Søndergade i Ansager 1906 og 1999. 

Ansager har forandret sig en del gennem årene. Takket være det materiale arkivet modtager fra de lokale borgere kan man undersøge lokalhistorien og ofte finde værdifulde oplysninger om byen og om menneskene i den gennem tiderne.

På arkivet arbejdes der bl.a. med en model af Ansager By år 1906 i målestoksforholdet 1:100. Ud fra fotos og oplysninger har det været muligt at rekonstruere det meste af byen. Modellerne er udført af Ove Nørager-Nielsen.

Del af modellen af Ansager By 1906.