Det gamle Ansager i billeder

Her under et eksempel fra bogen.