pedersen * Jakob Hansen (gartner) * Søren Larsen(boghld) * 1950 Andreas Larsen * J.P.Jørgensen(landmand) * Anna Sørensen * 1987 Preben Hansen(maskinsnedker) * 1991 Bodil Pedersen/Jan Kristensen * 1996 Heidi Se TEKST! 1997 (K 244.705 E 350.000) En bil kørte gennem husmuren 21/11-1997. B 882.SDA bolig
482 574 13 ch Skolegade 5 * 1963 Anton Enemark(landmand) * 1975 Mary A. Bruun * 1979 Lissy Hansen * 1987 Kim Sørensen * 1993 Ketty Johansen * Mette Pedersen * 2006 Kent Jepsen
483 575 20ap Skolegade 6 Frederik Hansen(fransk vask) * Jens Sørensen * 1934 Viktor Hansen * 1937 Mette Thomsen * 1967 Herluf Jensen * 1/5-1974 Jens Sørensen * 1984 Helmer G.Hansen * 1987 Jessen & J.Pedersen * 1996 Heidi Hald/Kurt Dalgas B 883.
484 576 20af Skolegade 7 1918 1918 P. Jensen (gartner) *1933 Lykke Pedersen til gartner H.J.Frahm * Knud Nielsen * 1941 Poul Videbæk Jensen * 1946 Tømrer Harald Sørensen 1950 Rasmus T. Jensen (købmand) * 1962 enken Karoline Jensen * 1962 Knud L.Knudsen (sognefoged) * 1982 Enken M
485 577 11s Skolegade 8 Ansager Skole 1909. Indviet 28.okt. 1909 skøde fra Martin Peder Markussen til Ansager kommune. *1916 J.V.Jensen (førstelærer) * 1942 Kristen Vad Jensen (førstelærer) * 1953 Anker Egon Knudsen (skoleinspektør) * Ølgod Kommune (Den Blå æske) Skolen udvides med ny fløj i 1935 og 1984 (skolekøkken). Ansager lokalhistoriske arkiv findes i et lokale på skolen indtil 1993. (K.175). Ansager Bibliotek (K.178). Se Ansager Sogns Historie s. 126-129. B. 581. 10/01 - 09/01- 02/02 - 08/02 - 10/02 - 02/03 - 09/03 -11/03 - 06/04 - 08/04 -11/04 - 11/06 -01/08 - 09/09
486 577 20ax Skolegade 9 Anne Ludvigsen 1941 * 19?? Poul Videbæk Bendhard * 1946 Anne Ludvigsen * 1964 Ansager kommune * 19755 Annalise S. & P. Thorsen * 1978 Jens Smed Rasmussen * 1984 Jeanette Bäh-rentz g. Rasmussen * 1995 Kaj Hjort Nielsen.
502 593 11co Skrænten 1987 John Vedstesen 1987 Tømrer- og snedkerforretning.
499 592 11cq Skrænten 2 Harald Sørensen 19? Harald Sørensen (tømrer) * Chr. Rønberg (tømrer) * 2008 Tom Uldbæk Poulsen
500 594 11cr Skrænten 4 Harald Sørensen (tømrermester) 1961 1961 Ruth & Erik Winbæk Hansen * 1963 Britta & Max Jensen (slagtersvend) * (revideret)
501 591 11co Skrænten 5 ? 19? 1971 M.Søndergård & H.Christensen* Mary Marie Søndergaard. *2002 Erik Bonde Schmidt. 8.-3. 2002 tilladelse til nedrivning af garage , Se i bygningsændringer.
503 595 13ff Solsortevej 1 Nis Thomsen 1966 1966 Nis Thomsen (pølsemester)
511 603 13ex Solsortevej 10 Karl Eskildsen 1972 1972 Karl Eskildsen (landmand) * 1987 G. Madsen (chauffør)
504 596 13eø Solsortevej 2 Jens Ove Dahlmann 1967 1967 Jens Ove Dahlmann (vognmand) * 1976 Leif Bennetsen * 1988 B. Callesen (automekaniker) K.307
505 597 13fe Solsortevej 3 Ansager Boligforening 1969 1987 Søren Knudsen (smed) K.338
506 598 13ø Solsortevej 4 1971 Valborg Sørensen * 1987 K.Nielsen & A.Thomsen *
507 599 13ez Solsortevej 6 Jens Thisted 1969 1986 Ejnar Borg (landmand) * 1990 Gunnar Kristoffersen (landmand) Elly Helene Christoffersen * 2006 Debbie & Henrik Karlskov
508 600 13fc Solsortevej 7 Niels Pedersen 1985 1985 Niels Pedersen (landmand) * 1990 Karen Lauridsen
509 601 13ey Solsortevej 8 Lars Emborg 1984 1984 Lars Emborg (montør)
510 602 13fb Solsortevej 9 Bendt Kristensen 1969 1987 B.Kristensen (repræsentant)
520 626 31o Starupvej 10 * 1959 Skøde fra Chr. Sørensen til Osvald Andersen * 1961 Peder Johannes Thomsen 1968 Jens Brix -Thomsen (værkfører)
521 627 31p Starupvej 12 * 1959 skøde fra Chr. Sørensen til Thomas Nielsen (specialarbejder)
522 628 3k Starupvej 14 1967 * 1965 skøde fra Ansager kommune til frk Magdalene M. Pedersen * 1969 Thorvald Pedersen (landmand) * 1973 Hans Håhr Larsen (sognerådsformand) * 1995 Anna Larsen (enke efter H.H.Larsen) * 1998 Asger Refshøj Leth * 1999 Tina Vedstesen og Flemming Guldborg Boligareal 124 m,2
523 629 3l Starupvej 16 1966 Laurids Uhre Knudsen * 1982 Kathrine Thomsen * 2000 Egon Sørensen
524 630 3m Starupvej 18 Søren Møller Madsen 1969 1969 Søren Møller Madsen (landmand) "Huset blev rejst d. 21. juli 1969, altså den dag, den første mand besteg månen!" (revideret)
512 618 3b Starupvej 1a El-værket (Den gamle vandmølle) ( 1904) Jens Kristian Jensen ( Møller.)* Herluf Holm * 1965 Skotøjsfabrikken "Grinda" v. fabrikant Schwarz * 1967 betinget skøde til Hans Chr. Christensen (entreprenør) * 1997 Ingvar Christoffersen Billede 227, 297. (revideret)1997 K. 820.000 kr. A19. 10/02 - 04/03 - 09/03 - 02/04 - 03/04 - 06/04 - 03/05 - 17/05 - 12/05 - 12/06 - 03/07- 02/08- 03/08 -
513 619 3v Starupvej 1b *1976 Ingvard Christoffersen (maskinfører) * 1997 Jonny Kristensen * 2009 Lars Pelle 1997 K. 731.000kr.
525 631 3a Starupvej 21 "Møllegården" Poulsminde. Kristen Jensen (mølleejer) 1907 Chr. Jensen * 1927 Laust Peder Knudsen(landmand) * 1954 Chresten Frandsen Sørensen, 1975 står han som eneejer af 3 a,3 b,3 c, 3 d. I juli 1941 opførte Vestjydske dilletanter "Der var engang" ved gården. En flagalle førte fra Ansager der ud. De levende hegn danned en naturlig ramme.
526 632 12e Starupvej 24 "Rhodshave" 1859 (1939) 1858 Niels Nielsen til Hans Bertelsen * 1862 Kristen Andersen Johnsen * Hans Rohd (søn af præsten Jørgen Rohd) * 1899 Christen Nielsen Sørensen * 1906 Hans Hansen ("Mosehans") * 1941 Skovbjerg Hansen * 1947 Jens Præstegård * 1960 Brd. Vestergård * 1968 A 1857 blev 12 e udstykket fra 12 a, til bebyggelse inden 2 år.
514 620 3t Starupvej 3 Laurids Toft Larsen 1966 Ansager kommune *1966 Harry Jacobsen * Marie Jacobsen * (revideret)
527 633 9x Starupvej 30 1871 Niels Peder Bertelsen fra John Jensen * 1873 Anders Troels Mortensen * 1875 Søren Madsen * 1877 Hans Sørensen, ejerskifteskøde til Peder Sørensen * 1880 Anders Sørensen * 1885 Chr. Peder Nissen * 1891 Chr. Peder Nissens enke: Sophie Christine Nissen
528 634 9bx Starupvej 31 -1979 Karl Otto Kristensen (husmand) og Nora Nygaard Kristensen *1995 Dorte & Jan Sp. Nielsen '
529 635 9i Starupvej 33 "Erika" Lauritsen-Thomsen ca. 1905 J.L.Thomsen(kunstmaler * 1925 Alfred Larsen * 1945 Martin Jensen * 1952 Anders Andersen *1985 Ewald Møller * 1991 Anne Mette Sørensen * 1992 Ansager rideklub 1986 "Mette Salon". 21/11-1992 Ansager Rideskole. Indvielse af Ansager og Omegns Rideklub d.20/2-1994. K.268. B.172. 08/01- 02/02 - 06/02 - 09/02 - 02/07 -
530 636 9al Starupvej 34 -1906 Chr. Tonnesen * 1932 Krag Olesen * 1940 Åge Ostesen * 1944 Kristian Skov * Thomas Skov * 1988 Ankjær Skov * 1990 Jørgen Lauridsen og Jette Nielsen * 1997 Tine Gosch Jensen & Michael Damkjær
531 637 6b Starupvej 35 "Elbækgård" ("Snorom") 1853 Johannes Pedersen Elbæk * 1869 Christen Thue Elbæk * 1895 Peder Kristensen (svigersøn) * 1925 Viggo Jespersen * 1927 Johan Stubbe * 1932 fogedudlægs-skøde til Kristian Anker Madsen * 1945 Laurids Thomsen *1954 Valdemar Jørgensen * 1956 Kristian Kri B. 903
532 638 9am, 10dc, 13cu Starupvej 36 "Birkevang" 1925 1915 Kr. Tonnesen * 1922 Iver Jensen * 1930 (købt på tvangsauktion) Niels Hansen ("urmager") * 1936 Frands Knudsen Iver Jensen, der var murer, byggede stuehus i 1922 og stald og lade i 1928. Ejendommen er udstykket dels fra Bakkegården, dels fra Kr. Thomsens ejendom .6. 2. 2002 tilladelse til nedrivning af stald m m. Se i bygningsændringer.
515 621 31l Starupvej 4 * 1941 Fogedudlægsskøde til elektriker N. G. Nielsen * 1948 Ansager kommune * 1963 Gdr. Kristian Skov * 1991 skifteatt. Til Ankjær Skov * 1995 Asta Johanne Skov
516 622 3e Starupvej 5 Ansager Kommune * 1966 Laurids Toft Larsen * 1966 Therese Sørensen*1969 Grethe Josiasen * 1969 Hjalmar Hansem * 1995 Karen Hansen *1995 Ketty &Jens Hansen
517 623 31l Starupvej 6 Richard Madsen (smed) 1931-32 1931 Richard Madsen (smed) * 1960 Kristian P.Nielsen (vejer) K.311. (revideret)
518 624 3c Starupvej 7 Holger Andersen 1959 Holger Andersen(vejer) * 1987 Villy Hansen (specialarbejder) * 1990 Annemarie Bove og ½ skøde til Frank Madsen *1995 ½ skøde fra Frank Madsen til Jan Sørensen* 1998 ½ skøde fra Jan Holm Sørensen til Anne Marie Bove (revideret)
519 625 31k Starupvej 8 Jakob Tusborg Jakobsen 1929-30 1931 Chr. Jensen * 1931 Jakob Jakobsen (tømrer) * 1955 Chr. Lund (slagteriarbejder) * 1970 Oluf K. Østergård * 1978 Egon S. Jensen *1984 Tvangsauktion til Grethe Lydia Sørensen * 1986 H./G. Sørensen (specialarbejder) K.310. (revideret)
549 617 15c,16e,16ac,17t,17u Stationsvej Her lå en lille hvid ejendom, ejet af Jørgen Andreas Madsen. Ejendommen blev nedlagt ca. 1930
542 610 20i Stationsvej 10 1900 Skøde fra Søren Chr. Pedersen 23. jan. 1907 Charley Gødsvang ombyggede huset i 1962 og opførte en tilbygning i 1975).
543 611 14az Stationsvej 12 snedker Jensen 1929 Gartner A.C.Riis * 1931 Ansager Møbelfabrik v. Jens P.Jensen * 1985 tømmerplads * 1967 Charley Gødsvang B.56, 292,møbelfabrikken nedbrændte 1938. Åge Gødsvang købte pladsen i 1940. Værksted ændret 1941 og 1983. Garage 1961. En del af værkstedet er opført på den gamle sokkel fra møbelfabrikken, samt en kældergang.
544 612 14aæ, 14ba Stationsvej 14 1927 N.H.Nicojajsen til Kr.N.Nielsen * 1931 E.Mar- tinus Frandsen(snedker) * 1934 Abeline Larsen * 1936 Laurids Larsen(slagter) * 1950 Karl Nielsen * Niels K. Overgaard * 2009 Poul Overgaard 1952 købte Ansager/Kærbæk Foderstofforening ejendommen.
545 613 14bh Stationsvej 16 1945 Nicolaj M.Madsen (snedkermester) * 1971 Hans Ove Madsen(slagteriarbejder) * 1986 C.Jensen * 1988 E.Rejsenhus * 1991 H.Hornbæk
546 614 14bg Stationsvej 18 1950 Emilie Laursen * John S.Hansen * Karsten madsen * 2006 Stig Dines Nielsen og Trine Malene Nielsen
533 46a Stationsvej 1a OK Benzin Ølgod Brugsforening 1998 Ansager Kommune * Hugo olsen * Aksel Olsen * 1998 Ølgod Brugsforening Indvielse 28/9-1998. K 03/07
534 604 46b Stationsvej 1b købmandsforretning "Centra","Spar", Kirsten & Børge Thomsen 1976 Kirsten og Børge Thomsen (købmand) * 1995 "Dagli´"Brugsen K.159. Efter at Varde-Grindstedbanen var nedlagt, blev der en ledig grund, hvor købmandsbutikken blev opført. (revideret)Solgt til brugsen pr. 1-5-1995. B. 836 02/07 -
537 605 11br, 11ad Stationsvej 2 2a Ketty Jensen * 2b Anna Christensen * 2c Kristine Christensen * 2d Ingeborg og Hugo Olsen * 2e Åge Madsen * pensionistboliger
547 615 14bn Stationsvej 20 1965 Jørgen B.Hansen * Tage Jensen * 1978 Gunner S. Madsen * 1988 Svend Matthisen
548 616 15ak Stationsvej 22
538 Stationsvej 3 Ansager Postekspedition K.131 07/02
536 11br,11ad Stationsvej 4 Ansager Trælast, tømmerhandelen H.P.Nissen 1919 H.P.Nissen * 1941 Chr. Fogstrup * Poul & Ip Fogstrup * B 310. "Det gamle Ansager i billeder" s. 30. Tømmerhandelen brændte vinteren 1967 og blev flyttet til Mølbyvej. Chr. Fogstrup var bestyrer og medejer fra 1921.
535 606 20bb Stationsvej 4b 1906 Peder Jacobsen (tømrer) * Kristen Hostrup Jacobsen (tømrer) * 1992 Jonna Schäffer * B 83. B 834. K.290. 15/3-1963 brændte værkstedet.
539 607 20ae Stationsvej 6 1917 1918 Jens Ludvig Ludvigsen * 1919 Knud Poulsen Rohd * 1932 M.C.Jensen (købmand) * 1950 Kr. Frø- lund Kristensen (ejendomsmægler) * Marinus Hansen * 1985 Dagmar Pedersen * 1994 Tage Hansen * (revideret) SDA bolig
540 608 Stationsvej 7 Ansager - Kærbæk Foderstofforening 1928 1988 Hedegård (foderstoffer) 05/01
541 609 20ab Stationsvej 8 Karl Ludvigsen, murer 1917 1917 Karl Ludvigsen (murer) * 1950 Marinus P.Back * 1965 Hans Knudsen Kristensen (chauffør) * Dorthea Kristensen * 1975 Gunnar N. Kristensen * 1978 - 1996 Hans Peder Madsen * 1996 Brian Astrup Pedersen * beskrivelse af huset i 1923 -se kartotekskort! I 1996 var E 330.000, Købesummen 400.000kr.
550 639 14aq, 11ø Sønderbro 1 "Frankenborg","Dyrlægeboligen 1908 1916 Markus Lund (dyrlæge) * 1917 Kristen Larsen Frank * Tea & S. Sørensen * B.87.
558 648 11bh Sønderbro 11 1950 1931 Nicolaj M.Madsen * N.K.L.Schmidt * 1975 Connie Neumann * 1985 Poul E. Schmidt (rutebilhauffør) * 1986 S/A Johannesen * Gunnar Hansen *
559 649 Sønderbro 12 ? 1973 Torben Christensen (skoleinspektør for Lillesøskolen) * Betty Christensen (enke efter Torben Chr.)
560 650 14cp Sønderbro 14 Marinus Tøstesen 1973 1976 Benny Tøstesen * 1987 Bjarne Jørgensen (chauffør) * 1990 M.Thisted * 1991 B. Jørgensen * 1992 Chr. Dejbjerg Hansen * (revideret)
561 651 11bk Sønderbro 15 1945 Niels Chr. Schmidt
562 652 14cn Sønderbro 16 1969 1988 Per Rossen, Gitte Rossen, * 2006 Yvonne Pedersen
563 653 11 bk Sønderbro 17 Hans Poulsen Uldbæk 1932,2000 Nicolaj Larsen * Peder Andersen * 1936 Andreas Madsen (vognmand) * 1992 Børge Thomsen (købmand) * 1997 Kaj Kristensen B 101. (revideret)
564 654 14cl Sønderbro 18 1973 1987 Leif Brodersen * 1990 H/M Jensen
565 Sønderbro 19 Kirsten & Børge Thomsen 1996 Kirsten & Børge Thomsen *
551 640 11ao Sønderbro 2 1961 1965 Ejnar Holst * 1985 Anna Knudsen * Jens Daugaard Madsen * Maria Ruben Sørensen * 2005 Lars Daugaard
566 655 14cb Sønderbro 22 1958 1950 Søren & Krista Marie Mikkelsen * Krista Kristensen * 1975 Valborg Reisenhus * 1985 Verner Andersen (gravemester) * 1986 A.Hansen & Jane Højrup * * Niels E. Kristiansen * Krista Marie Mikkelsen tog sit pigenavn efter mandens død.
567 656 14bb Sønderbro 23 1923 1950 Søren & Krista Marie Mikkelsen * Krista Kristensen * 1975 Valborg Reisenhus * 1985 Verner Andersen (gravemester) * 1986 A.Hansen & Jane Højrup * * Niels E. Kristiansen * Michael Kristiansen * se kartotekskort!
568 657 9g Sønderbro 24 "Søndervang" 1911 1871 Anders Knudsen fra John Jensen * 1979 Knud Henrik Albert Andersen * 1885 Andesr Knudsen * 1888 Anders Knudsens enke Nielsine Christine Lauridsdatter * Landbr. s. 611.
569 658 14bs Sønderbro 25 Kaj Madsen 1948 *1948 Kaj Madsen *1965 Niels Vejlgård * 1985 Henry Christensen (salgsinspektør) * 1986 K.Jacobsen (sergent) * Randi Christensen * Kaj Dam Rasmussen
570 659 14bt Sønderbro 27 1949/ 1972 1950 Arne J.Hansen * 1985 Gunnar K Nielsen (driftsassistent) * 1988 Bunde Hansen
571 660 14cf Sønderbro 29 Anna Thomsen 1966 1966 Anna Thomsen , Michael Kubel * 2006 Henry og Hanne Hansen Fik lov at bygge på egen jord, da gården "Søndervang overfor blev solgt til sønnen. (revideret)
552 641 14bb Sønderbro 3 1920 1931 Henning Jensen * 1936 Else og Hans Mogensen * 1945 N.Chr. Schvartz (landmand) * 1990 M. Lauridsen * Peter Toft Larsen *
572 Sønderbro 31 Henrik Andersen * Peder Johnsen Peder Johnsen kørte dagvogn til Varde. Ejendommen brændte i 1918 og blev ikke opført igen. Billede nr. 381.
573 661 15n Sønderbro 32 "Plantørgården" Plantørboligen 1877-1886 Ole Nicolaisen * 1886-1918 Jens L.Gejl * 1919-1926 Emil Gejl * 15 nov 1929-Sep 1958 Kirstine og Laurids Gejl * 23 okt 1958-1985 Meta og Kaj Gejl (alle plantører) * 14 nov 1985 Anpartsselskabet Ansager Plantage B.355 Meta og Kaj Gejl flyttede ind på Plantørgården i 14 Sep 1958, og boede der indtil 1990, hvor de flyttede til adressen Østre Álle 15. Laurids Geil fortsatte i funktionen plantør fra 1958 og indtil udgangen af 1963, hvor Kaj Gejl tog over og fungerede som plantør indtil 1990. (Kilde: Jørn Gejl)
1 1n Sønderbro 39 Hans Poulsen Ulbæk 1928 * 1927 Hans Poulsen Ulbæk * ca 1930 Kristian Kristensen * ca 1950 Svend B. Laursen * ca 1956 Aksel Hansen * Oskaar van der Wheater* K.arsten Daugbjerg * A. Hakanowitz* 2006 Gitte-Michael Vedstesen
553 642 11bx Sønderbro 4 Lars Christensen (murermester) 1947 Simon E. Hestehave (skrædder) * Anna & N. Chr. Ankersen * 1985 John Mathiasen * Birgit Sørensen (fodplejer) * 1988 K. Jensen
554 643 11be Sønderbro 5 Ansager Kloakservice Laurids Larsen 1961 1961 Laurids Toft Larsen (kloakmester)
555 644 14by Sønderbro 6 1955 1955 Hans A. Frøkær (bogholder) * Arne Gaarde * (revideret)
556 645 11cp Sønderbro 7 1959 Camilla Nielsen * 1979 Jens J. Thomsen m.fl. * Holger Nielsen (lærer) * 1985 Jens Jørn Thomsen * 1988 M.Mortensen * 1989 Jens Kristian Larsen
557 647 14bg Sønderbro 8 1946 Henry Hansen * 1945 Willy Amstrup * 1955 Ejnar Hansen (chauffør) * ? Jan Andersen *
575 662 10u Søndergade 1 Peder Mikkelsen 1907 1907 H.M.Mikkelsen (træ- varehandel) * 1932 Rudolf Mikkelsen * 1939 Peder Mikkelsen * 1940 Ansager Sogns Sparekasse * 1942 Slagteriudsalget * Sparekassen Bikuben * Jens Ole Mathiesen * A.103.,A 75.(skøde) Bikuben flytter afdelingen til Grindsted d.17/2-1995. K.341. B 856.
584 671 11 ai Søndergade 10 Villa Aavang Laurids Larsen 1917 1927 J. Lauridsen Thomsen (kunstmaler) * 1962 Erik Brix-Thomsen (kunstmaler) * 1969 Mary Brix -Thomsen * 1989 Merete og Erik Christensen
585 672 10ai Søndergade 11 Peder Thomas Jensen 1908 1908 Jens Iver Madsen *1916 F.M.Pedersen *1918 Valdemar Nielsen * 1919 Niels Knudsen * 1922 Eske Kr. Hennelund * 1924 Johannes Emil Pedersen * 1926 Jens Andreas Knudsen * 1935 Jørgen Mortensen (barber) * Johanne Nielsen * 1972 Offentlig skifteforretning *
586 673 10 ax Søndergade 13 Georg Rhod (købmand) 1890/ 1984 1908 Peder Thomsen Jensen * 1920 R.D.Mejer til Skrædder Rasmus Jensen(smed) * Skøde fra Rasmus Jensen til Hans Chr. Markussen 1922
587 674 11 ab Søndergade 14 Hans Hansen 1928 1927 Henrik Madsen * 1948 Ellen Bensig Kristensen * 1958 Knudsen Markussen (landmand) * 1980 Børge Nielsen * 1996 Mette Nielsen * 1997 Martin Møller Hansen *
588 675 10 e Søndergade 15 1924 1920 Maren Jensen (modeforretning) * 1927 Andreas Jensen (slagter) * 1940 Gunnar Hinge (slagter) * 1962 skøde 1 fra Anders Jensen til S. Legaard Pedersen ,skøde 2. Til gartner Søren Chr. Christensen. *1991Karin & Bent Nielsen (blomsterforretning) Butiken B.88. - se kartotekskort! Karin Nielsen lukkede blomsterbutikken d. 14.-7. 01.
589 676 11 aø Søndergade 16 Hans Hansen (murer) 1930 * 1933 fra fru Maria Hansen, f. Nissen til murer Hans Hansen.* 1946 R. Th. Jensen.* 1950 Chr. M. Pedersen ( Lokkemand).* 1962 Kristine Hinkbøl Christensen.* 1989 Elisabeth Overgaard.
590 677 10 bv Søndergade 17 Lars Kristensen (murer) 1943 1956 Kamma Thomsen * Poul E. Andersen *1965 s. fra Anna Elisabeth Ankersen til Kamma Due Jensen.*1976 Kurt Holdt (kok) * 1998 Helge Bertelsen * 2005 Zenia Pernille Jungmark 1998 K 400.000
591 678 10 cm Søndergade 18 H.P.Hansen (tømrer og sognerådsformand) 1943 *19422 s. fra H. Christoffersen til H.P. Hansen.*1954 Ane Kristine Hansen.* 1962 Marie Arvesen (damefrisør) * 1984 Jørgen Markussen (murer) Udhuset blev først bygget til tømrerværksted - et års tid før beboelseshuset. (revideret)
592 679 9u Søndergade 19 H.P.Hansen (tømrer) 19o9 / 1915 * 1909 værksted og butik bygget af H. P. Hansen.*1920 J'ørgen Hansen * 1922 Matinus Jensen (kontrol- mand på mejeriet) * 1927 Martin Jacobsen (landmand) *1954 Ole Fisker * 1959 Martin Jacobsen.* 1963 enkefru ester Hansen. * 1963J. K. Madsen.* 1975 Ester Ejere fortsat: 1997: Tina Christensen til Helle Christensen & Harry Lauridsen K. 210.000kr.
576 663 11 aa Søndergade 2 Ansager Hotel 1907 1797 lå der her en stor købmandsgård, der også drev kro. Ejeren hed Hans Hansen. B.15. "1915 sælges kroen til H.P.Nissens svigersøn, H. Christoffersen. K.164, B.296. 10/01 - 08/02 - 09/05 - 11/06 - 07/09
593 680 10 cs Søndergade 20 Sigurd Hansen (tømrer) 1952 1947 skøde fra H. Christoffersen til Carl Sigurd Hansen.* 1982 Inger Marie Hansen, g. m. Helge Engelbrecht. (revideret)Søndergade 20 A. E/ 681 bygget af sigurd Hansen 1986.
574 681 10cs Søndergade 20a Sigurd Hansen 1986 1986 Sigurd Hansen * I.M.Hansen & h. Engelbrecht *
594 682 9 q Søndergade 21 1933 1923 P.Mikkelsen (arbejdsmand) * Peder Th.Thomsen (landmand) * Anne M. Pedersen (Hejse) *1930 Rask Ingemann Marinus Mikkelsen.. *1959 Hans Peder Thomsen. * 1970 Anna Margrethe Vedstesen.* 1970 Johannes Pedersen.* 1989 Anne Marie Pedersen.* 1989 Gunnar Søn
595 683 10 ct Søndergade 22 Arne Kristensen 1955 Arne Kristensen *1952 s. fra H. Christoffersen til jens Helmer pedersen.* 1954 Karl Sigurd Hansen.* 1954 Ernst Z. Nissen på ½ af 10 ct. *1955 Arne Christensen.* 1981 Erik Chrisatensen.* 1987 Niels Otto Johansen * 1988 Lisa Schack Krog. Udlejning af kanoer.
596 684 9 r Søndergade 23 Harald Sørensen (tømrer) 1950 1951 Harald Sørensen * 1960 Holger Uhre (cand. agro) * 1962 Hans Peder Vestergård Pedersen (klovbeskærer og forpagter) * 1964 Magnus P. Jensen (Vittrup) * 1964 Knud Knudsen (salgschauffør) * (revideret)
597 685 10 cu Søndergade 24 Arne T.Kristensen (campingbestyrer) 1981 * 1980 s. fra Hans Chrisoffersen til Arne Kristensen.* 1999 Hans Villy Kristensen.
598 687 9 s Søndergade 25 1906 1908 Peder Mikkelsen (arbejdsmand) * 1939 fra Tonnes Hansen og Marie Annalise Hansen til Axel E. Hansen.* 1988 Alfred Olesen. B.89.
599 923 14an Søndergade 26 "Åkrogen" Olga Nissen Petersen, Ribe ( arv efter H.P.Nissen) * H. Th. Nissen * Maren Nissen * Bodil Uhre * 1992 Ansager Kommune Grunden ikke bebygget. Gammel mergelgrav.B 84.
578 666 11 q Søndergade 4 1905 1895 Nic. Larsen (smed) * 1905 Peder Th. Jensen (smed) * 1913 Richard Madsen (smed) * 1954 Oluf S.Jensen (smed) * 1976 Alf Guldager Jensen * 1980 Flemming Jensen med 4 andre. B.419.(K.311) (revideret)
579 665 10 ab Søndergade 5 1955 1908 J.P.Brandt (snedker) * 1922 1. A til Botille B. Sørensen, 1 b til snedkermester Søren Kristian Sørensen, 1 d Skøde på Martha Sørensens ½ part til Søren Kristian Sørensen *1927 B.B.Sørensen * 1955 Søren Kristian Sørensen * 1983 Rigmor Sørensen En kort tid omkring 1950 var der "Tatol",- sæbehus. Huset brændte i 1954 og blev genopbygget i 1955. (revideret)
580 667 11 k Søndergade 6 Chr. Pedersen 1885/ 1995 1904 Johan Kasper Jensen (snedker) * 1916 Peder Jensen (gartner) * 1923 Jenny & Ludvig Pedersen * 1929 Morten Due *1938 Peder Pedersen Østergaard *1942 Karl Pedersen . 1947 P. J. Nissen 1961 P. J. Nissens arvinger. 1979 arvinger efter Hans Selmer. Nisse
581 668 10 ac Søndergade 7 Den gamle central smed Thomsen Jensen 1910 1908 Peder Thomsen Jensen * 1910 Nicolaus Hansen Schødt * 1911 Christen Vilhelm Halle * 1916 Peder I.Nissen * 1917 Laurids Theodor Lauridsen * 1945 Laura Lauridsen centralbestyrer) * 1982 P./J. Østergård B 159. Har været landbrugsejendom med tilliggende eng. Telefoncentral før automatiseringen . Centralen blev nedlagt 31.aug.1968. B 860 * B 899. B 159 ,B 521.
582 669 11m,11k Søndergade 8 møllersvend Ludvig Cramon 1887 1904 Keld Pedersen(skomager) * 1908 Rask Thomsen * 1942 Laurids Larsen * 1944 Terkild P.Terkildsen (ejendomsmægler) * 1966 Alfred Larsen (landmand) * 1996 Ejen- dommen nedlagt. B.25,38. Solgt sidst i 1993 til John vedstesen m. fl. og senere til A. Boligforening. Nedrevet marts 1994. K.278.
583 670 10 ag Søndergade 9 1919 C.C.Rohds enke * 1908 Peder Thomsen * 1913 Richard Madsen * 1919 Niels Knudsen * 1922 Peder Jørgensen * 1924 Karl Hestehave * 1968 Simon Hestehave (skrædder) * 1995 Birthe Pedersen * 1999 Heidi Pedersen og Søren Strebøl Larsen * 2002 Heidi Pedersen.* 200 B.64. Herreekviperingsforretning og skrædderi fra ?. 1992 Revisionskontor. 10/7-1995 åbner frisørsalonen "Romeo og Julie" K.360. Udvider med en assistent i 1996. K
577 664 10 v Søndergade 4 3 ½ 1974 1904 Hans Andreas Mikkelsen (snedker og murer) * 1916 F.M. Pedersen manu-fakturhandler) * 1923 Erik Valeur * 1924 1a Eske Hennelund(sognerådsformand) * 1947 1b skøde fra Ansager sogns menighedsråd til Erik Hennelund * 1952 Louise Hansen * 1972 Ølgod Spa B 856.. Slægtsbog for Christen Nielsen, s. 54
602 688 Tiphedevej 1 1986 P. Fog * 1989 P. Clausen * Trine Johannesen *
609 695 2q Tiphedevej 10 "Sølyst" 1945 Eskild Christensen * 1983 Gudmund Pedersen (pølsemager)
610 696 2s Tiphedevej 12 1942 Richardt E. Laursen * 1987 Egon J.Pedersen (slagtermester) * 1988 L.Larsen * 1991 O/L Nielsen Allan Junge, Varde *
611 697 2a Tiphedevej 13 "Elmely" 1834 skøde fra Ingeborg Margrethe Fabricius til Jens Knudsen * 1865 Hans Peder Jepsen * 1895 Kr. Nissen Christensen fra fogedretten * 1899 Andreas Simonsen * 1905 Kr. P. Kristensen * 1906 Andreas Simonsen. 1908 Andreas Pedersen * 1910 Jens Holt Madsen
612 698 2t Tiphedevej 14 Richard Lauridsen *
600 699 Tiphedevej 15 - 17 Skolen ved Lillesø K.433 09/02 - 06/03 - 08/07 - 08/09 -
601 699 Tiphedevej 19 - 27 Skolen ved Lillesø
603 689 Tiphedevej 2 "Højbogård" 1833 skøde fra Ole Madsen til Iver Mortensen * 1874 Morten Iversen * 1899 Peder J. Iversen * 912 Kr. P. Kristensen * 1914 Jens P. Espensen * 1918 Anders Andersen Johnsen * 1919 Jørgen J. Thomsen * 1920 Jørgen Elbæk * 1928 Georg Pedersen * B-ark. "B 130
613 700 2t Tiphedevej 20 1950 Richard Laursen * 1988 J.M.Larsen * 1991 E.Laursen & P.Fog
614 701 Tiphedevej 22 "Hegnsgård" 1887 1987 Kim Uglebjerg & Tine Brogård Kristensen Landbr. s. 619.
615 702 Tiphedevej 24 Hans Pedersen Thomsen * 1985 Jens V.Jensen (gård- ejer) * 1989 J/B Jensen
616 703 Tiphedevej 25 1987 Ole Andreasen (skoleinspektør)
617 704 Tiphedevej 26 1989 N.J.Larsen
618 705 Tiphedevej 27 (skolen ved Lillesø) 1985 Erik Thomsen (pedel) * 1988 J.Jensen & Mari- anne Jensen (lærer)
619 706 3a Tiphedevej 29 "Tiphedegård" 1715 Søren Kristensen * 1726? Søren Justesen * 1787 Christen Christensen * 1838 Peder Chr. Christensen * 1901 Christen Pedersen * 1906 Peder Chr. Pedersen * 1937 Ejnar Kristen Pedersen * 1975 Kurt Pedersen Landbr. s. 619.
604 690 Tiphedevej 3 Svineforsøgsstationen "Vestjylland" 1961 Hatting KS B-ark. Blev oprettet v. samarbejde ml. slagterierne fra Varde, Esbjerg, Ansager, Grindsted samt Fremavlernes Ornecentral og avlscentre i Ribe amtFra 2003 skal ornestationen fungere som karantænestation. Til den tid indvier Hatting K. en ny ornestation ved
620 707 Ålling 6a Tiphedevej 31 "Brogård" 1855 Kristen Laugesen * 1874 Lauge Laugesen * 1882 Niels Hermansen * 1886 Peder Eg Lauridsen * 1950 N.Sigurd Kruse * 1980 Bent Kruse B-ark. Kristen Laugesen købte den fri af Nørholm i 1874
621 708 1ab Tiphedevej 33 1985 Jørgen P. Kristensen (smedesvend) B-ark.
605 691 4i Tiphedevej 4 Andreas Hansen * 1927-1954 Martin Jacobsen * 1987 Aksel Damgård * 1989 Solveig Damgård * 1991 H/E Nielsen * 2001 Karin Glad Steinmeier og Henrik Thomsen B-ark.
606 692 4h Tiphedevej 6 * 1904 Jens Kristensen Bank * 1909 Hans Hansen Kristensen. * 1925 enken Mette Marie Kristensen* 1925 Svend Habekost * 1927 Johannes Elbæk * 1956 Svend Jensen * 1988 P.Jensen * Kurt Ulsø lauridsen * 1997 Jan Albin B-ark.1997 K. 327.500kr.
607 693 4a Tiphedevej 8 "Bauneborg" 1856 skøde fra Anders Thomsen til Hans Lauridsen * 1866 Ole Peder Madsen * 1887 Ole Peders enke, Else * 1897 Mads O.Madsen * 1935 Jens Kr. Jensen * 1982 Gert Jensen * B-ark. Ole Peders enke, Else, fik skøde på ejendommen. Hun var den sidste pottekone i sognet. Slægtsbog - Baun
608 694 10c Tiphedevej 9 1852 Hans Bertelsen * 1853 Jochum Jensen * 1868 Niels Peder Bertelsen * 1893 Jens Peder Pedersen * 1918 Johannes E. Pedersen * 1921 Hans Møbjerg Kristensen * B-ark.'
626 720 15g, 19d Toftegårdsvej 1905 Dres Sørensen (gift med Line Leth, søster til Martine Leth) * 1927 Martin Sørensen
623 721 31e Toftegårdsvej 6 1893 Lars Poulsen Larsen og hustru Marthe Kristine * 1940 Hans Madsen * 1957 Verner Madsen * 1987 Hans H.Madsen (murer)* Ansager dyrehospital Fattighus i ældre tid
622 719 18g Ansager Toftegårdsvej ( Grødevej 14 , -1985) 2 1927 Anton Pedersen (grisehandler) * 1934 Kristian P. Thomsen * 1986 Johannes Gade (læge)
625 723 12 bg Toftegårdsvej ( Kanalvej 18, - 1985) 10 1848 Chr. Hansen skøder til Chr. Mortensen * 1872 Chr. og Marie Pedersen * 1905 Martin og Anne Pedersen Leth * 1960 Ove Pedersen Leth(søn) * 1964 Mie Pedersen Leth(datter af Martine Leth) * Knud Lund (teglmester)
624 722 7 a, Ansager Toftegårdsvej (Kanalvej 20 -1985) 8 Toftegård 1895 * Niels E. A. Kristiansen og Ebbe R. Knudsen *1985 Birger Hjalf * Stuehuset 1895.,Danske gårde, Ribe amt
634 716 21g Torvet 11 Simon Kristensen 1908 1908 Simon Kristensen (manufakturhandler) * 1916 Poul Uldbæk (cykelhandler) * 1940 Anton Uldbæk (radioforhandler) * 1988 Øse Andelskasse B 317. K.339.Kaj Dam Rasmussen ny afdelingsleder fra aug. 1995. 02/02- 23/3 02 - 11/04 - 01/05 -
635 717 21i Torvet 13 Peder S. Lindholt 1927 1938 Jens Chr. Schmidt (urmager) * 1992 John Vedstesen * B 76. Huset renoveret og indviet 10/6-1992. K.270
636 718 7 b, 13 bh ( 21 h) Torvet 15 * Michael Laursen * 1937 Jenny & Ludvig Pedersen (malermester) * 1981 Brian Andersen (murer) * 1988 Niels Vejlgård (musiker) * Jytte Vejlgaard * Ejendommen er en del af Ansager gamle skole. Restaureret i 1888.
629 710 10q Torvet 2 kiosken 1904 Martin Johnsen (murer) *1916 Kristina Larsen * 1918 Jens Kr. jensen * 1920 Hildur V.Andersen * Hans Jacob Hansen (slagter * 1931 Anders J.Andersen (Prang) * (revideret) B.138. Det offentlige toilet blev nedlagt, da pastor emeritus Rasmussen overtog ejendommen i 1996.
630 711 20h Torvet 3 Slagteriudsalget Ansager Andelsslagteri 1961 1904 Søren Lauridsen(urmager) * 1908 Jens P.Jensen (slagter) * 1916 Bertram Nielsen(slagter) * 1961 Ansager Andelsslagteri * 1-1-1971 "Celebrity", Esbjerg * 1986 Inge Rasmussen - Inge & Jens Thisted * den gamle ejendom nedrevet 1960. B 62. (revideret) 11/02 -
631 712 20b Torvet 5 Missionshuset indviet 15/11 - 1888 A 62. * B. 105 * B. 820 02/02 - 08/02 - 11/04 - (Jubilæumstidende " 15 /11 1988") 06/07 - 10/07
632 713 13s Torvet 7 Ansager Brugsforening ? Th. Andersen (bager) * Ansager Centrum APS. ' Rulleskøjtebanen indvies i september 1998. 12/01 03/02 -10/03 -
627 714 13t,13ad,13av Torvet 7a B 12. 1895 detailhandel. Brugsforeningen køber ejendommen.Rulleskøjtebanen indvies sept. 1998.
633 715 21b Torvet 9 Martine Johnsen 1901 Kjeld Pedersen (skomager) * Else Knudsen B. 39,40. Ejendommen nedrevet 1988.
628 709 11q Torvet 1 1 Købmandsgården H.P.Nissen 1906 1906 H.P.Nissen * H. Th. Nissen * Bodil og Sven Kaare Uhre * Bodil Uhre * Tove Beck * 1990 Agnes og Thomas Sørensen * Johs. og Karin Østergård * K.435. Købmandsgårdens lager brændte i 1935, og der blev i 1936 bygget til efter branden. 198? "Ansager radio og TV". B 78.
637 Torvet, Ansager Trekanten" B.176. 09/05 -
647 733 11au Vestergade 10 1923 Chr. Fogstrup (tømmerhandler) * 1986 Minna Andreasen (damefrisør, datter af Chr. Fogstrup) * 1996 Ejendomsselskabet Ansager aps B 873. B. 874. B 875.
638 724 11bx Vestergade 1a Ejgil Kokkendorff (frisørmester) 1952 1952 E.Kokkendorf * 1985 Magnus Nørgård (læge) * 1988 Kaj Rasmussen (sparekasseass.) * 1990 Anne Marie & Ebbe Ejlertsen * B 876.
639 726 11bz Vestergade 1b Ansager El ? ? 2002 *Flemming Jensen (elektriker) Ansager El A/S B 876.
640 725 11aæ Vestergade 2a H.P.Nissen (købmand) 1906 Svend Kaare Uhre (købmand) * 1986 Th. Sørensen (mekaniker)
641 727 11aæ Vestergade 2b Varde Bank Varde Bank 1964 Sydbank * 2007 Tina Hansen K.353. Iflg. brev fra Varde Bank 7/9-1993:"Varde Bank købte (...) af H.Th.Nissen d. 01.04.1963 for 17.600,-. Ejendommen blev opført af Varde Bank i 1964. (revideret) B.96 Sydbanken lukkede filialen i Vestergade i Ansager d.8 / 2 2002. 06/02
642 728 11cu Vestergade 3 Andelsbanken, Unibank ? Unibank* 2007 Phillip Carel Maria Vossen K 233. * B 871. 09/06 -
643 729 11az Vestergade 4 Mælkeudsalget Hans Hansen 1932 som mælkeudsalg 1946 Kristian Weis * 1951 Rudolf Karlsen * 1964 Børge Thomsen (mælkemand) * 1976 Oluf Østergård (hotelejer) * Exner & N.H.Marcussen * 2002 Harald Schadow Sørensen og Jette Vedstesen * 2007 Michelle Nielsen, Rene Østergaard B 873.
644 730 11aq Vestergade 5A Boghandelen. Fra 3.marts 1993: "Damernes Boutique" fra 2001 Genbrugsbutik H.P.Nissen (købmand) 1915 1927 ? Ansager Træsthandel A/S * 1932 Anna Nissen * 1933 Laurids Jensens( brugsuddeler) kone Elna * 1956 Ernst Nissen (Ølhandler) * 1992 Tove Jørgensen og Niels Ove Bach Kristensen * K.59,271. B.384.Ophørsudsalg fra 6. marts 1999 i "Damernes Boutique" * B 868. Siden har der været møbel udstilling.Fra den 20/07 -2001 er der blevet lavet om til genbrugsbutik, som før var i Nørregade.07/04 -Anna Nissen, som døde 1933, havde i mange år p 07/01
645 731 11at Vestergade 6 Maren & J. Chr. Sørensen (baneformand) 1938 1935 Harry Kristensen (bogholder) * 1937 Margrethe Carlsen (tandtekniker) * 1968 J. Andreasen * 1987 Svend A. Nielsen (boelsmand) * 19?? Bjarne Jensen * 2003 Janne Sandberg * 2006 Kim Hansen *2008 Dan Bergendorff
646 732 11ay Vestergade 8 Ansager Bogtrykkeri Lars Kristensen (murermester) 1930 Lars Kristensen * 1943 Niels O.K.M.Hansen (fotograf) * 1945 Hugo Olsen (bogtrykker-"Ansager Ugeblad") * 1990 Axel Weis Olsen. Axel Olsen har solgt ugebladet til Ølgod ugeblad i 2003. * 2004 Tommy Rasmussen 60 kvdrm. tilbygning ca 1960, 25 kvdrm. tilbygning i 1982. (revideret). B 873.*SDA Bolig 10/02 -04 /06 -
648 734 13fl Vibevej 1 Niels Egon Andersen (murer) 1967 1967 Niels Egon Andersen * 1985 Jens H. Jensen (tilsynsførende) (revideret)
656 740 13gn Vibevej 10 1980 Kristian M. Larsen (landmand) * 1981 Peder Kr. Jensen (landmand) * Kurt Kristensen *
657 741 13hb Vibevej 11 1988 Bent Jensen (slagteriarbejder)
658 742 13go Vibevej 12 1984 Jesper K. Mortensen (lagerarbejder) * 1988 Ulla Rasmussen (sygeplejerske) * Laila Nielsen *2001 Anita og Lars Nielsen Matrikelkort ved nedrivning af carport, 2004.
659 743 13ha Vibevej 13 Hans Iversen 1980 Hans Iversen (landmand) (revideret)
660 744 13gp Vibevej 14 1987 Lars Østergård (automekaniker) * Else Marie Østergaard * 2001 Mary-Ann Varde
661 745 13gø Vibevej 15 1984 Harry S. Kristensen (elektriker) * 1986 Thomas Vedstesen (landmand) * Anna Margrethe Vedstesen. *2002 Birthe og Ingo Emborg
662 746 Vibevej 16 Torben Østergård (lærer)
663 747 13gæ Vibevej 17 1985 Jørgen Hansen (slagtersvend)
664 748 13gz Vibevej 19 Niels Egon Andersen 1981 1988 Lilly Jensen * 1990 Jens Chr. Jensen (gårdejer) (revideret)
649 735 13fa Vibevej 2 Ole Andreasen (lærer) 1970 1970 Ole Andreasen * 1980 Andreas K. Nielsen (specialarbejder)
665 749 13gy Vibevej 21 1984 Tommy Pedersen (sparekassebestyrer) * 1998 Marianne Jessen & Jens Brogård 1998 K 630.000
666 750 13gx Vibevej 23 1988 Leo Christensen (depotindehaver)
667 751 13gv Vibevej 25 1985 Torben Væsel (specialarbejder)
668 752 13gu Vibevej 27 Niels Egon Andersen 1979 1980 Karin Sørensen * Jørgen Stensgaard * Karin Sørensen senere gift Jørgensen. (revideret)
669 753 Vibevej 29 1990 O/B Petersen
650 736 Vibevej 3 1986 Niels Egon Andersen (murermester) * Martha Andersen * Hans Peter Madsen (K 640.000, E 630.000)
670 754 13gs Vibevej 31 John Vedstesen & Niels Egon Andersen 1985 1988 Finn Grundahl (kommuneass.) (revideret)
671 755 13gr Vibevej 33 John Andersen (murer) og Joan Vedstesen *
651 Vibevej 4 1996 Karsten Christensen * Dorthe Rolf Raunsbæk * 2007 Ditte Studsgaard Christensen og Bo Christensen SDA Bolig
652 737 13gl Vibevej 6 Ansager Huse. 1985-86 1986 Freddy Staal (havnearbejder) * 2006 Michelle Carina Eriksen og Troels Dalsgaard Christensen Ansager Huse var en sammenslutning af håndværkere, der i en arbejdsløshedstid gik sammen om at bygge huse , men det blev kun til det ene.(revideret)
653 Vibevej 7 John Andersen 1992 Torben Grenå Hansen
654 738 13gm Vibevej 8 1985 Magnus K.Larsen (salgschef) * 1988 A.M.Andersen (gårdejer)
655 739 13hc Vibevej 9 1980 Gert Thomsen
672 Vinkelvej 1 Knud Erik Andersen
677 760 14 cø Vinkelvej 10 Helle Nielsen 1980 1985 Lars R. Østergård (automekaniker) * 1988 Karl Stål (specialarb.) * 1991 Helle Nielsen * Hanne Jepsen * 2008 Linda Lundgaard Sørensen (revideret)
678 761 Vinkelvej 12 1985 Kristine Mortensen * 1988 J. Christensen * 1989 Niels E. Skovbjerg * Alfred Olesen *
679 762 14 dd Vinkelvej 14 Anne Marie Hansen, Ølgod 1982 1982 Henning Jensen * 1985 Ruth L. Jørgensen (kontorass.) * 1989 O. Horsager (tagdækker) * 1991 Kim Jensen * 1997 Gerda Jensen * 2009 Allan Riber Nielsen (revideret) 1997 Købspris 330.000.
680 763 14 de Vinkelvej 16 Anne Marie Hansen APS., Ølgod. 1982 1985 Klaus Abrahamsen (maskinarb.) * 1988 Inga M. Jensen (landbrugsmedhjælper) * Mette&Henry Nielsen * (revideret)
681 764 Vinkelvej 18 1985 Karsten Christensen * 1988 Inger Starup (kontorass.) * Mette & Henry Nielsen *
673 755 Vinkelvej 2 Gunnar Friis 1970 1970 Gunnar Friis (traktor- og maskinforretning) *G.F. Agro Aps. * 2008 MK. Trade Aps. Forretningen er udvidet 3 gange. Blev startet op som bilforretning, men siden 1979 drevet som ovenstående. (revideret)
682 765 Vinkelvej 20 1990 B. Rasmussen & L. Frandsen
683 766 14 ok Vinkelvej 22 Alf G. Jensen/Danny Bruslund/Ulla Bruslund 1987-88 Danny Bruslund & Ulla Bruslund (revideret)
684 Vinkelvej 24 PR Byg APS 1999 Knud Sørensen * K. 1.181.404 kr-
685 767 Vinkelvej 26 1988 Knud S. Sørensen * Ester & Alfred Olesen *
686 Vinkelvej 28 "Lærkebyg" i Skovlund 1994 Betty & Kr. Smedsgård *
687 768 14do Vinkelvej 30 Bammeskov Huse, Alslev, Varde 1988 1988 Pia Jepsen & Kim Madsen (revideret)
688 769 Vinkelvej 32 1987 Alf Jensen ("Ansager Huse") * 1990 F/A Sørensen
689 770 140q Vinkelvej 34 Bent Haahr 1983 1982 Bent Haahr (halinspektør) (revideret)
690 771 14ds Vinkelvej 36 Ruth & Bent Kristensen 1986 1986 Bent Kristensen (graver) (revideret)
691 772 14dr Vinkelvej 38 Jely-huse A/S 1986 1987 M. Johansen (assistent) & Peder Johansen (arbejdsmand) (revideret)
674 756 14 ce Vinkelvej 4 Jens Ove Dahlmann 1975-76 1968 Jens Ove Dahlmann (Ansager Vognmandsforret- ning) K.305
692 773 14dt Vinkelvej 40 Anne Marie Hansen Huse. 1981 Leif Hansen (slagteriarbejder) & Britta Buhl (sygeplejerske) * (revideret)
693 774 Vinkelvej 42 1988 K/B Pedersen * 1989 Kurt Thomsen & Jørga Christensen
694 775 Vinkelvej 44 1988 Niels J. Nielsen (bankass.) * 1990 S.L.Sørensen & Vivi Hansen (læge)
695 776 Vinkelvej 46 1988 Kate Lund Olesen & Orla Olesen (slagteriarb.) Ejendomsværdi i 1995: 600.000.Kr.
696 777 Vinkelvej 48 Gert Ø. Knudsen (fabriksarb.)
697 778 Vinkelvej 50 1988 Hans Staal (arbejdsmand)
698 779 Vinkelvej 52 Paul Erik Jensen 1982 1982 Poul E. Jensen (værkfører) * 1992 Birthe B. Mortensen (dyrlæge) * Poul E. Jensen * (revideret)
699 780 Vinkelvej 54 1988 P.& E. Reisenhus (lærer) * Karl Erik Paulsen
700 781 14 dg Vinkelvej 56 Peder E. Nielson (salgschauffør) 1988 1988 Peder E. Nielson (salgschauffør) * 1991 L. Vestergård * 1992 Karen & Niels Otto Johansen( skoleinspektør) (revideret)
675 758 14db Vinkelvej 6 Chr. Rønbjerg& John Vedstesen 1980 1980 Morten Ole Nielsen * 1986 Jens R. Thisted (slagtersvend) * Freddy Landmark * (revideret)
676 759 Vinkelvej 8 Niels Egon Andersen 1980 Hanna Sennine Hansen * 1986 Jimmy M. Østergård (specialarb.) (revideret)
709 782 7c Østergade 1 (her lå den gamle skole) ? ? Chr. P. Christensen * Simon Kristensen (manufakturhandler) * 1929 Hakon Lorentzen (manufakturhandler) * ? Chr. P Christensen købte den gamle skole og byggede en etage på, solgte senere til Simon Kristensen, der startede manufakturhandelca. 1905 i Uldbæks hus.(revideret). B. 813.
718 791 1s Østergade 10 Eske K. Hennelund 1956 1955 Eske K. Hennelund (sognerådsformand) * 1987 Johanne Kristensen & Alfred Lysgård * (revideret) Slægtsbog for Christen Nielsen,s. 57
719 792 20ak Østergade 11 ? ? ca 1914 Peder Nielsen (arbejdsmand) * ca 1956 Chr. Grønlund Pedersen (Egger) * 1987 Niels Mortensen * ca 1996 Kaj Hjort Nielsen * K.434
720 793 1t Østergade 12 1956 1956 Anders Dahlmann (vognmand) * 1991 Peter Bent Sørensen (mekaniker) * 1997 Hans C. Christensen Købspris i 1997: 410.000 Kr.
722 795 1u Østergade 14 Chr. Røjkær Nielsen 1950 1950 Christen Røjkær Nielsen (landbetjent) * 1956 Ansager Andelsslagteri * 1975 Svend Nielsen (pedel) * Karen Marie Nielsen * Slagteriet lejede huset ud til pølsemestre. Matrikelkort i K.302.(revideret)
723 796 20aa Østergade 15 "Pax" Tømrer Bank midt i tyverne tømrer Bank * Peder Kristensen * 1928 Ole M. Pedersen (landpost) * 1987 Kurt Bruun (smed) * Kirsten M. Jensen * K.261. (revideret)
701 797 1v Østergade 16a ? ? 1950 Hans Kr. Hansen (murer) * 1980 Poul E. Hansen (mekaniker)
702 798 1x Østergade 16b ? ? 1987 Åge Christensen
346 420 20q Østergade 17 * 19?? Hans Chr. Jensen * 1940 Ane Pedersen * 1956 Laurids Chr. Pedersen og Imanuel Pedersen ' 1958 Ansager kommune * B.99. Slægtsbog for Christen Nielsen s. 54
721 794 20x Østergade 17 ? 1914 Lars Kristensen (murer) * Åge Marinus Madsen (forsikringsinsp.) * Kirsten Jensen * 1988 B. Helle Jørgensen * 1990 P. Christensen/C. Uldbæk * 1991 S. Amrirtgalingam & M. Hermansen * 2005 Tanja Nielsen og Svend Aage Møller Andersen * 2007 Nete Kiholm Østerg
751 11p Østergade 17 P. Jørgen Knudsen * Niels Johansen. Nedrevet i forbindelse med udvidelse af skolen 1970. B.189. K.359.
724 799 1z Østergade 18 Åge Olesen (biografejer) 1968 1969 Ansager Kommune * 1975 Henning Berggren * 1975 B. Østergård (lagerarb.) fra ca. 1969 boede distriktsjordemoder Ulla Fischer i huset, fra 1970 - aug. 1975 distriktsjordemoder Ellen Nørager- Nielsen og Ove Nørager-N. (revideret) Der var konsultation i kælderen. B. 1137.
752 20g Østergade 19 Ane Katrine Hansen * Karen Jensen ("Hus") Nedrevet i forbindelse med udvidelse af skolen 1970. B.189
710 783 1g Østergade 2 "Super 1" " Nu Spar" ? ? 1916 Kr.Nielsen (cykelhdl.) * 1920 H.P.Hansen (tømrer) * 1934 Jens Kr.Jensen * Skenderup *1935 Johs. Bloch (købmand) * 1951 Chr. Weis (købmand) * N.P.Danmark * 1985 Bent Christensen (J.B.Marked) * 1989 Hans Otto Hansen (købmand) * (revideret) 01/02 - 02/02
725 800 Østergade 20 ? 1951 1951 Chr. P. Habekost * 1956 Hans P. Larsen * 1963 Agnes P. Larsen (revideret)
726 801 11al Østergade 21 ? Anders Kr. Kristiansen 1924-25 Anders Kr. Kristiansen * 1939 Anne Marie K. (enken) * Niels Kr. Kristiansen (Toft) * Ansager Kommune * 1976 Hans Verner Enemark (landmand) Kommunen bygger ind over grunden i forbindelse med tilbygning til skolen.Niels K. Kristiansen sælger til kommunen og får lov at blive boende. (revideret)
727 802 Østergade 22 Skjold Sørensen 1951 1970 Skjold Sørensen (møbelfabrikant). (revideret)*SDA Bolig
728 803 Østergade 23 ? ? 1927 Stenna Hansen (lærerinde) * 1955 Ole Peder Baun * 1986 M. Lassesen Da Stenna Hansen boede i huset var det et træhus.
729 804 1ae Østergade 24 1951 1951 P. Nikolaj Pedersen * 1962 Anders Pedersen (lillebilvognmand) Huset kostede 38000 kr. i 1962. (revideret)
730 805 11an Østergade 25 Smed Hansen 1919 1944 Hans J. Hansen * 1950 Otto Nielsen * 1955 Johs. Pedersen * 1959 Ansager Andelsmejeri * 1967 Arne B. Nim * 1968 Jens Peder Petersen (malermester) Udstykket fra Østergade 23 i 1919. (revideret)
731 806 1af Østergade 26 ? ? 1952 P.M.Pedersen * 1953 Thomas Jensen (landmand) * 1970 Kristine Jensen * 1988 Hans C.H.Fogstrup (tømrer) * 1996 Lilian Jensen & Jesper Hinch 1996 K 558.596
732 807 11bc Østergade 27 Peder Kristensen 1931 1931 Peder Kristensen * Kristian Elbæk * 1954 Mathilde Jensen * 1967 Kaj Rasmussen (post) * 1983 Marie Guldager (revideret)
733 808 1ag Østergade 28 ? ? 1955 Marinus Bach * 1986 Peder Bach *
734 809 11bd Østergade 29 ? ? 1950 Alfred Isaksen * 1987 G. Kristiansen
711 784 7d Østergade 3 ? ? 1920 Anna Bonde * 1926 Åge Gødsvang (tømrer) * 1988 Gerda Gødsvang (revideret). Under 2. Verdenskrig skulle kommunen skaffe plads til tyske befalingsmænd i private boliger i Ansager, dette hus var et af dem. B. 817
735 810 1ah Østergade 30 ? ? 1965 Svend Åge Dahlmann * Poul Sørensen * 1976 Bent Nielsen (læge) * Hans Jørgen Andresen *
736 811 11bm Østergade 31 Petit Salon Sigurd Rønberg 1956 1964 Frede Guldager & Villy Emborg Pedersen (me- kaniker) * 1965 Poul Sørensen (mekaniker) * 1968 Egon Christensen (mekaniker) * 1980 Kaj Aa. Jensen * 1987 Åse Jørgensen (frisør) & Frode R. Madsen * I&H møjbæk *
737 812 1ai Østergade 32 ? ? 1973 Marie Daugård * 1987 Jens P. Nielsen (lærer)
738 813 11bn Østergade 33 Niels Rosenbæk Jacobsen (præstegårdsforpagter) 1956 Mona Breum Hansen * 1977 Solveig Schmidt * "1/1-1980 K/M Weis * M. Larsen & Jan Lauesen * (revideret)
739 814 1ck Østergade 34 Jens Erik Larsen 1976 1976 Jens Erik Larsen (revideret)
740 815 11bo Østergade 35 Gerda Schmidt&Kr.Uhd Markussen 1942 1942 K.Markussen (vejformand) * 1992 Bodil Gunvor Markussen(en datter) * Grunden blev købt af Karen & Niels Kr.Lauridsen, Bakkegården. Gerdaog Kristian havde begge tjent på Bakkegården. (revideret).
703 816 1ea Østergade 38a ? ? 1987 M.Møjbæk (chauffør) *
704 817 1ea Østergade 38b ? ? 1988 J.Jensen & Ulrik Nielsen * O. Matthiasen *
741 818 12ar Østergade 39 Bent Jepsen 1963 1963 Bent Jepsen * (revideret)
712 785 1e Østergade 4 ? ? 1916 H. Pedersen (malermester) * 1988 Klara Pedersen * Ansager ØAK * Billede 1987/298 * B. 817
705 819 1eb Østergade 40a ? ? 1987 Mogens Rasmussen * 1990 M.Jensen & G.Bruun * K.Pedersen * Palle Kristiansen *
706 820 1eb Østergade 40b ? ? 1988 Charlotte L.B.Andersen & Lisbeth Andersen (lærerstuderende) * M.Nissen * Jan D. Jensen *
742 821 12as Østergade 41 ? 1964 1987 J.Lind * 1989 Gert Nielsen (revideret). Tømrerarbejdet udført af Karl Nielsen, Skovlund, snedkerarbejdet af Chr. Jacobsen, Ansager.
743 822 1ec Østergade 42 Lau Mikkelsen & Inger K. Mikkelsen 1977 1977 Lau Mikkelsen (tandlæge) & Inger K Mikkelsen * (revideret)
744 823 12at Østergade 43 H. Rasksen 1964 1964 H. Rasksen * Niels Hansen Larsen * Udstykket fra Maren Jessens ejendom. (revideret).
707 824 1ed Østergade 44a ? ? 1988 Ejvind Knudsen (assistent) & Lene Knudsen (apoteksass.)
708 825 1ed Østergade 44b Børge Thern (lærer) 1988 1988 Børge Thern (lærer) Ida Thern * Gert Grysbæk Nygaard * 2006 Bente Meldgaard og Niels Jørgen Boysen
745 826 12ay Østergade 45 ? ? Otto Kristiansen (amtsvejmand) * Klara Kristiansen *
746 827 1ao Østergade 46 Knud E.Jørgensen (vognmand) 1967 1987 Gunnar Kristensen (lillebilvognmand) * 1992 Musse Nissen * Gunnar Kristensen * * SDA Bolig
747 829 1an Østergade 48 Herluf E. Holm (dambrugsejer) ? ? G.Madsen
748 832 12b Østergade 49 Uno-X Egon Christensen har bygget Uno-X ? 1929 Magnus Sørensen * 1936 Jens Kr. Jessen * 1991 L/G Hansen Ejendommen blev nedlagt under Kr. Jessen
713 786 7e Østergade 5 ? 1913 1913 N. Hansen (smedemester) * 1923 Mads Karup Thomsen (smedemester) * 1946 Chr. M. Christensen (smedemester) * 1968 Niels Vedstesen (landmand) * 1980 Helfred Vedstesen (revideret) * B. 817
749 830 24i Østergade 50 1917 Eskild P. Torp til Neumann * 1956 Marie Schmidt Christensen * 1980 Sigrid C.Jensen ejendommen blev nedrevet i 1987. B.168.
750 831 24k Østergade 52 Tage Jepsen 1988 1988 Tage Jepsen (minkfarmer)
714 787 1f Østergade 6 ? ? 1916 Jens Kr. Hansen (skrædder) * 1950 Mette K. Hansen (syerske) * 1974 Lizzy Singer * 1980 Niels J. Madsen m.fl. * 1988 Freddy B. Christensen * Gert Dalsg. Christensen *
715 788 7f Østergade 7 Villa Arnen ? 1914 1914 H.A.Mikkelsen (murer) * 1950 Sigurd Rønberg (vognmand og kørelærer) * 1971 Kristian Rønberg (tømrer) * 1988 Immanuel Jensen (kørelærer) * Nina Jensen * 2006 Hanne Dahlmann og Magnus Dahlmann B.20.(revideret)
716 789 1r Østergade 8 Tage Pedersen 1958 1958 Tage Pedersen (slagtersvend) (revideret)
717 790 20r Østergade 9 ? ? 1909 H.P.Hansen * 1915 Niels Knudsen * 1919 Peder Iver Pedersen * 1921 H.P.Nissen & Jeppe Blom * 1922 Jens Larsen * 1928 Svend Trøst Nielsen * 1929 Ludvig Emanuel Pedersen * 1937 Botilles Sørensen * 1987 Frode Vedstesen (landmand) * J. Schaffer
764 849 13dx Østre allé 10 Vagn Grue Sørensen (dyrlæge) 1968 19687 Vagn Grue-Sørensen (dyrlæge) (revideret)
765 850 13en Østre allé 11 Hans Peter Vind 1964 1964 Hans Peter Vind (landmand) * 1997 S.E. Hestehave * (revideret)
766 851 13df Østre allé 13 Ansager Kommune 1961 Gunnar Stavnsbo (lærer) * 1969 Ruth Stavnsbo (lærer) * 1974 Ejvind C.Jensen (materielforvalter) * 1983 Else Nissen (bankass.) * G. Mathiasen & L. B. Larsen * (revideret) B.429.
767 852 13dh Østre allé 14 Chr. Henriksen 1959 1959 Chr Henriksen (kommuneass.) * 1971 Ester Jensen (hjemmehjælper) (revideret)
768 853 13dh Østre allé 15 Magnus Petersen 1964 1964 Magnus Pedersen * 1990 Meta & Kaj Gejl (plantør)
769 854 13do Østre allé 16 Svend Åge Rasmussen (murermester) 1961 1961 Gerda & Svend Åge Rasmussen * 1975 Børge Juul Andersen (læge) * 1982 Per Sandberg (lærer) (revideret)
770 855 13di Østre allé 17 Marie Vedstesen 1961 1961 Marie Vedstesen * 1975 Tage Møller (kontorass.)
771 856 13dp Østre allé 18 ? ? 1965 Alma og Ejnar Hansen (landmand) * 1987 Arne Hansen (kirkebetjent)
772 857 13dk Østre allé 19 Ansager Kommune 1961 1973 Regnar Hansen (landmand) Lejere: aug. 1961-forår 1962 Stavnsbo- Derefter lærer Ravn.
753 833 13es Østre allé 1a L.J.Reklame Kaj Bruslund 1962 1962 Kaj Bruslund (blikkenslager) * ? Leif Jørgensen *
754 ? Østre allé 1b Kaj Bruslund 1964? 1964 Kaj Bruslund * ? Claus Madsen *
756 834 13el Østre allé 2 Ansager Varmeværk 1963 Birk-Pedersen ansat som varmemester 1963 - 1987. (revideret)
773 858 13dq Østre allé 20 Simon Ernst Hestehave 1964 1965 Simon E. Hestehave (skrædder) * 1987 Chr. Hansen * 1991 Niels Jørgen Nielsen (bankbestyrer) * 1993 Hans Egon Elbæk (specialarbejder) * (revideret)
755 859 13dl Østre allé 21 Stinne ? 1964? 1965 Stinne ? * ? Jens Markussen (kartoffelgrosse- rer)
774 860 13dm Østre allé 23 Ansager kommune 1960 1960 Lars Peter Andersen (overlærer) * Lydia Andersen (enke efter L.P.A.) * Harald Søndergaard * (revideret)
775 861 13dn Østre allé 25 Jacob K.B.Madsen ? 1965 Jacob K.B.Madsen (slagtersvend)
757 835 13er Østre allé 3 Gøbel Poulsen 1965 1965 B. Gøbel Poulsen * 1975 Ejnar Lauridsen (landmand) * Hugo Nissen * Kirstine Marie Lauridsen * 1998 Hugo Nielsen 1998 er K. 500.000kr-
758 836 13em Østre allé 4 Kr. M. Larsen 1964 1965 Frode Rasmussen * ? Lilly Rasmussen * Lilly Carlsen * Kirstine Marie Lauridsen * 1998 Hugo Nielsen
759 837 13eq Østre allé 5 Bent Sørensen (slagteriarbejder) 1965 1971 Henriette Sørensen (lærer) * 1990 V/M Sørensen* Leif Jørgensen * 2007 Camilla Lynge Bjerrum og Jan Kramer Øhlenslæger Thomsen
760 838 13dz Østre allé 6 Erik Steffensen 1966 1966 Erik Steffensen (lærer) * 1976 Johs. Pedersen (landmand) * 1987 Jens J.B.Jensen * K. Pedersen * Walther S. Nielsen * K. Pedersen flyttet på plejehjem, huset ikke solgt d. 6/10-1993. (revideret)
761 839 13ep Østre allé 7 Knud Andreasen (lærer) 1971 * 1976 Johs. Pedersen (landmand) * 1987 Jens J.B.Jensen * K. Pedersen * Walther S. Nielsen * 29.-9 2001 tilladelse til nedrivning af garage. Se i bygningsændringer.
762 840 13dy Østre allé 8 Johannes Vejlgård 1965 1965 Johannes Vejlgård * 1971 Ernst Larsen (murer)
763 841 13eo Østre allé 9 Johannes Vedstessen 1965 1965 Johs. M. V. Vedstesen (landmand) * 1986 Lydia Vedstesen
777 900 10bl Åhavevej 1 Ansager Boligforening 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19- 21 1958-59 1932 Hans P. Hanse (Borg) * 1944 Karl Schultz * 1987 Harald S. Hansen *
829 9 bl Åhavevej 11 Sigurd Weis
830 9 bm Åhavevej 13 Kirsten B. Madsen
831 9 bn Åhavevej 15 1958 *1958 Erik Steffensen * Ida Sørensen
832 9 bo Åhavevej 17 Oluf Weis
833 9 bp Åhavevej 19
776 Åhavevej 2 Ansager Boligforening 1958-59 opførelsen blev påbegyndt 1958
834 9 br Åhavevej 23 Sigurd H. Weis
779 914 15d Åhavevej 27 "Enghøj" 1924 Statsejendom. Emil Tonnesen * 1936 Julin Jensen * 1988 Torben E. Jensen (murersvend) Her lå i 1904 en større gård,"Farvergården" hvis ejer var Kr. Peder Nissen, senere Ole Posts fader Jens P. Pedersen. Den solgtes til Niels Kammesgård. Gården brændte i 1912.
780 915 17g Åhavevej 29 1950 Viggo Berg Sørensen * Anker Julin Jensen
821 9 bg Åhavevej 3 Hans P. Bruun
823 9 bh Åhavevej 5 Lars H. B. Madsen
778 903 10bx Åhavevej 6 1936 H. Kristoffersen til Chr. N. Hansen * 1944 Kristen Jacobsen, tømrer * 1988 Niels Hansen
824 9 bi Åhavevej 7 Andreas Christensen
828 9 bk Åhavevej 9 Richard Grundahl
793 870 1cv Åparken 10 Eigil Johnsen, Gunhild & Laurids Kaspersen 1977 1977 Gunhild & Laurids Kaspersen (bagersvend) Huset opføres af murer Eigil Johnsen APS Huginsvej 3, Grindsted. Købes under opførelsen, da bygmesteren tager sig af dage. Overtages af G.& L.Kaspersen 1977. (revideret)
794 871 1dx Åparken 11 Lars Andersen & Bente Rødgård Andersen 1979 1979 Lars T. Andersen (lærer) & Bente Rødgård Andersen (lærer) * (revideret)
795 872 1cu Åparken 12 Elon N. Jensen * 1978 Kaj Thomsen * 1984 Svend Åge Dahlmann (forvalter) * Ilse & Allan Mastrup *
781 873 1dv Åparken 13a 1984 Frode Madsen & Valborg Reisenhus * 1988 Lars B. Jepsen & E. Gandrup * Karen & Fl. Jørgensen *
782 874 Åparken 13b Peder Nilsson 1985 1985 Peder E. Nilsson (arbejdsmand) * 1991 A. Gandrup & T. Lauridsen * Thomas Tønsberg *
783 875 1eo Åparken 13c Børge Larsen APS. Grindsted 1980 1980 Børge Larsen * 1984 Winnie Østergård (revideret)
784 876 Åparken 13d Finn Jensen 1985 1985 Finn Jensen (medhjælper) * 1988 Verner Nielsen (lagerarbejder) * Niels E. Kristiansen *
796 877 1ct Åparken 14 Svend Weis 1984 1984 Svend Weis (konsulent) * 1990 Thorø Pedersen & Karin Kristine Jørgensen *
797 879 1dn Åparken 15 Elvin Olesen 1988 1988 Elvin Olesen (gårdejer) * 2005 Anne Jensen Christensen og Lasse Grundahl
798 860 1cø Åparken 16 Eva Isaksen 1987 1987 Eva Isaksen (ekspeditrice)
799 881 1do Åparken 17 Allan Vedstesen 1988 1988 Allan Vedstesen
800 882 1cæ Åparken 18 Peder Hansen 1988 1988 Peder Hansen (traktorfører)
801 883 1dp Åparken 19 Arild Sørensen 1988 Arild S.Sørensen (specialarb.) * Joan Nielsen *
785 862 1cm Åparken 2 Ole Hornbæk 1988 1988 Ole Hornbæk
802 884 1cz Åparken 20 Jens O. Skovbjerg 1988 1988 Jens O. Skovbjerg (chauffør)
803 885 1dg Åparken 21 Kristian Ø. Madsen, Krogager 1979 1979 Leo Christensen * 1982 Holger Åhave Jensen * 1986 Jørgen Thorø Pedersen * Karen Pedersen * 2006 Marianne Bruun Hermansen (revideret)
804 912 1cy Åparken 22 Michael Bertelsen 1977 1977 Ole Thisted * (1990 Nick Bertelsen )* (revideret)
805 886 1dd Åparken 24 Kr. Gejl Jensen 1980 1980 Kr. Gejl Jensen * 1984 Marius Gejl Jensen
806 887 1dc Åparken 26 Elna Jacobsen 1984 1984 Elna Jacobsen (sygehjælper) * Joan & Kr. Gade Madsen *
807 888 1db Åparken 28 Gert T. Larsen 1987 1987 Gert T. Larsen (specialarb.)
786 863 1dø Åparken 3 Holger V. Larsen 1988 1988 Holger V.Larsen (fabriksarb.)
808 889 1da Åparken 30 Else Gandrup 1984 1984 Else Gandrup (fabriksarb.) * 1985 Peder J. Søgård (husmand) * Britta & Tom Nielsen *
809 890 1dh Åparken 32 Mona & Henrik Thorup 1978 1978 Mona & Henrik Thorup * 1982Jens K. Elbæk & Johnny Elbæk Sørensen & Hanne Sørensen * 1991 Pia & Carsten Jacobsen Uldbæk (revideret)
810 891 1dg Åparken 34 Tonny Lauridsen 1987 1987 Tonny L. Lauridsen * 1991 Verner Nielsen
811 892 1df Åparken 36 Ole Mathiasen 1988 1988 Ole Mathiasen (fabriksarb.) * Joan & Ulrik Nielsen *
812 893 1de Åparken 38 Per Thisted 1987 1987 Per R. Thisted (sparekassebestyrer) * 1997 Gert Gade E. 810.000kr. i 1997.
787 864 1cn Åparken 4 L. Pedersen 1988 1988 L. Pedersen * 1989 Erik V.Eriksen (værkfører)
813 894 1dm Åparken 40 Bent F. Jensen 1978 1978 Bent F. Jensen (arbejdsmand) (revideret)
814 895 1dl Åparken 42 Jane Jensen & John Vedstesen 1979 1979 Jane Jensen (sparekasseass.) & John E. Vedstesen (tømrermester) (revideret) 04/01
815 896 1dk Åparken 44 Erling E.Hansen 1988 1988 Erling E. Hansen (traktorfører)
816 925 Åparken 46 Peter Smidt Kristensen 1991 Peter S. Kristensen
788 865 1dæ Åparken 5 Østergård og Modvig 1988 1988 Hanne Holleufer Østergård & Ivan Modvig * 1991 K. Dam & K. Uldbæk
789 866 1co Åparken 6 Anders K. Kristiansen 1988 1988 Anders K. Kristiansen
790 867 1dz Åparken 7 Flemming Christensen 1988 1988 Flemming D. Christensen (tømrersvend)
791 868 1cx Åparken 8 Mogens Larsen 1988 1988 Mogens R. Larsen (arbejdsmand)
792 869 1dy Åparken 9 Aksel Hansen 1979 1979 Aksel Hansen (husmand) * 1990 Grethe Jørgensen/Jens Jørgen Hansen/Anne Marie Foss/Kurt Hansen * Birgit & Jan Kristensen * Ved Aksel Hansens død købte børnene huset, moderen blev boende. (revideret)
817 916 13ea Åvænget 1 Ejnar Thomsen 1985 1985 Ejnar Thomsen (tromlefører)
818 917 13eb Åvænget 3 Bent Jensen 1965 1965 Bent Jensen (slagteriarb.) * 1988 A. Jacobsen (modelbygger) * 1989 Jørgen Andersen * Johanne & Chr. M. Hansen *
819 918 13ec Åvænget 5 Magnus T. Nielsen 1967 1967 Magnus T. Nielsen * 1971 Signe Nielsen (hustruen) * niels E. Kristiansen * K. Knudsen Kristensen ejede grunden til 1966. (revideret)
820 919 15e, 16ac, 17t Åvænget 9 Ansager Andelsslagteri ? ? 1904 Jørgen Andreas Madsen * Willy Theilgaard Hansen, Gram Aps * Tican Foods Aps. Andreas Madsens ejendom nedlagt i 1930. Personalebillede B 400. 09/01 -08/02 - 11/02 - 04/03 - 11/ 04 -